Ponton kluby v květnu

V neděli 20. května jsme se s dětmi setkali na celodenním Ponton klubu.
Dopoledne jsme trénovali bubnování a připravovali hudební nahrávku, kterou budeme dokončovat na podzim.
Děti si zahrály také několik her, při kterých rozvíjely vzájemnou spolupráci.
Po obědě jsme se vydali do parku Maxe van der Stoela, kde si děti užily zejména stavění hrází na místním potůčku.
Poslední částí programu byla návštěva kina na Dlabačově s filmových představením Králíček Petr.

Hned ve středu 23.5. se konal také odpolední klub a současně probíhala i rodičovská skupina.
Hlavní náplní setkání bylo malování pontonových triček. Děti si vyzkoušely různé techniky, které zahrnovaly sprejování, práci se šablonou nebo volnou kresbu.
Trička dopadla úžasně a nyní už vyžehlená čekají ve Středisku na vyzvednutí :)