Informace o NRP

V každé společnosti se stává, že o dítě z různých důvodů, ať již dočasně či trvale, nemohou, neumějí či nechtějí pečovat jeho biologičtí rodiče. Úlohou společnosti pak je, dětem zajistit tu nejlepší možnou náhradní péči.

Přednostně se vždy dítěti hledá vhodné náhradní rodinné zázemí, a to nejprve v jeho okolí, mezi příbuznými či osobami dítěti a jeho rodině blízkými, pak teprve dochází ke zprostředkování náhradní rodinné péče dalším osobám.

Pokud se pro dítě nenajde vhodná náhradní rodina, péče o dítě může být zajišťována také v kolektivních zařízení.

Formy náhradní rodinné péče:

Adopce nebo-li Osvojení

Pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje

Svěření dítěte do péče jiné osoby