Setkání Cestou náhradní rodinné péče

Ve středu 20. 11. pořádalo Středisko další ze svých setkání pro žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči. Tentokrát naším hostem byla pěstounka na přechodnou dobu, která vyprávěla o svých zkušenostech s tímto typem péče. Dále pozvání přijala dlouhodobá pěstounka, která má v pěstounské péči dvě děti. Setkání proběhlo v milé atmosféře. Dotazy na naše hosty přicházeli i ze strany publika.