Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Video spoty Hledáme rodiče 2012 Nadační fond J&T
Vieš kto si?...si velmi doležitá osoba 2011 Návrat o.z.
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte 2017 SNRP
Vyhodnocení plánu aktivit kampaně staňte se pěstounem za rok 2016 2016 Karlovarský kraj
Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce - Metodika vyhodnocování Lumos
Vytváření knihy života 2006 Natama
Využití arteterapie v náhradní rodině 2008 Rozum a Cit
Vývoj dětí v náhradních formách péče 2011 MPSV
Vývojová psychologie pro sociální práci 2013 MPSV
Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí 2014 SNRP
Význam uspokojování psychických potřeb v PP 2004 prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Vztahový labyrint v náhradní rodině 2012 Rozum a Cit
Vztahový labyrint v náhradní rodině - Vlastní rodina přijatých dětí 2012 Rozum a Cit
Základní informace o NRP 2011 SNRP
Základní informace o osvojení (adopci) 2011 SNRP
Základní informace o pěstounské péči a o péči poručníka 2011 SNRP
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR 2012 MPSV
Zaručené dodržování práv dětí žijících v institucích ústavní péče 2011 Rada Evropy
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ NA OBDOBÍ 2012 – 2015 2015 MPSV
Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči 2011 SNRP
Život v příběhu Amalthea
Životní mapy / Kops method (www.zivotnimapy.cz) Kamila Kopsová, Petr Kops
Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích 2010 MPSV
Zori a opustené vajíčko 2012 Návrat, o.z.
Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou 2012 Amalthea
Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace 2012 Návrat, o.z. /CZ verze SNRP/

Stránky