Odpolední klub na téma Psychohygiena

Ve čtvrtek, 20. záři, se ve Středisku NRP konalo první odpolední klubové setkání v novém školním roce. Rodiče měli možnost vyslechnout si přednášku na téma Psychohygiena, kterou vedla externí psycholožka Střediska, paní PhDr. Helena Franke.
Na přednášce se rodiče dozvěděli o potřebnosti relaxace pro správný chod pracovního a rodinného života. Dále se mohli inspirovat různými cestami, jak tuto důležitou aktivitu začlenit do každodenního života.