Ceník služeb pro pěstounské rodiny

Pěstounské rodiny si domlouvají proplácení služeb individuálně se svojí doprovázející organizací.
SNRP vydává potvrzení o vzdělávání.

Psychologické vyšetření a diagnostika dítěte
2000 Kč

Psychologická vyšetření, diagnostika dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a psychologické poradenství je zajišťováno zkušenou psycholožkou PhDr. Helenou Franke uvedená cena je za vyšetření jednoho dítěte, včetně sepsání zprávy pro náhradní rodiče dítěte.

Individuální práce s rodinou s využitím prvků arteterapie a narativní terapie
4 500 Kč

Jedná se o cyklus pěti na sebe navazujících setkání zaměřených na zlepšení komunikace v rodině, podporu snadnějšího a bezpečnějšího vyjadřování pocitů a přání, pochopení vlastních potřeb a očekávání, dětem pak příležitost porozumět jejich životnímu příběhu. Cílem může být také společného hledání řešení konkrétního problému či obtížné situace. Setkání probíhají v prostorách Střediska náhradní rodinné péče a je možné využít víkendových termínů. Délka jednoho setkání jsou obvykle 3 hodiny.
Zajišťuje Alena Vávrová, externí spolupracovnice SNRP s více než třicetiletou praxí v oblasti práce s ohroženými dětmi a výcviky v arteterapii a narativní terapii.

Cyklus vzdělávání
200 Kč/ osoba/ 1 hod.

Klienti si mohou vybrat z rozličných typů vzdělávacích akcí, kterými jsou:

  • klubová setkání s odborným programem (v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách ve všední dny)
  • celodenní sobotní semináře
  • pobyty rodin s dětmi v náhradní rodinné péči spojené s odborným programem

Vzdělávání je zajišťováno týmem pracovníků SNRP a externími spolupracovníky, jimiž jsou odborníci z řad psychologů, speciálních pedagogů, lékařů apod.

Videotrénink interakcí (VTI)
10 500 Kč / 6 sezení (natáčení-analýza-rozhovor nad nahrávkou)

Metoda VTI je zaměřená na podporu úspěšné komunikace mezi dospělým a dítětem. Jedná se o krátkodobou terapii, která efektivně pomáhá objevovat to, co se v přístupu rodičů k dětem daří a pomocí posilování toho, co se daří, měnit pohled na tzv. problémové situace. Těmi mohou být nepřijatelné nebo nezvladatelné chování dítěte, potíže s posloucháním, obtíže s navazováním vztahu s přijatým dítětem, nejistota rodičů v přístupu k dítěti, potíže v jídle, učení, plnění domácích povinností.

Videotrenér zachycuje situace v běžném prostředí rodiny, nahrané sekvence analyzuje a klientovi nabízí prostor nad vybranými momenty diskutovat. Běžný počet cyklů (natáčení/analýza/rozhovor nad nahrávkou) je 5-10 vždy podle cílů a zakázky klienta. Metodu VTI lze úspěšně využít také ve školním prostředí.

Zajišťují Mgr. Lada Chaloupková, speciální pedagožka s výcvikem VTI.

Individuální poradenství zaměřené na specifika náhradní rodinné péče
zdarma

Sociálně-právní a výchovné poradenství se zaměřuje na individuální potřeby náhradních rodin. Poradenství je zajišťováno odborným týmem Střediska NRP.