Sobotní setkání rodin Amaro Drom/Naše cesta

V sobotu 22. 4. 2017 se v prostorách Jedličkova ústavu uskutečnilo sobotní setkání rodin v rámci programu Naše romské dítě.

8. dubna se po celém světě slaví Mezinárodní den Romů a Středisko NRP již tradičně realizuje v dubnu k této příležitosti také sobotní setkání rodin s přijatými dětmi.

Rodiče měli možnost načerpat nové informace a sdílet své zkušenosti při besedních setkáních s psycholožkou Mgr. Monikou Mihaličkovou a se spolupředsedou organizace Vteřina poté Michalem Ďorděm.

Děti si mezitím s pomocí Igora Berkyho, účastníka talentové soutěže X Faktor, zakladatelky programu Naše romské dítě Mgr. Martiny Vančákové a dalších skvělých dobrovolníků a pracovníků Střediska NRP připravily pro rodiče muzikálové vystoupení nazvané Amaro Drom/ Naše cesta a věnovaly se i dalším herním a tvůrčím aktivitám.

Společně jsme si poté všichni dohromady vychutnali bohatý hudební program vedený Martou Balážovu a Tiborem Židou.

I na tomto setkání jsme dále šířili povědomí o iniciativě Dobrý start: Z rodiny doletí dál, jejímž cílem je seznámit veřejnost s nezastupitelným významem rodinného prostředí pro zdárný vývoj zejména nejmenších dětí.

Děkujeme všem lektorům za obohacení programu, dobrovolníkům za nedocenitelnou pomoc a všem účastníkům za příjemně strávený společný čas a vytvoření skvělé atmosféry!

Za SNRP Pavla Pokorná, Tereza Landová a Daniela Hartlová