Pro pěstounské rodiny

Komu je služba určena?
Pěstounům, dětem v pěstounské péči, sourozencům v rodině dítěte v pěstounské péči, poručníkům.
SNRP neposkytuje službu doprovázení pěstounů dle zákona …..

S čím vám můžeme pomoci?

  • S konkrétním poradenstvím a podporou v období přijímání dítěte do rodiny.
  • S řešením konkrétních problémů spojených s adaptací dítěte v rodině.
  • S otázkami spojenými s identitou dítěte v NRP, s přijímáním dalších dětí do rodiny, se vztahy v rámci širší rodiny či s otázkami spojenými s výchovou a vzděláváním dítěte.
  • Zprostředkujeme kontakt s ostatními náhradními rodinami při skupinových setkáních.
  • Poskytneme odborné publikace a materiály, možnost výpůjčky odborné literatury.

Co nabízíme?
Poradenství
Psychologickou diagnostiku dítěte
Skupinová setkání

Jak mohu služby čerpat?
Osobně v SNRP, jinde, dle místa konání služby, v domácnosti klienta.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Na všechny akce SNRP je potřeba přihlášení předem.
Účast na skupinových akcích je podmíněna osobní konzultací v SNRP, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Dostanu potvrzení o vzdělávání?
Potvrzení o vzdělávání lze získat účastí na většině skupinových setkání.

Kolik mě služba bude stát?
Klientovi může být služba hrazena doprovázející organizací, po vzájemné dohodě.

Kdo službu zajišťuje?
Všechny služby zajišťují pracovníci SNRP. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků SNRP.

Poradenství

Je určeno všem, kteří si potřebují ujasnit myšlenky, sdílet svá očekávání, obavy či získat odpovědi na své otázky.
Poradíme Vám s právními otázkami procesu osvojení.

Co nabízíme?

  • Psychosociální poradenství a základní právní poradenství
  • Provázení rodin v období adaptace nebo při náročných situacích, podporu klienta při jednání na úřadech či ve školských a jiných zařízeních
  • Práci s rodinou v rámci arteterapeutického cyklu /proklik na leták/
  • Práci s rodinou v rámci VTI cyklu /proklik na leták/
  • Práci s rodinou v rámci dotykové terapie
podrobnosti »
Podmínky: můžete přijít v páru nebo sami. Pro opakované poradenství je potřeba se stát klientem SNRP.
Účast dětí: je možná po domluvě.
Zajištění: sociální pracovníci SNRP, externí spolupracovníci (psycholog, právník, soc. pracovník)
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–16:00 hod.
Termíny konání: celoročně, pondělí–pátek

Psychologická diagnostika dítěte a psychologická konzultace

Diagnostika dítěte dle sjednané zakázky klienta. Psycholožka rozumí a pracuje v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: k uskutečnění je nutná spolupráce rodičů a dítěte. Nutné předchozí objednání.
Účast dětí: je poskytováno dětem od 4 let věku. Po krátkém samostatném rozhovoru psycholožky s rodičem zůstává dítě s psycholožkou samostatně.
Zajištění: externí psycholog SNRP, sociální pracovníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–15:00 hod., vyšetření trvá 2–3 hodiny
Termíny konání: pátek, celoročně

Skupinová setkání

Dopolední klub

Neformální setkávání pěstounů, osvojitelů, zájemců (žadatelů), kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
Zajištění: pracovníci SNRP
Místo konání: prostory Jedličkova ústavu
Čas: 9—11 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Odpolední klub

Nabízí pěstounům, osvojitelům, zájemcům (žadatelům) odborné přednášky a semináře z oblasti témat NRP a péče o ohrožené děti.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, je připraven samostatný program i pro děti od 4 let?, který rozvíjí jejich sociální, komunikační a tvůrčí dovednosti.
Zajištění: přednášející lektor, pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: NROS (www.nros.cz), SNRP
Čas: 18–21 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Ponton klub – dětská skupina

Nabízí pravidelná setkávání skupin dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradních rodinách.
Jeho cílem je umožnit těmto dětem sdílet a zpracovávat témata související s životem v náhradní rodině. Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu. O přijetí dítěte do skupiny rozhoduje vedoucí programu na základě počtu a věkového složení dětí. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, jedná se o program pro děti od 6 do 15 let.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: NROS (www.nros.cz), SNRP
Čas: přibližně jedenkrát za 6 týdnů celodenní setkání v čase 10–16 hod. a odpolední setkání v čase 16:30–18:30 hod., viz kalendář akcí

Ponton klub – rodičovská skupina

Nabízí rodičům dětí z Ponton klubu prostor pro vzájemné sdílení aktuálních témat spojených s výchovou dětí v adopci či pěstounské péči.

podrobnosti »
Podmínky: jedná se o uzavřenou skupinu rodičů dětí Ponton klubu.
Účast dětí: ve stejné době se koná dětská skupina Ponton klubu.
Zajištění: pracovníci SNRP
Místo konání: NROS (www.nros.cz), SNRP
Čas: všední dny v čase 16:30–19:00 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Celodenní setkání rodin

Prostor pro vzájemné předávání zkušeností s NRP a odbornou přednáškou pro rodiče na předem dané téma, se samostatným programem pro děti. Dětský program rozvíjí sociální a komunikační dovednosti dětí, podporuje jejich identitu a umožňuje navazovat nová přátelství. Některá setkání jsou orientována na děti s romskými kořeny v NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání: Jedličkův ústav
Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

Pobyt pro rodiče a děti předškolního věku

Nabízí rodičům dětí předškolního věku možnost sdílet zkušenosti, zážitky, radosti i strasti každodenního života rodin s dětmi v NRP v prostředí porozumění.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivé pobyty. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti reflektuje věk a potřeby účastníků pobytu.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání a čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí