Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

F POINT z.s.

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, které vydal KÚ Kraje Vysočina, F POINT z. s. pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Realizujeme přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, poskytujeme osobám pečujícím, s nimiž uzavřeme dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče, zabezpečujeme vzdělávání a specifické potřeby dětí nebo pěstounů.
Kontakt
Masarykovo nám. 34, Jihlava, 586 01
+420774612268

Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú

Poslání organizace: Posláním organizace Pěstounské rodiny kraje Vysočina je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, bezpečné náhradní rodinné prostředí prostřednictvím doprovázení, poradenství a vzdělávání náhradních rodičů. Cíle poskytování SPO Podpora příznivého vývoje a všestranného rozvoje dítěte v náhradní rodině Doprovázení a podpora náhradních rodin od přijetí dítěte do náhradní rodiny do ukončení náhradní rodinné péče Podpora a poradenství náhradním rodinám v obtížných a krizových situacích Podpora a poradenství dětem opouštějícím náhradní rodinnou péči Zvyšování odbornosti náhradních rodičů Zvyšování počtu žadatelů o náhradní rodinnou péči Kvalitní příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o problematice náhradní rodinné péče
Kontakt
Hodějovická 2163, Pelhřimov, 393 01

PSYCHOCENTRUM - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - pobočka Havlíčkův Brod

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. poskytuje veřejnou službu formou odborného psychologického a sociálního poradenství, dále se zabývá oblastí sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vzdělávací kluby pro pěstouny a pěstouny prarodiče Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Vás zve na tematicky zaměřená klubová setkání náhradních rodičů s odborným vedením, která se budou konat v Havlíčkově Brodě. Zabývat se budeme tématy týkajícími se výchovy, vývojové psychologie, náhradního rodičovství, kontaktu s biologickou rodinou aj., dle zájmu účastníků.
Kontakt
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 580 01

PSYCHOCENTRUM - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - pobočka Pelhřimov

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které formou sjednaných návštěv v organizaci - tzv. konzultací - poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami.
Kontakt
Pražská 127, Pelhřimov, 393 01

PSYCHOCENTRUM - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina - pobočka Žďár n. Sázavou

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které formou sjednaných návštěv v organizaci - tzv. konzultací - poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami.
Kontakt
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01

PSYCHOCENTRUM - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o. - pobočka Třebíč

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které formou sjednaných návštěv v organizaci - tzv. konzultací - poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami.
Kontakt
Karlovo náměstí 30/41, Třebíč, 674 01

PSYCHOCENTRUM - MRP Kraje Vysočina, p. o.

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o., je odborné, sociální, psychologické pracoviště, které formou sjednaných návštěv v organizaci - tzv. konzultací - poskytuje podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní krizi a nemohou svoji situaci zvládnout vlastními silami.
Kontakt
Pod Příkopem 4,Jihlava, 586 01

STŘED, z. ú.

Posláním programu je podporovat, doprovázet a vzdělávat rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče. Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí. Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.
Kontakt
Mládežnická 229, Třebíč, 674 01
+420568843732

TROJLÍSTEK - Centrum pro děti a rodinu

Posláním organizace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zajistit podporu dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a žijí v náhradním rodinném prostředí.
Kontakt
Vítězslava Nováka 305, Kamenice nad Lipou, 394 70
+420565432295