Setkání pro žadatele CESTOU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Ve čtvrtek 6.2. jsme v hojném počtu přivítali zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči na setkání "Cestou náhradní rodinné péče". Tentokrát jsme setkání věnovali právnímu vzdělávacímu bloku a otázkám attachmentové vazby. Děkujeme paní Mgr. Hrubé a Mgr. Málikové za přínosné informace a všem zúčastněným za aktivní účast. Těšíme se na viděnou na dalším setkání 23.4. Pro bližší informace nás kontaktujte.