Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče
Středisko náhradní
rodinné péče

Amalthea z.s.

Amalthea pomáhá dětem v Pardubickém kraji žít v rodinách - vlastních, pěstounských nebo adoptivních. Amalthea je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o rodinu a dítě, pomáhá rodinám řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny.
Kontakt
Městský park 274, Chrudim, 537 01

Charita Moravská Třebová - Centrum PP Cesta

Centrum pěstounské péče Cesta Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice, Zábřehu a Litovle tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při zprostředkování kontaktu s původní rodinou dítěte. Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí. A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.
Kontakt
Kostelní nám. 24/3, Moravská Třebová, 571 01
+420739002756

Charita Přelouč

Posláním služby PODPORA PRO PĚSTOUNY je podpora náhradních rodin, které pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Prostřednictvím doprovázení pomáháme v náhradních rodinách vytvářet podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění harmonického prostředí pro všechny členy náhradní rodiny. Naše činnost Prostřednictvím doprovázení podporovat stabilní prostředí v náhradní rodině Podporovat naplňování základních potřeb a všestranný rozvoj dětí v náhradní rodině Poskytnutí odborné pomoci a zvyšování znalostí náhradních rodičů o problematice péče a výchovy svěřených dětí Podporovat vztah dítěte s vlastní rodinou
Kontakt
Českobratrská 90, Přelouč, 535 01

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s

Posláním služby je komplexní podpora rodiny jako bezpečného a harmonického zázemí pro zdravý vývoj a naplňování potřeb dítěte. Směřujeme k naplňování zájmů dítěte v pěstounské péči vzhledem k biologické i pěstounské rodině. Cíle Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péči v obtížných a krizových situacích. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout komplexní pomoc a podporu pěstounské rodině v oblasti péče o dítě a jeho výchovy. Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách pomocí vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin. Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči. Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů dětí s biologickou rodinou a osobami blízkými.
Kontakt
Bělehradská 513, Pardubice, 530 09
+420466260711

Křídla pro pěstouny, z.s.

Cílem naší organizaceje: - podporovat pěstouny v péči o děti a flexibilně pomáhat v jejich stabilitě a „dostatku síly“ na vytváření spokojeného prostředí pro děti - pozorovat a podporovat naplňování základních potřeb dětí vyrůstajících u náhradních rodičů - nabízet a zajišťovat náhradním rodičům vzdělávání, umožnit sdílení svých zkušeností a možnost konzultace problémů, které se mohou objevit v oblasti pěstounské péče a výchovy
Kontakt
Milheimova 707, Pardubice, 530 02

Oblastní charita Pardubice

Služba nabízí pomoc a podporu pěstounským rodinám, pomáhá zajistit vzdělávání. Pracovníci posilují rodinné vztahy a vazby, pracují na souladu mezi jednotlivými členy rodiny.
Kontakt
Češkova 1247, Pardubice, 530 02

Poradna pro rodinu Pardubického kraje

Posláním Poradny pro rodinu Pardubického kraje v oblasti náhradní rodinné péče je podílet se na odborném posuzování zájemců o přijetí dítěte do osvojení či pěstounské péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím komplexního odborného poradenství provázet a podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly.
Kontakt

Vesta z.s.

Pro naše pěstouny pořádáme jednodenní vzdělávací akce, kdy zajišťujeme 8 hodin vzdělávání. V této době pečujeme o děti v pěstounské péči tak, aby měli pěstouni klid na vzdělávání. Druhou formou vzdělávání jsou víkendové vzdělávací akce, kdy mají pěstouni možnost, splnit si dvanáct hodin vzdělávání za dva dny. Většinou se jedná o dvoudenní pobyt v penzionu, kdy je stanoveno téma školení, které se realizuje oba dny v délce 6 hodin. V době školení je zajištěna péče o děti. Ubytování a vzdělávání na víkendu je pro pěstouny zdarma. Pěstouni mají také možnost využít individuálního vzdělávání.
Kontakt
Milheimova 611, Pardubice, 530 02