Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku 2013 SNRP
Náhradní rodinná péče v praxi 2004 SNRP
Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Naše rodina, Naše problémy, Naše řešení 2015 Amalthea, z.s.
Naše slova. Naše akce. 2013 Lumos
Návrh standardů pěstounských služeb 2011 Amalthea, z.s.
Nejlepší zájem dítěte v případech dětí-cizinců v české rozhodovací praxi 2016 Sdružení pro integraci a migraci
Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2015 MPSV
Nezletilý cizinec bez doprovodu 2009 MPSV
Nikdo Ti nesmí ubližovat 2016 Lumos
O negenetickém rodičovství trochu jinak 2012 SNRP
Od strachu k laske 2015 Návrat, o.z.
Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů 2009 Triada
Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny 2006 STROP,o.p.s.
Omezování pobytové péče 2011 MPSV
Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci 2013 MPSV
Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku 2016 SNRP
Osvojování dětí v České republice 2017 SNRP
Otázky z oblasti pěstounské péče 2010 SOS dětské vesničky
Panel pro pěstounskou péči 2011 Amalthea, z.s.
Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi 2014 Česko-britská, o.p.s.
Pazlarová, Hana. Pěstounská péče (kniha) 2016 Portál
Pěstouni mají právo na služby 2007 Rozum a Cit, z.s.
Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti 2011 MPSV
Pěstounská péče pro pomáhající profese 2016 Portál, Hana Pazlarová
Placement of children with relatives 2013 Children's Bureau
Podpora dítěte ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím:asistovaný kontakt 2016 Sluníčko Poradna pro rodiny s dětmi
Podpora rodiny Lata
Pomáháme k lepší péči 2011 MPSV
Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem 2014 Lumos

Stránky