Novinky

03.12.2016
Milí přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o milé setkání ze VI. ročníku konference v Ostravě v rámci projektu Dejme dětem rodinu, tentokráte na téma Náhradní rodinné péče pohledem za hranice. Hlavním cílem této...
02.12.2016
V listopadu se v rámci Ponton klubu konala 2 setkání, jedno odpolední a jedno celodenní. Ve středu 9.11. jsme se setkali na odpoledním Ponton klubu, se kterým souběžně probíhala i rodičovská skupina určená rodičům,...
28.11.2016
Srdečně Vás zveme v úterý 29.11.2016 od 19:oo hod. na pokračování besed a přednášek pro veřejnost v cyklu Mít dobrý start. Přednáška a beseda pro veřejnost na téma Hlas lidí s osobní zkušeností s institucionální péčí....
06.11.2016
V sobotu 22. 10. se konalo další setkání Ponton klubu. Tentokrát proběhlo v duchu blížícího se svátku Halloween. Děti si vyzkoušely řadu zábavných her, mezi které patřilo házení svítících kroužků na stopku dýně,...
21.10.2016
Vážení přátelé, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na celostátní konferenci, která bude věnovaná zrealizovaným setkáním pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v...
06.10.2016
Po prázdninové přestávce začaly v září probíhat i pravidelná setkání Ponton klubu. Ponton klub je místem, kde se již více než 1,5 roku setkávají děti z náhradních rodin, společně si zde povídají, hrají a věnují tvůrčím...
14.09.2016
Milí přátelé, rádi bychom Vás informovali, že školička SÁMOVKA pořádá pro zájemce z řad pěstounských a adoptivních rodin dny otevřených dveří - 21. 9., 12. 10. a 20. 10. 2016. Školička je alternativou mateřské školy pro...
06.09.2016
Rádi bychom Vás pozvali na promítání dokumentárního filmu Alice Nellis Adopce: Konkurz na rodiče s následnou besedou nad otázkami náhradní rodinné péče. Připravili jsme pro Vás zatím 2 termíny neformálních setkání: Po...
02.09.2016
Letošní rok se v termínu 6. - 13. srpna uskutečnil již pošesté pobyt rodin s přijatými dětmi v rámci programu Naše romské dítě. Organizační a lektorský tým tvořily zejména dlouholetá externí spolupracovnice SNRP,...
07.07.2016
Milí přátelé, přejeme Vám krásné prožití prázdnin, hodně radosti, pohody a mnoho společných chvil v kruhu svých nejbližších. Zleva: Pája, Andulka, Vědka & Jeff, Jana, Alena, Martina
29.06.2016
Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali, že jsme od března tohoto roku realizovali 13 krajských setkání zástupců OSPOD a NNO v NRP. Společná setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, které...
23.05.2016
I letos se koncem dubna konal oblíbený veletrh neziskovek NGO Market a Středisko NRP zde tradičně mělo své místo. Na 17. ročníku se představilo přes 220 nestátních organizací z různých oblastí: Krizová a humanitární...

Stránky