Účast na NGO Marketu

Dne 11. 4. 2018 jsme se stejně jako v několika předešlých letech zúčastnili veletrhu neziskových organizací NGO Market, kde jsme měli možnost prezentovat činnost naší organizace.
U našeho stánku se zastavila řada studentů sociální práce a příbuzných oborů, kteří měli zájem o naše odborné publikace, přišli také lidé, kterých se náhradní rodinná péče přímo týká. V neposlední řadě se u nás zastavovali zájemci o NRP, kteří uvažují o přijetí dítěte a potřebovali získat více informací. Se všemi jsme si rádi promluvili. Díky NGO marketu se nám podařilo navázat také několik nových kontaktů s odborníky, se kterými bychom mohli do budoucna spolupracovat.