CESTOU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE - setkání pro zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči

Termín: 
6. 10. 2022
Místo: 
Vzdělávací centrum Tereza, Haštalská 756/17, Praha 1
Pro koho: 
Zájemci a žadatelé, osvojitelské a pěstounské rodiny
Lektor: 
Mgr. et Mgr. Alena Svobodová, Bc. Marek Pokorný a hosté

Setkání s osvojitelskou maminkou paní Markétou Hlavicovou.
Podrobné informace budou dodány co nejdříve.