Školení metodik dobré praxe

Od 4. do 6. října 2017 jsme zrealizovali školení tří vybraných metodik na téma doprovázení příbuzných pěstounů a adaptace dítěte při přechodu (v NRP), které se uskutečnilo v rámci projektu Centrum podpory NRP II díky laskavé podpoře Nadace Sirius.

V květnu 2017 na základě hodnocení Rady odborníků byly vybrány tři metodiky k dalšímu šíření prostřednictvím podzimního školení:
· Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných v pěstounské péči či adopci (Amalthea z.s.)
· Specifika vzdělávání z řad příbuzných (Rozum a cit, z. s.)
· Tranzitní péče (Šafrán dětem, o.p.s.)

Výše uvedené metodky si můžete stáhnout na tomto odkaze:
http://nahradnirodina.cz/publikace#metodiky

Třídenní školení probíhalo v prostorách vily Grébovky a účastnilo se ho 38 osob (z toho 28 osob z neziskových organizací a 10 osob ze státních institucí).

Účastníci měli možnost se během tří dnů podrobně seznámit s daným tématem, technikami, nástroji a rozmanitými pomůckami pro práci s dítětem v náhradní rodinné péči. Na základě příběhů si zažít konkrétní situace a pod odborným vedením lektorů se naučit či ověřit vhodné postupy pro řešení jednotlivých situací. Vzájemné sdílení zkušeností lektorů ale i samotných účastníků se ukázalo jako velmi poutavé a přínosné.

Rádi bychom poděkovali lektorům za jejich úsilí a čas a věříme, že účastníci si odnesli získané zkušenosti do své každodenní praxe pro pomoc ohroženým dětem.
Přejeme krásné podzimní dny.

Za Středisko NRP,
Ing. Anna Votavová