Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Rodičem kdykoliv a jakkoliv? : průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí 2017 Hana Konečná a kol.
Rodina v islámské tradici (článek) 2008 PAIEDEIA (UK Praha)
Rodinná politika na úrovni krajů a obcí 2008 MPSV
Romské dítě v náhradní rodině 2008 Rozum a Cit
Romské dítě žijící mimo vlastní rodinu 2007 SNRP
Sborník dobré praxe, Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat, Tři kroky k samostatnému životu; 2016 Kruh rodiny
Sborník praxe novely o SPOD 2014 Rozum a Cit
Sborník příspěvků k aktuálnímu tématu NRP 2015 MPSV
Škála naplňování potřeb (PESSO-BOYDEN) 2017 Velký vůz Sever
Školák v náhradnej rodine 2004 Návrat, o.z.
Služby pro rodinu a děti - sborník příspěvků ze semináře 16.8.2011 2011 MPSV
Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče 2011 SNRP
Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy 2011 MPSV
Specifika vzdělávání pěstounů z řad příbuzných 2017 Rozum a Cit
Společnost přátelská k dětem v obtížích 2014 Česko-britská, o.p.s.
Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania 2012 Návrat, o.z.
Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče 2015 Národní ústav pro vzdělávání
Standardy kvality pro poskytování sociálně-právní ochrany v Centru pomoci dětem, mládeži a rodině STŘECHA 2015 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Staňte se pěstounem Karlovarský kraj
Stěhuji se 2 2017 Lumos
Stěhuji se: Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového bydliště 2014 Lumos
Testovací metodika bez souboru 2015 Academia
Tranzitní péče o dítě 2016 Šafrán dětem
Tři kroky k samostatnému životu : průvodce sociální prací a komunikací s dospívajícím dítětem v náhradní rodinné péči 2016 Kruh rodiny
Tvoríme siete pomoci pre rodiny : príklady dobrej praxe z terénu 2010 Návrat, o.z.
U pěstounů už žije o pětinu více dětí než loni 2013 MPSV
U pěstounů už žije o pětinu více dětí než loni 2013 MPSV
Umíme se domluvit; Co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě 2014 Centrum pro rozvoj péče a duševní zdraví
Úřady - příručka pro děti odcházející z DD Janus, z.s.
Vedení rozhovoru s dítětem 2013 Velký vůz Sever

Stránky