Ponton kluby v říjnu

V říjnu jsme se s dětmi setkali na dvou Ponton klubech. Jeden byl odpolední a jeden celodenní.

Společně s dobrovolníky, kteří setkání provázejí, si děti zahrály mnoho týmových her, které rozvíjely jejich spolupráci a učily je vhodným způsobem řešit konfliktní situace.

Další aktivity jsme zaměřili na hledání a uvědomování si individuálních pozitivních zdrojů, ze kterých mohou děti čerpat ve chvílích nebo situacích, kdy se necítí dobře.

Prostor jsme věnovali také výtvarnému tvoření, tentokrát s podzimní tématikou a návštěvě divadla na Dlabačově, kde jsme shlédli představení Duhové bubliny.

V říjnu se konala také Rodičovská skupina Ponton klubu. Jsme rádi, že jsme ve skupině mohli přivítat další dvě maminky, jejichž děti od září do Ponton klubu docházejí.