Prezentace Metodiky Adopčního centra a Modelu osvojování – setkání zástupců KÚ OSPOD a NNO

Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na kulatém stolu spolupracujících krajských pracovišť NRP, OSPOD a NNO konaného dne 7. 6. 2018.

Na setkání byla představena Metodika Adopčního centra - Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou a Model osvojování. Metodika je reflexí a popisem dobré praxe práce Adopčního centra, obsahuje témata spojená s poskytováním podpory osvojitelských rodin a je nápomocná všem organizacím, které zvažují poskytování podpůrných služeb osvojitelským rodinám. Model osvojování vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny (lékař, odborníci pro oblast rodinného práva, sociologové, psycholog a sociální pracovníci). Jedná se o návrh na změnu systému osvojení v ČR.
Metodiku Adopčního centra a Model osvojování vytvořilo Středisko náhradní rodinné péče v roce 2017 v rámci projektu „Centrum podpory náhradní rodinné péče II“, za finanční podpory Nadace Sirius.
Zároveň bychom chtěli poděkovat Evropskému domu v Jungmannově ulici v Praze za bezplatné poskytnutí krásných konferenčních prostor.
Metodiku Adopčního centra, Model osvojování a prezentace ze setkání si můžete stáhnout na odkazu níže:
Metodika Adopčního centra
Model osvojování
Prezentace:
Projekt CP NRP II
Metodika Adopčního centra
Model osvojování

Přejeme Vám krásné červnové dny a odpočinkové prožitá letních měsíců.
Vše dobré přeje
Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP