Dopolední klub v říjnu

Ve středu, 31. října, jsme se s rodiči a dětmi potkali na dalším dopoledním klubovém setkání.
Rodiče měli prostor sdílet, diskutovat a vyslechnout si přednášku o Knize života.
Děti si hrály, zpívaly, tancovaly a kreslily. Samozřejmě nechybělo dovádění na opičí dráze.