DNY PĚSTOUNSTVÍ V PRAZE

Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za příležitost zapojit se do akce "Dny pěstounství". Ve středu 8. května 2022 jsme uspořádali promítání dokumentárního filmu "Nic bych neměnila" v příjemném prostoru Unitaria v Anenské ulici. Zájemci o pěstounskou péči tak měli možnost vidět příběh mladé Kateřiny, která vyrostla v báječné náhradní rodině.
Rovněž děkujeme https://unitaria.cz za bezplatné poskytnutí promítacího sálu a herny pro děti.