Celodenní Ponton klub v lednu

V sobotu, 26 ledna se konal první celodenní Ponton klub v roce 2020. Po úvodním kolečku, kdy měl každý prostor povědět ostatním, co aktuálně prožívá, na co se těší, z čeho má radost či s čím se potýká, se děti rozdělily do menších skupinek, ve kterých v průběhu dopoledne společně přemýšlely, tvořily a bavily se. Za pomoci našich dobrovolníků vymýšlely a graficky zpracovávaly výzvy pro rok 2020 nebo tvořily řetěz přání ostatním kamarádům z Ponton klubu. Před obědem jsme si zahráli ještě několik venkovních her, při kterých bylo nutné zvolit správnou týmovou strategii a pro zdárný výsledek probudit toho pravého týmového ducha. Odpoledne jsme díky laskavé sponzorské nabídce divadla… navštívili s dětmi muzikálové představení Čarodějka, které bylo pro děti, jak se později vyjádřily, velkým zážitkem.