Zářijové setkání Cestou Náhradní rodinné péče

Středisko NRP i v tomto pololetí pokračuje v setkáváních pro žadatele a zájemce o NRP. Další ze setkání proběhlo ve středu, 26. září, v Cafe Therapy.
Tématem setkání byla Identita a hledání sebe sama. Hostem setkání byla maminka 4 dětí, z nichž je jedno v pěstounské péče a jedno v osvojení. Dále naše pozvání přijal mladý muž, který vyrostl v pěstounské péči a slečna, která je v osvojení. Velice děkujeme našim hostům za ochotu sdílet zde své životní příběhy.