Hodnocení metodik dobré praxe

Dne 19. 5. 2017 proběhlo 2. zasedání Rady odborníků z praxe, kteří v rámci vzdělávání a šíření dobré praxe projektu Centra podpory NRP II hodnotili výběr 19ti metodik a vybrali konečné tři k dalšímu šíření.

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali o výsledcích hodnocení metodik, které se uskutečnilo v rámci projektu Centra podpory náhradní rodinné péče II a jehož cílem byl výběr metodik pro další šíření formou školení (o nabídce školení budete co nejdříve informováni).

Rada odborníků z praxe hodnotila a na základě dvou zasedání (dne 10. 4. 2017 a 19. 5. 2017) vybrala ze seznamu 19ti metodik následující tři vítězné metodiky k dalšímu šíření formou školení:

Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných v pěstounské péči či adopci (Amalthea z.s.)
Specifika vzdělávání z řad příbuzných (Rozum a cit, z. s.)
Tranzitní péče (Šafrán dětem)

Velice děkujeme všem organizacím, které poskytly své metodiky k hodnocení a věříme, že školení vybraných metodik rozšíří a zkvalitní služby, které poskytují neziskové organizace v oblasti NRP.

Bližší informace o plánovaném třídenním školení, které se uskuteční 4. – 6. 10. 2017 Vám poskytneme v průběhu června.

Věduna Bubleová

ředitelka Střediska NRP