Další poradny

Na Vaše dotazy odpovídají pracovníci Střediska náhradní rodinné péče také v on-line poradně na webových stránkách Adopce.com.
Pro mladistvé nabízíme poradnu www.pontonklub.cz/poradna.
Můžete nás také kontaktovat na infolince Střediska NRP 725 756 505 nebo na e-mailové adrese: info@nahradnirodina.cz .