Výstupy a závěry výzkumu na téma náhradní rodinná péče pro děti se zdravotním znevýhodněním v Dánsku, Anglii, Rakousku a ČR

Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na celostátní konferenci konané dne 17. 1. 2019, které se zúčastnilo 107 osob (z toho 55 osob z neziskových organizací a 55 osob ze státních institucí).
Na konferenci byly prezentovány výstupy a závěry zrealizovaného výzkumu v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči, výzkum na téma osvojení v Rakousku a vzniklý Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním (návrh na změnu systému zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v ČR).
Rádi bychom všem prezentujícím a tlumočnicím poděkovali za jejich čas a skvělou spolupráci.

Níže jsou k dispozici veškeré materiály z konference v elektronické podobě:
· Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II
· Náhradní péče o děti se zdravotním znevýhodněním v Anglii
· Náhradní (rodinná) péče o děti s postižením v Dánsku
· Péče o děti s postižením v rodinách i mimo rodiny v České republice
· Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním
· Osvojování dětí a zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči v Rakousku

Přejeme Vám krásné prožití zimních dní a budeme se těšit na další společné setkání.
Vše dobré přeje
Věduna Bubleová, v. r.
ředitelka Střediska NRP