Prezentace Metodiky Adopčního centra a Modelu osvojování – setkání zástupců KÚ OSPOD a NNO

Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o plánovaném setkání zástupců KÚ OSPOD a NNO konaném dne 7. 6. 2018. Na setkání představí pracovníci Střediska NRP Metodiku Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou a Model osvojování.
Metodika Adopčního centra je reflexí a popisem dobré praxe práce Adopčního centra Střediska NRP a obsahuje témata spojená s poskytováním podpory osvojitelským rodinám. Metodika je nápomocná všem organizacím, které zvažují poskytování podpůrných služeb osvojitelským rodinám. Model osvojování vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny (odborníci pro oblast rodinného práva). Jedná se o návrh na změnu systému osvojení v ČR.
Metodiku Adopčního centra a Model osvojování vytvořilo Středisko náhradní rodinné péče v roce 2017 v rámci projektu „Centrum podpory náhradní rodinné péče II“, za finanční podpory Nadace Sirius.

Po setkání metodiku zveřejníme na našich webových stránkách.

Program setkání je k dispozici zde.

S přáním krásných jarních dní,

Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP

Toto setkání je financováno v rámci projektu CP NRP II díky laskavé podpoře Nadace Sirius.
Děkujeme Evropské komisi za laskavé poskytnutí prostor zdarma.