PF 2022 ...Josef jako táta náhradní...

Ze Střediska přejeme krásný čas vánoční,
radost, blízkost a dojetí ve dnech svátečních.

Do nového roku hodně zdraví a sil,
aby přinesl naději a dobrý byl.

Všem dětem laskavou náruč a rodinu,
po celé dětství a v každou hodinu.

A všem, kdo usilují o změnu,
ať udrží si pro tu proměnu:
energii a veselou mysl,
že vše má to stále smysl!

I pro Ježíška byl Josef zásadní,
byl skvělý jako táta náhradní.

Vaše Středisko náhradní rodinné péče