Dopolední klub v prosinci

Mikulášskou nadílku jsme oslavili v přátelské a pro děti bezpečné atmosféře společně s rodiči na posledním dopoledním setkání roku 2018. Tentokrát jsme trávili více času dohromady s dětmi, které si na závěr odnesly malou pozornost. Jedním z témat, které se samo nabízelo, bylo právě pojetí Mikuláše a čerta. Maminky společně sdílely své zkušenosti a postoje a zážitky z předškolních zařízení svých dětí.

Děti mezitím kreslily a lepily betlémy, vybarvovaly si vločku a naučily se novou pohybovou básničku o zimě.