Dopolední klub v lednu

Na prvním letošním klubovém setkání jsme se po vánočních prázdninách opět sešli v prostorách Jedličkova ústavu. Maminky si povídaly, jaké u nich byly Vánoce. Děti si v mezičase vyráběly zimní čepičky z papíru, sněhové vločky, hrály si a také se věnovaly pohybovým aktivitám.