VYHLÍŽÍME ZMĚNU

Kancelář veřejného ochránce práv zveřejnila Zprávu z návštěv zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které proběhly v letech 2019 a 2021. Zpráva přináší další podněty pro změnu systému péče o ohrožené děti a rodiny, k jehož změně se zavázala i současná vláda. Bohužel i přes opakované proklamace není téma ohrožených dětí a rodin vládní prioritou. Stále tak čekáme na naplnění slov premiéra České republiky, která pronesl na 30. kongresu ODS v sobotu 9. dubna 2022 a citujeme: "... Aby nedošlo k omylu. Dál platí každá řádka a každý daný slib v našem vládním programu".

Kdy tedy dojde k naplnění bodů, které se týkají péče o ohrožené děti a rodiny a které vláda jasně popsala následovně:

- Zpřehledníme a budeme podporovat síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi, služeb a aktivit zaměřených na primární prevenci.
- Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů do gesce MPSV.
- Název MPSV doplníme o tematiku rodiny.
- Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin.
- Upřednostníme vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u nejmladších dětí.
- Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny, zavedeme celostátní registr pěstounů.
- Podpoříme kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů.
- Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče, včetně oddělení příbuzenské péče a péče pěstounské.

Celou zprávu Kanceláře veřejného ochránce práv najdete v tomto odkazu.

Programové prohlášení vlády pak naleznete zde.