100. VÝROČÍ NAROZENÍ PANA PROFESORA ZDEŇKA MATĚJČKA

Milí přátelé, dnes si připomínáme významné výročí 100 let od narození pana Profesora Zdeňka Matějčka.
Pro nás všechny je a navždy zůstane v našich srdcích laskavým člověkem, který nás učil pokoře a úctě ke všem bezbranným.
S úctou vzpomíná Středisko náhradní rodinné péče.