Oslavte s námi Týden pěstounství!

Praha oslaví od 10. do 16. června 2019 první ročník Týdne pěstounství. Návštěvníky čekají v rámci dvacítky akcí po celé Praze semináře, diskuse s odborníky a se samotnými pěstouny, výstavy a promítání dokumentárních filmů s tematikou náhradní péče či volnočasový program pro rodiny s dětmi. Všechny akce během Týdne pěstounství Praha jsou zdarma.

Týden pěstounství je i příležitostí k poděkování všem pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými rodiči. Akce se koná pod záštitou paní Mgr. Mileny Johnové, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Akci pořádá Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí ve spolupráci s úřady městských částí, příspěvkovou organizací a neziskovými organizacemi.
Podrobný program akce na www.tydenpestounstvi.praha.eu