ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ PONTON KLUBU mladších dětí

Termín: 
10. 10. 2022
Místo: 
Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1
Pro koho: 
děti (6 - 10 let) z osvojitelských a pěstounských rodin
Lektor: 
Jana Grohová

Ponton klub – dětská skupina
Nabízí pravidelná setkávání skupin dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradních rodinách.
Jeho cílem je umožnit těmto dětem sdílet a zpracovávat témata související s životem v náhradní rodině.
Program je veden herní formou, vždy s ohledem na konkrétní děti účastnící se programu.

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku, mladší děti /6-10 let/ a starší děti /11-15 let/.