Celodenní Ponton klub v dubnu

V neděli, 14.4., jsme se téměř v plném počtu setkali na celodenním Ponton klubu. Nejdříve jsme navštívili výstavu Pixar – 30 let animace, kde děti společně s dobrovolníky hledaly odpovědi na otázky související s oblíbenými animovanými filmy.
Po cestě do Střediska si každý vytvořil fotografický portrét, který si po vyvolání umístí do již dříve vlastnoručně zhotoveného rámečku.
Odpoledne děti prostřednictvím hry „Spolucestující“ zjišťovaly, nakolik tlak skupiny ovlivňuje jejich vlastní vnímání ostatních a zda je posuzování druhých ovlivněno předsudky.
Protože se blížily Velikonoce, nezapomněli jsme ani na netradiční zdobení vajíček a zasetí osení.
To vše samozřejmě doprovázely i oddechové a týmové hry, při kterých jsme se všichni dobře bavili J.