Poradna

Povinnost biologického rodiče

datum: 31.05.2022 | autor: Anonym

Jsem biologickým rodičem dítěte, které je nyní v pěstounské péči. Mám povinnost ho psát do papíru jako nezaopatřené dítě pro dávky nemocenské, když je na mě vedena exekuce? Popřípadě dokládat rozhodnutí soudu? Moc se v tom nevyznám.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Bohužel nemáme dostatek informací pro to, abychom Vám v této situaci mohli odborně poradit.

Kontaktujte nás prosím na našem emailu info@nahradnirodina.cz nebo na naší infolince 725 756 505.

Předem děkujeme.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Trvalé bydliště

datum: 14.04.2022 | autor: A. D.

Dobrý den,
s manželem máme zatím každý jiné trvalé bydliště, i když už 6 let
bydlíme spolu. Společné trvalé bydliště si chceme zapsat, až budeme
mít kolaudaci nového domu. Ta by měla být cca do 3 měsíců. Je
odlišné trvalé bydliště překážkou v podání žádosti o adopci a v
zahájení procesu adopce? Na miminko čekáme už dost dlouho, tak je pro
nás každý měsíc důležitý.

Předem moc děkuji za odpověď :)

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Odlišné trvalé bydliště manželů určitě problém není. Pokud máte trvalé bydliště v odlišných krajích nebo správních obvodech obecního úřadu obce s rozšířenou působností, budou ve vašem případě existovat dva místně příslušné úřady. Správní řád však na takovou situaci pamatuje. Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost.

Určitě tedy kontaktujte sociální odbor tohoto úřadu již nyní a domluvte si schůzku se sociální pracovnicí, která Vám proces vysvětlí a předá Vám k vyplnění žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče. Popište jí celou situaci ohledně plánované změny bydliště v novém domě. Tam by totiž později mělo dojít k sociálnímu šetření, které bude sociální pracovnice provádět.

Pokud vaše nové společné bydliště bude v jiném městě nebo kraji, Vaše žádost a spisová dokumentace by se převáděla na jiný místně příslušný odbor sociálně-právní ochrany dětí. Pokud ale již jeden z Vás má trvalé bydliště v novém domě, bude nejlepší podat žádost tam, čímž se vyhnete případným komplikacím a prodlužováním procesu.

Více o zprostředkování adopce můžete také najít v našem aktualizovaném Průvodci náhradní rodinnou péčí. Rádi si s Vámi také domluvíme osobní nebo online konzultaci, na které Vám přiblížíme celý proces a můžeme zodpovědět další dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat na infolince na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Přiosvojení dítěte partnera a čerpání mateřské a rodičovského příspěvku

datum: 18.03.2022 | autor: Hanka

Dobrý den,

můj partner (plánujeme svatbu)zjistil až po rozchodu s bývalou přítelkyní, že je těhotná. Dítě si nechce ponechat. Partner bude v rodném listu jako otec. Rádi bychom se o dítě starali do budoucna spolu a pokud to bude možné, ráda bych ho adoptovala. To ale zřejmě zabere nějaký čas, než se záležitost zprocesuje. Až se dítě narodí a matka se ho vzdá (pokud to opravdu udělá), mohu se o dítě začít starat? Jak to bude s případným čerpáním mateřské/rodičovské? Přítel na mateřskou jít nechce.

Mnohokrát děkuji za odpověď a pomoc, Hanka

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Návrh na osvojení dítěte můžete podat poté, co s tímto osvojením dala souhlas matka, ta tak může učinit nejdříve 6 týdnů po narození dítěte. Navrhovatelkou osvojení budete Vy. Před podáním tohoto návrhu je však nutné, abyste s partnerem (otcem dítěte) uzavřela manželství. Česká právní úprava neumožňuje osvojení dítěte partnerky či partnera u nesezdaných párů (k této otázce se v roce 2015 vyjadřoval Ústavní soud a stížnost na toto omezení zamítl).

Faktickou péči o dítě můžete zahájit okamžitě po narození dítěte, pokud s tím bude matka dítěte souhlasit. Tato skutečnost však nezakládá přímo pro Vaši osobu nárok na čerpání peněžité pomoci v mateřství. Podmínkou pro vznik nároku je v tomto případě předchozí rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 32 odst. 1 písm. b/ zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Nárok na peněžitou pomoc v mateřství však může získat otec dítěte, pokud s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Nárok na rodičovský příspěvek naopak vzniknout může, protože v tomto případě je nárok na dávku definován jinak než ve výše citovaném zákoně o nemocenském pojištění. Za rodiče se pro účely rodičovského příspěvku považuje osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za takové dítě se však považuje i dítě manžela nebo partnera (§ 31 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

V případě dalších dotazů jsem pro Vás k dispozici na naší infolince na čísle 725 756 505 nebo emailu info@nahradnirodina.cz.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Adopce dětí z Ukrajiny

datum: 14.03.2022 | autor: K.

Dobrý den,

měli bychom s manželem zájem o adopci dítěte ze zahraničí. Konkrétně navazuji na nepředstavitelnou situaci na Ukrajině. Máme již skoro tříletého syna a o adopci, přemýšlíme roky a válečná situace na Ukrajině, nás velmi tíží. Mohu Vás požádat o informace, ohledně adopce ze zahraničí?
Co vše bychom pro to mohli udělat, zda je to vůbec v téhle situaci možné, jaké jsou varianty.

Děkuji Vám za odpověď.
K.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Zájmy dětí, které do České republiky přicházejí bez doprovodu příbuzných nebo blízkých, zastupuje sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí a každému dítěti zajišťuje vhodné prostředí, ve kterém může žít (například formou pěstounské péče). Aktuálně však většina dětí přichází v doprovodu zákonného zástupce, příbuzného, známého, nebo jiného pečovatele. Prioritou je vždy uchování kontaktu s původní rodinou nebo blízkou osobou, ke svěření dítěte do adopční péče by tedy v těchto případech nemělo docházet.

V případě zájmu o adopci nebo pěstounskou péči dítěte v České republice kontaktujte odbor sociálně právní ochrany dětí v obci s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde si domluvíte schůzku se sociálním pracovníkem, který spravuje agendu náhradní rodinné péče a který Vás celým procesem provede. Mezinárodní osvojení, tedy adopce dítěte mimo Českou republiku, potom zprostředkovává výhradně brněnský Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Další informace týkající se této problematiky najdete také v našem Průvodci náhradní rodinnou péčí.

S nabídkou konkrétní pomoci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině můžete zároveň kontaktovat Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které je v každém regionu a kde se příchozí z Ukrajiny registrují. Další informace o centrech a pomoci ukrajinským dětem najdete v tomto odkazu Ministerstva práce a sociální věcí.

V případě zájmu si s Vámi také rádi domluvíme online konzultaci, během které Vás můžeme seznámit s procesem žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Tým Střediska náhradní rodinné péče

Je veganská strava na straně žadatele důvodem k zamítnutí osvojení?

datum: 07.02.2022 | autor: nahradnirodina

Pokud se stravujeme s manželkou vegansky a rádi bychom aby se tak
stravovalo i dítě, posuzuje se to nějak soud?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.
Veganská strava není překážkou pro osvojení dítěte. Podle občanského zákoníku je každý (včetně úřadů) povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého, tedy respektovat životní styl včetně stravování. Pokud máte zájem o bližší informace o procesu a podmínkách osvojení, nabízíme vám publikaci "Průvodce náhradní rodinnou péčí". Ke stažení je zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com_brozurka_ad...

Rádi se vám také budeme věnovat telefonicky na lince: 725 756 505 nebo osobně na domluvené konzultaci. Konzultace nabízíme také online formou.

S pozdravem
Tým Střediska NRP

Psychické onemocnění

datum: 01.02.2022 | autor: Jana K

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat mám psychické onemocnění (bipolární
afektivní poruchu) a chtěla bych adoptotovat dítě, s přítelem se
plánujeme vzít. Můžu adoptovat? děkuji za odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.

Žádost o osvojení určitě podat můžete. Posuzování zdravotního stavu je součástí procesu, kterým prochází každý, kdo chce adoptovat dítě. Při zhodnocení zdravotního stavu se jedná o posouzení, zda zdraví žadatele po duševní, tělesné nebo smyslové stránce nebrání dlouhodobé, soustavné, dostatečné a řádné péči a výchově dítěte.

Pro více informací jsme vám k dispozici na naší telefonní poradně 725 756 505 nebo se vám budeme rádi věnovat i osobně (aktuálně online) na domluvené konzultaci.

S pozdravem

Tým Střediska NRP

Adopce dítěte neboli náhradní péče

datum: 07.12.2021 | autor: Melinda

Dobrý den mněla bych zájem o adopce dítěte neboli náhradní péče
pěstounkou nevím kam se mám obrátit s manželem ne můžeme mít dítě
tak máme zájem pravje o dětičky které nemají rodiče. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Naše organizace vám ve věci náhradní rodinné
péče může nabídnout telefonickou konzultaci na tel.: 725 756 505 či
online konzultaci přes
platformu Zoom či WhatsApp. Budete tak mít možnost se dozvědět
základní informace o formách náhradní rodinné péče a o procesu
zajištění náhradní rodiny dětem, které nemohou vyrůstat ve svých
rodinách. V případě vašeho zájmu o adopci či pěstounskou péči
kontaktujte orgán sociálně-právní ochrany dítěte podle místa vašeho
trvalého bydliště.
Informace o náhradní rodinné péči naleznete i v naší nové brožuře
Průvodce náhradní rodinnou péči na odkazu níže:

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com_brozurka_ad...

S pozdravem,

Tým Střediska NRP

Informace

datum: 06.12.2021 | autor: Marcela

dobrý den chci se vas zeptat zdali si může svobodná,bezdětná
žena(49 let bez přítele,partnera)adoptovat dítě(nemusí jít přímo o
miminko ale dala bych přednost dítěti min.od 6-8 měsíců do max.2 let
věku.Nemám zatím moc zkušenosti s dětmi ale to často ani čerství
rodiče.Nebo by bylo ze začatku vhodnější přijmout takové dítě do pěstounské péče?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
těší nás váš zájem o poskytnutí péče a domova pro dítě, které nemá možnost vyrůstat ve své původní rodině. Máte jistě možnost podat si žádost o zprostředkování osvojení na orgánu sociálně-právní ochrany
dětí na úřadu dle místa vašeho trvalého bydliště. Sama však naznačujete určitou nejistotu ve formě péče, o kterou byste měla zájem. Dle § 803 občanského zákoníku musí být mezi osvojitelem a
osvojovaným dítětem přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let. Toto ale bude předmětem posouzení a průběhu příprav na náhradní rodičovství. Ke každé žádosti se přistupuje individuálně.

Určitě se prosím obraťte na sociální pracovnici dle vašeho místa bydliště, která vás bude informovat o všech potřebných náležitostech a dokumentech, které budou potřebné v první fázi doložit.

K celému procesu toho, jak se stát náhradním rodičem si vás dovolujeme odkázat na naši brožurku "Průvodce náhradní rodinnou péčí", kterou naleznete zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com_brozurka_ad...
Můžeme vám nabídnout i telefonickou konzultaci na telefonu 725 756 505 či online konzultaci přes platformu Zoom či WhatsApp.
S pozdravem

Tým Střediska NRP

Adopce

datum: 06.12.2021 | autor: Lada

Dobrý den,
naši sousedé,......, požádali již před lety o zařazení do adoptivních rodičů.
Prověřeni jsou již přes 3 roky ze všech stran a stále jen čekají a
čekají.
Vyjádření jihlavského Krajského úřadu je takové, že se k vhodnosti
adoptivních rodičů musí vyjádřit hromada lidí a pečlivě uvážit,
zda právě tito manželé jsou vhodnými kandidáty.
Neběží týdny nebo měsíce....běží roky marného čekání a už tomu
jako sousedé nemůžeme nečinně přihlížet bez odezvy, neboť neznáme
ideálnější pár na východu dítěte.
Prosím koho informovat, aby se pohnuly ledy, jestli mi rozumíte?
Děkujeme předem, že zkusíte nějakým způsobem upozornit nebo pomoci.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.
Posuzování vhodnosti žadatelů o osvojení a proces vytipování vhodných žadatelů pro dítě, které potřebuje jejich péči, je plně v kompetenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Chápeme, že doba čekání je pro žadatele náročným obdobím, ale není možné ho jakkoliv uspíšit nebo do něho jinak zasahovat. Z našich průzkumů vyplývá, že doba, kdy žadatelé čekají na svěření dítěte do osvojení je velmi různá a závisí na řadě faktorů (např. "požadavky" žadatelů na věk přijímaného dítěte, tolerance k etniku dítěte, akceptování zdravotního znevýhodnění apod.)
Pro fázi čekání žadatelů doporučujeme využít některých ze služeb organizací, které poskytují služby pro osvojitelské rodiny (i ve fázi čekání). Široké spektrum informací najdete např. na stránkách: https://dobrarodina.cz/blog/.
S pozdravem
Tým Střediska NRP

Můj syn a pěstounská péče

datum: 02.12.2021 | autor: Lenka

Dobrý den ráda bych se chtěla zeptat jestli je možné aby ospod
pro děti dál bez souhlasu matky soudem do pěstounské péče na
přechodnou dobu syna pěstounů m aniž by sem o všem věděla..dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz. Bohužel vaše sdělení není zcela jasné, ale
ptáte-li se na to, zda orgán sociálně-právní ochrany dětí může bez
souhlasu matky podat k soudu návrh na svěření dítěte do péče
přechodných pěstounů, pak je odpověď ano. Dokonce tak musí učinit,
shledá-li, že je dítě v ohrožení. Celá situace by však pro rodiče měla
být srozumitelná. Rodič by měl vědět, z jakého důvodu došlo k odebrání
dítěte a jeho svěření do péče jiných osob, v tomto případě do péče
pěstounů na přechodnou dobu. Proto bychom vám doporučili se obrátit na
orgán sociálně-právní ochrany a požádat je o vysvětlení. Případně je
možné hledat oporu v občanské poradně. Na webových stránkách
obcanskeporadny.cz je možné si po rozkliknutí záložky vpravo nahoře -
poradny - najít pobočku nejblíže vašemu bydlišti.

Tým Střediska NRP

Stránky