Jak pomoci dětem v této nelehké době?

Jak pomoci dětem v této nelehké době?

Vážení a milí,
zdravíme v této zvláštní době. Situace pro všechny rodiny je nová. Sociální izolace, snaha zvládnout práci z domova a zároveň dostát školním nárokům a děti nenechat jen svému osudu. Najednou jsou mámy a tátové mnohdy celodenně přítomní, ale zároveň duchem nepřítomní. Děti nechodí do školy, což je pro mnohé z nich jasný signál: "Jsem doma, tzn. mám prázdniny!" Pokusme se nebrat jim jejich nadšení ze zavřených škol a najít pozitivní stránky v této situaci. Např. "Budeme mít na sebe více času, nebudeme muset stále někam spěchat, ale nemáme prázdniny ani dovolenou, všichni musíme stále dělat svoji práci, ať už do školy či do zaměstnání."

Rodiny s dětmi osvojenými či v pěstounské péči mohou zažívat ještě další rozměr této výjimečné situace. Vaše děti již nejméně jednou podobnou situaci zažily. Stav nejistoty, strachu, zmatku, úzkosti. Zážitky, které si konkrétně nepamatují, ale tělo si pamatuje. Můžete na nich pozorovat větší podráždění, nervozitu, střídání silných emocí (pláč, smích), prudší reakce, afektivní záchvaty.

Proto posíláme tipy pro inspiraci, které mohou pomoci:

1. Vytvořte si řád. Režim dne, tvoří přirozené bezpečné hranice, o které se děti mohou opřít. Vytvořte si pro svoji rodinu společně takový řád dne, který Vám bude vyhovovat. Může být jiný, než za běžných okolností, funkční právě pro vás v tomto čase. Nezapomeňte, že jeho respektování se netýká pouze dětí, ale i rodičů! Základní struktura dne odlehčí od neustálé improvizace, dohadování a frustrace. Nezapomínejte, že hranice mají být "gumové" a nyní může být čas zařadit aktivity pro potěšení, které byste za běžných okolností nedovolili, např. společný film uprostřed týdne? :)
2. Buďte předvídatelní. Děti by stále měly vědět co mohou očekávat od vás a co očekáváte vy od nich. Děti potřebují vědět kdy pracujete, a kdy máte čas pro ně samotné.
3. Plánujte společně s dětmi aktivity, ať se máte stále na co těšit. Nechte své děti, ať jsou součástí. Např. "Co budeme hrát za hry?" Domluvíme rozhovor přes Skype s kamarády. "Co dobrého si uvaříme?"
4. Nezapomínejte, děti mají "uši všude". Slyší neustálý příval katastrofických zpráv. Informujte děti pravdivě, ale nepřidávejte katastrofické informace.Děti nepotřebují znát každý podrobný detail zpráv, které mohou být zítra zcela jinak. Zvažte, dle věku svých dětí, jaké informace, v jakých detailech, a jak jim podáváte. Nabízejte řešení: např. "Ano, vir se šíří,ale můžeme se chránit tím, že si budeme častěji mýt ruce, nosit roušky a chránit tak sebe i okolí.Teď se nějakou dobu neuvidíme s babičkou, ale můžeme jí volat, apod."
5. Berte děti vážně! Jejich obavy, představy. Dětský světy fantazie a reality se prolínají. Mohou si vytvářet představy, které v nich vzbuzují obavy, a které by nás ani nenapadly. Pro ilustraci jeden úsměvný příběh. Maminka dala zamrazit přebytečné pečivo. Den po vyhlášení karantény poprosí svou dcerku, aby vyndala pečivo z mrazáku. K překvapení maminky, dcera ustrašeně reaguje slovy: "To nařídila vláda nebo kdo to nařídil?" A proto naslouchejte, vysvětlujte, zajímejte se o pocity dětí.
6. Děti nejvíce vnímají naše neverbální projevy. Výraz tváře, tón hlasu, cítí, jaká je doma atmosféra. Ve svém chování často odráží rozpoložení rodičů. Starejte se o sebe a své potřeby a řekněte si o pomoc.
7. I děti, tak jako dospělí, potřebují své soukromí a prostor pro sebe.
8. Děti jsou izolovány od svých kamarádů. Hledejte a umožněte jim jiné způsoby propojení se světem. Teď je ten správný čas na technologické vychytávky. Dopřejte jim čas přes Skype, WhatsApp, ať nepřestanou být ve spojení s kamarády i s rodinou.
9. Buďte flexibilní a nezapomeňte se radovat z maličkostí každého dne.
10. Nebuďte na sebe ani na děti příliš nároční.

Přeji všem, ať si udržíte zdraví fyzické i mentální!
Za tým SNRP Tereza Landová