Náhradní rodinná péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli – setkání pro zájemce a žadatele o osvojení a pěstounskou péči

V rámci cyklu Cestou náhradní rodinné péče se v měsíci červnu uskutečnila další dvě neformální setkání se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči. O své vzpomínky, zkušenosti a názory se s námi přišlo podělit celkem pět vzácných hostů – Anička, Markéta, Luboš, Petr a Michal.

Anička, Markéta, Luboš, Petr i Michal strávili alespoň část svého dětství v osvojitelských nebo pěstounských rodinách. Skrze jejich otevřené vyprávění o životních cestách, kterými si prošli, o radostech i strastech jejich dětství a dospívání, jsme měli možnost nahlédnout do toho, jak pestrá je mozaika životních osudů dětí a jak je důležité naslouchat konkrétnímu dítěti, co právě v danou chvíli potřebuje.Setkání se uskutečnila 7. a 14. 6. 2017 v příjemném prostředí kavárny Cafe therapy.

Velmi si vážíme otevřenosti, upřímnosti, odvahy a nadhledu s jakými naši hosté sdíleli své osobní vzpomínky na chvíle radostné, ale i těžké. Velice jim za to děkujeme!

Současně bychom Vás rádi pozvali na třetí setkání v rámci cyklu Cestou náhradní rodinné péče. Opět se pokusíme nahlédnout do světa náhradních rodin a spolu s pozvanými hosty se budeme věnovat zejména tématu identity, sebedůvěry a důvěry. Setkání na téma „Hledání sebe sama“ se uskuteční ve středu 13. 9. od 18 hod. v kavárně Café therapy v centru Prahy. Kapacita setkání je omezena, v případě zájmu se prosím přihlaste na e-mail info@nahradnirodina.cz do čtvrtka 31. 8. 2017.

Za Středisko NRP Jan Vrzáček a Pavla Pokorná