Ponton klub v září

S dětmi z Pontonu jsme se v září setkali na jednom odpoledním a jednom celodenním klubu.
Přivítali jsme mezi námi 2 nové účastníky, kteří rozšířili řady starších. Věříme, že se u nás budou cítit dobře a setkání se pro ně stanou přínosem.
V programu jsme se věnovali zejména seznamovacím a poznávacím aktivitám. Děti vzájemně poznávaly své zájmy a záliby, zjišťovaly, v čem jsou si podobné a v čem se mohou při společné práci v budoucnu doplňovat.
Kromě toho jsme společně zažili další z bubenických setkání, navštívili lego hernu, kde vznikly mimořádné stavby, vytvořili pestrobarevné točicí káči a mnoho dalšího.
V září se také konala Rodičovská skupina Ponton klubu, ve které měli naopak rodiče příležitost si popovídat a vzájemně sdílet situace, které v rodinách nastávají.