Dopolední klub v září

Ve středu, 19. září, jsme se s rodiči a dětmi přivítali na prvním dopoledním setkání v novém školním roce.
Rodiče měli prostor sdílet aktuální témata, která se v rodinách odehrávají.
Děti se v rámci individuálních aktivit s prvky montessori věnovaly nácviku praktických dovedností, společně se pak při výtvarné aktivitě seznamovaly se zvířátky žijícími v lese. Na závěr setkání nechyběla ani oblíbená opičí dráha.