Zveme Vás na konferenci "Výstupy a závěry výzkumu na téma NRP pro děti se zdravotním znevýhodněním v Dánsku, Anglii, Rakousku a ČR"

Vážení přátelé, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na celostátní konferenci, která bude věnována zrealizovanému výzkumu na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v zahraničí (Anglii, Dánsku a Rakousku) a v České republice a výzkumu na téma osvojení v Rakousku.
Od července 2016 do listopadu 2018 Středisko NRP realizovalo výzkum na téma zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v zahraničí (Anglii, Dánsku a Rakousku) a v České republice a taktéž od ledna 2018 výzkum na téma osvojení v Rakousku. Tento výzkum probíhal v rámci projektu Centrum podpory NRP II, který je finančně podpořen Nadací Sirius.
Rádi bychom Vám představili výstupy těchto výzkumů, na jejichž základě vznikl Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním, který bude na konferenci také představen. Tento Model vznikl na základě zjištěných informací z realizovaného výzkumu na téma osvojení a oponentur expertní skupiny složené z 11 odborníků na dané téma (lékaři, odborníci pro oblast rodinného práva, sociologové, psycholog a sociální pracovníci). Jedná se o návrh na změnu systému zdravotně znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v ČR.
V neposlední řadě shrneme výstupy z projektu Centrum podpory NRP II.

Termín konání: čtvrtek 17. 1. 2019 od 10:00 do 13:30 hodin

Místo konání: OKsystem a.s. – velký sál
Adresa: Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, www.oksystem.com/cz/

Účast na konferenci je zdarma. V případě Vašeho zájmu prosíme o vyplnění návratky a zaslání zpět na e-mailovou adresu: anna.bubleova@nahradnirodina.cz do pondělí 17. 12. 2018.

Konference je financována Nadací Sirius.

Program konference naleznete zde .

Těšíme na setkání s Vámi.

Za Středisko NRP, spolek
PhDr. Věduna Bubleová
ředitelka

Kontaktní osoba:
Ing. Anna Bubleová
projektová manažerka
tel.: +420 737 729 968; +420 233 355 309
e-mail: anna.bubleova@nahradnirodina.cz
www.nahradnirodina.cz