Poradna

Prima adopce

datum: 24.10.2016 | autor: Katka84

Dobrý den, kamarádka má za měsíc rodit a miminko si nechce z mnoha důvodů nechat.Otec neni znán. Chtěla by ho dát nám, ve formě přímé adopce. Absolvovali jsme již několik sezení u právníka, bohužel nám nebyla poskytnuna žádná rada, jak postupovat a kam se obrátit.Nechce rodit v místě bydliště a ani se tam obracet na sociální pracovnice, jelikož bydlí na malém městě. Doufám, že nám dokážete poradit, aby vše proběhlo podle zákona a miminko se nedostalo do kojeneckého ústavu. Děkuji Oli

odpověď odborníka »

Dobrý den,

bohužel asi Vás naše odpověď moc nepotěší, jelikož bez spolupráce s OSPOD se taková záležitost neobejde. Nechce-li kamarádka jít na OSPOD v místě bydliště bude třeba, aby se obrátila na OSPOD úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde bude rodit. Má možnost požádat o anonymní porod, ale v případě jejího úmyslu dát dítě do přímé adopce, takové utajení, dle našeho názoru, asi ani nebude možné.

OSPOD je v každém případě ze zákona opatrovníkem dítěte, měl by tedy být informován o úmyslu rodičů a bude také tím, kdo bude hájit zájmy narozeného dítěte a bude dítě u soudu zastupovat. Vhodné by bylo, aby se matka na úřad vypravila společně s Vámi a sdělila , pro co se rozhodla. Věříme, že Vám sociální pracovnice OSPOD poradí co dál.

K přímé adopci je ve finále možné přivolit jen osobním prohlášením a to přímo před soudem. ( § 810 zákona č. 89/2012 Sb.) Matka však takové prohlášení může učinit až po šesti týdnech od porodu. (Upozorňujeme, že souhlas může dále (dle § 817 )odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán).

Pokud by OSPOD prověřil Vaše poměry a na základě toho navrhl soudu vydat předběžné opatření a soud by takovému návrhu vyhověl, pak by mohlo být dítě z porodnice propuštěno do péče přímo Vám. S takovou praxí se však moc nesetkáváme, nebo respektive spíše to vychází v takovém případě, kdy budoucí osvojitelé jsou již prověřenými žadateli o osvojení zařazenými v evidenci příslušného krajského úřadu.OSPOD má v tako o co návrh na vydání předběžného opatření opřít, jelikož jde již o psychologicky prověřené a připravené zájemce o osvojení. To ale asi není Váš případ. Z tohoto důvodu se domníváme, že to bude opravdu trošku složité.

Jestli by takové řešení nevyšlo, pak by dítě mohlo být svěřeno do zatimní péče pěstounů na přechodnou dobu, tím by se vyhnulo pobytu v ústavní péči. Do Vaší péče by se však dostalo až na základě rozhodnutí soudu o osvojení.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Otázka

datum: 19.10.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Poskytli jsme ubytování dívce z pěstounské péče, které pěstouni řekli, že má odejít. Letos v únoru jí bylo 18. Je tedy plnoletá, ale studuje na denním studiu. Je ve třetím ročníku. Zatím nám bylo řečeno, že má nárok pouze na přídavek na dítě a má si podat Žádost o příspěvek na živobytí. Pěstounská péče byla končena a bude jí vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč. Zajímalo by mne, zda by v případě, že by si našla samostatné bydlení (pronajala si byt) mohla požádat a dostala i dávku doplatek na bydlení. Může nadále chodit do školy na denní studium a pobírat dávky? Má i brigádu. Moc bychom jí chtěli pomoct, ale nevíme jak. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

je to smutné, protože kdyby dívenka, mohla nadále pobývat ve své původní pěstounské rodině, měla by nárok i na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a to v případě trvání studia až do jejích 26 let. Nyní je pěstounská péče ukončena, ale pokud by si pronaja byt ,získala by nárok i na příspěvek na bydlení ,případně dávky v hmotné nouzi, jelikož je nezaopatřené dítě. Ať se určitě obrátí na příslušný Úřad práce. Doporučujeme též pokusit se získat stipendium na škole, případně by bylo dobře obrátit se i na některý Nadační fond. Také by bylo dobře ještě se obrátit na sociální kurátorku, zda by nebylo možné získat ještě nějaké výživné od biologických rodičů.

Hezký den a hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Bydlení

datum: 18.10.2016 | autor: admin

Dobrý den,chtěl bych se zeptat.. Nedávno mi bylo 18 let a stále žiju v pěstounské rodině a chtěl bych se osamostatnit.. Chci si najít byt a potřeboval bych vědět jestli je nějaký příspěvek na nájem nrbo na bydlení.. Jsem student a měsíčně mám 7300,-

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud budete jako nezaopatřená osoba ,pak byste měl nárok na příspěvek na bydlení. Informujte se u své sociální pracovnice v místě svého bydliště.

Hezký den a hodně štěstí

za Střžedisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 10.10.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co bych musela udělat, kdybych chtěla do péče děti mého švagra, které jsou nyní v domově protože oba rodiče jsou alkoholici a jejich babička už se necítí na to aby si je vzala k sobě. Dětem je 6 a 8 let.Mě je 39, pracuji na 3 směny a starám se o své rodiče, bydlím v rodinném domě kde žiji se strýcem dětí v bytě 3 + 1, jsme ale rozvedeni.( po rozvodu jsme se dali opět dohromady a žijeme spolu již 4 roky).Vlastní děti nemám kvůli gynekologickým potížím. Moc děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám nejprve zajít na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dětí. Tam vyhledejte sociální pracovnici, která má děti na starost. Ta je totiž také jejich opatrovníkem a bude u případného soudního řízení zájmy dětí zastupovat. Tuto pracovnici informujte o tom, že se zajímáte o děti Vašeho švagra a zvažujete požádat o jejich svěření do Vaší pěstounské péče. Je to důležité, sociální pracovnice dětí by měla vědět, že se někdo z osob dětem blízkých. o ně zajímá. Určitě se spojí se sociální pracovnicí v místě Vašeho bydliště a může Vám též pomoci sepsat návrh k soudu na svěření dětí do Vaší pěstounské péče.Počítejte s tím, že bude nutné prověřit jaké máte podmínky pro péči o děti a soud bude též zkoumat jaké jsou Vaše vzájemné vztahy s dětmi. Pokud bude vše v pořádku věříme, že šanci získat děti do péče máte.

Hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 18.09.2016 | autor: admin

Nacházíte některé metodicky nevyjasněné oblasti v problematice pěstounské péče? Co považujete za možné limity pěstounské péče ze strany dítěte? Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

omlouváme se, ale Váš dotaz je příliš široký na to, aby mohl být zodpovězen pár větami na této online poradně. Pokud máte zájem toto téma prodiskutovat nabízíme osobní schůzku v našem Středisku náhradní rodinné péče. Sídlíme v Jelení 91,Praha 1. Termín schůzky je možné domluvit na tel. 233 355 309, nebo 605785307

za Středisko náhradní rodinné péče

hezký den

přeje

Alena Vávrová

Pěstounská péče

datum: 05.08.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můžu si jako studentka vzít do péče mojí mladší sestru? Obě dvě nás měla v péči babička, která onemocněla tak už se o mojí sestru nezvládala starat a ona nakonec skončila v dětském domově. A já jí tam nechci nechat.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

moc si vážíme Vašeho rozhodnutí. Pokud jste již plnoletá tak, taková možnost existuje. Zajděte za sociální pracovnicí na sociální odbor v místě vašeho bydliště. Ta Vám jistě poradí, co by bylo nejvhodnějším řešením. Z našeho pohledu bychom doporučovali podat si k soudu návrh na svěření Vaší sestry do Vaší pěstounské péče. Tak byste měla možnost pokrýt alespoň část nákladů spojených s výchovou sestry dávkami pěstounské péče. Soud bude při svém rozhodování zkoumat, zda je u Vás předpoklad, že své sestře budete schopna zajistit patřičnou výchovu a péči.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Zletilost

datum: 06.06.2016 | autor: admin

Dobrý den,mám dotaz nedávno mi bylo 18 let,a mí pěstouni na mě dostávají příspěvek 6600,- ,mám pocit že se na mě tak trošku obohacují,jsem stále student ale z peněz nevidím skoro vůbec nic...chtěl bych se tedy zeptat jestli je nějaká možnost že bych peníze které na mě dostávají dostával přímo já na bankovní účet nebo jinou cestou.. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

příspěvek, o kterém píšete, se nazývá „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“ a upravuje ho zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Dle § 47f, odst. 2 tohoto zákona: „Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.“

Dávky pěstounské péče vyplácí Úřad práce, případná změna způsobu výplaty je tedy možná také tam. Počítejte prosím ovšem zároveň s tím, že zákon mluví o společném uhrazování nákladů na potřeby, předpokládá se tedy Vaše spoluúčast na nákladech na vedení domácnosti (nájem, jídlo, apod).

Všechno nejlepší k Vaší zletilosti, ať se Vám v životě daří!

Za SNRP Pavla Pokorná

Příspěvek na auto

datum: 16.05.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám v pěstounské péči dvě děti (13 a 14let) a jedno vlastní dítě (5 let). Jelikož nebydlíme ve městě a děti v péči dojíždí do školy do města, ale moje dcera navštěvuje školku v obci, kde bydlíme je to pro mě docela honička někdy všechno obejít pěšky či autobusem (vyzvednutí dcery ze školky, odvoz svěřených dětí do kroužku nebo školní akce, do toho nákupy atd. Přítel pracuje do večera a tak je to někdy fakt těžké skloubit. Na internetu jsem se dočetla, že mohu žádat pokud pečuji o 3 děti, ale nevím jestli se to vztahuje na dvě děti pěstounské a jedno vlastní, na které nemám vyživovací povinnost. Děkuji za radu a případnou pomoc co kde vyřídit

odpověď odborníka »

Dobrý den,

je nám líto, ale příspěvek na zakoupení motorovéh vozidla náleží osobě pečující, pokud má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna) a zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla, pokud toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Přímá adopce dítěte ze zahraničí

datum: 05.05.2016 | autor: admin

Rádi bychom s manželkou adoptovali dítě z manželčina příbuzenstva. Dítě se narodí v zahraničí a matka je cizí státní příslušnice. Předpokládáme, že přímá adopce by v tomoto případě musela proběhnout v zahraničí podle tamní legislativy. V případě, že by to bylo možné a vše úspěšně proběhlo, jaký by byl status takto adoptovaného dítěte po vstupu do ČR a jaké kroky by byly nutné k tomu, aby v ČR mělo právní postavení našeho dítěte (tedy aby pokud možno získalo české občanství)? Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Uvažujete správně, vše se bude odvíjet od legislativy, kterou má země původu dítěte. Jinak naše republika se řídí mezinárodní smlouvou "Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení", kterou naše republika podepsala a následně ratifikovala v Haagu 29.května 1963. Naše soudy tedy respetkují soudní rozhodnutí pouze ze států, které tuto Úmluvu též ratifikovaly.

Mezinárodní adopcí v ČR se zabývá Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, pro více informací tedy volejte JUDr. Kopeckou tel. 542215522.

Hezký den přeje za Středisko NRP

sociální pracovnice Alena Vávrová

Trvalý pobyt a přechodné bydliště

datum: 02.05.2016 | autor: admin

Dobrý den, rádi bychom s přítelem požádali o adopci dítěte. Jelikož nejsme manželé, požádali bychom o adopci, jak bylo uvedeno již v předchozích odpovědích na dotazy (dohromady, se svěřením dítěte jednomu z nás). S přítelem bydlíme již několik let ve společné domácnosti (krajské město), přičemž na daném místě nemáme trvalý pobyt. Přítel má trvalý pobyt v tomto městě na jiné adrese a já mám trvalý pobyt v jiném městě (obecní úřad s rozšířenou působností), který bych si ráda ponechala. Byl by toto moc velký technický problém při podávání a vyřizování žádosti nebo lze nějakým způsobem ujednotit podání žádosti pro oba dva pouze v jednom městě? Předem děkuji za odpověď a zdravím!

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám vypravit se na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde se zdržujete ve společné domácnosti . Tam vyhledejte sociální pracovnici, která má na starost agendu náhradní rodinné péče, ta Vám určitě poradí. My se domníváme, že žádost byste měli podat tam, jelikož zde vedete svou domácnost a navíc přítel má i v tomto městě trvalé bydliště.

Přejeme Vám hodně štěstí

hezký den

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Stránky