Poradna

Adopce

datum: 11.09.2019 | autor: Simona

Dobrý den, ráda bych se zeptala na informaci ohledně adopce
dítěte. S partnerem jsme spolu 14 let, ze zdravotních důvodů nemůžeme
mít dítě a tak jsem začala uvažovat o adopci. Jen mám obavu z toho, že
nebudeme vhodní pro zařazení do evidence, jelikož partner má na sebe
exekuci. Tak by mě zajímalo jestli v tom bude problém, pokud bych si o
adopci dítěte zažádala pouze já a nikoliv s přítelem. Nebo dá se v
tom to něco nějak podniknout? třeba vstup partnera do insolvence? aby se
zbavil exekuce, to by bylo také překážkou? děkuji za vaší odpověď
Simona

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Simono,
děkujeme za Váš dotaz. Obáváte se, zda byste byli úspěšní při podání žádosti o osvojení (adopci) vzhledem k ekonomickým poměrům Vašeho partnera. Z Vašeho dotazu se zdá, že nejste manžely, ale partnery. Žádat o společnou adopci dítěte mohou v ČR pouze manželé. Pokud to není Váš případ, můžete žádat o osvojení dítěte pouze jako tzv. samo-žadatelé, tedy každý z Vás samostatně. Osvojením potom získává veškerá práva a povinnosti k dítěti pouze ten z Vás, který žádal. Nicméně, i přesto, pokud žijete ve společné domácnosti, budete prověřováni v rámci procesu o zprostředkování osvojení oba dva.
Při procesu zprostředkování osvojení prochází žadatelé posuzováním, ve kterém se mimo jiné jejich ekonomické a sociální poměry prověřují. Žádosti jsou posuzovány individuálně, v kontextu celkové situace rodiny.
Ekonomická stabilita rodiny je jedním z předpokladů pro vytvoření harmonického a stabilního prostředí, které je pro dobrý vývoj dítěte zásadní. Insolvence obvykle představuje náročnou životní situaci. Doporučujeme Vám být k pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při dotazování upřímní a otevření, bude je především zajímat, zda jste schopni svoje závazky plnit, a jaký vliv má tato skutečnost na Váš každodenní život, opět s výhledem do budoucnosti. Proces prověřování určitou dobu trvá a Vaše situace se bude vyvíjet a měnit. Podat žádost o zprostředkování adopce můžete v každém případě.

Přeji Vám hodně štěstí. Kdyby jste potřebovala situaci podrobněji probrat či se na něco dalšího zeptat, můžete nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr. Jana Vilímková

​Odmítnutí žádosti o svěření dítěte kvůli nemoci manžela

datum: 10.09.2019 | autor: Janka

​Dobrý den mám jednu kamarádku , které odmítli žádost o svěření
dítěte do pěstounské péče , kvůli nemocnému manželovi. Kamarádka
kvůli tomu onemocněla depresí.Nemůže mít děti tohle ji zlomilo.
Četla jsem na vaší stránce, že dítě si může osvojit jenom jeden z
manželů. Proč posuzovali i zdravotní stav manžel, když je tato
možnost? Vždy je nějaké řešení, když se jeho stav zhorší. Taky je
možné dostat starší dítě. Ale hlavně je podstatné, že dítě může
mít v péči jen ona. Můžete mě poradit jak ji pomoct aby mohla mít
dítě v péči ?
Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Janko,
zdravím Vás ze SNRP a děkuji Vám za dotaz. Píšete, že kamarádce zamítli žádost o pěstounskou péči a dále v textu mluvíte o osvojení, nevím tedy o jakou formu náhradní rodinné péče (NRP) kamarádka žádala. Také není zcela jasné, zda se jednalo opravdu o rozhodnutí o nezařazení do evidence žadatelů nebo zda byla odrazena od podání žádosti, což se, bohužel, též někdy stává. V případě zamítnutí zařazení do evidence žadatelů o adopci či pěstounskou péči, má kamarádka možnost podat odvolání, jedná se o klasické správní řízení. Doporučujeme této možnosti využít.
Podat žádost o zařazení do evidence žadatelů má kamarádka právo a nemůže jí být upřeno.

Zdravotní stav žadatelů řeší Nový občanský zákoník v § 799 (2) "Zdravotní stav osvojitele nebo obou osvojitelů nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře." " Postulát dobrého zdravotního stavu osvojitele by tak měl být naplněn v podstatě tak, že osvojitel netrpí chorobou, která je s rodičovskou rolí neslučitelná, přičemž výčet takových chorob je ponechán úsudku lékařů. Tělesné poškození jednoho z manželů by pak nikdy nemělo osvojení překážet, pokud jde o takovou indispozici, která nebrání realizaci plnohodnotného života vlastního, druhé neomezuje, a postiženému naopak dovoluje uskutečňovat byť třeba jen dílčí péči o toho, kdo ji potřebuje."
Kamarádka může opravdu podat žádost o osvojení či PP sama, i když žije v manželství. V takovém případě bude posuzována jako tzv. samožadatelka. Toto upravuje OZ § 827 odst. (2) "Chce-li dítě osvojit jeden z manželů, soud zjistí, z jakého důvodu se druhý manžel k návrhu nepřipojil."

Nicméně v rámci procesu odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje mimo jiné zdravotní stav obou manželů, pokud žijí ve společné domácnosti a to i v případě, že žádost podává pouze jeden z nich. Žadatelé jsou posuzováni s ohledem na potřeby dětí, kterým se hledá nové rodinné zázemí. Jde o děti, jejichž start do života často nebyl lehký, děti s raným traumatem, kteří již zažily různé životní ztráty. Nároky na nové náhradní rodiče při výchově dětí s takovouto minulostí mohou být opravdu vysoké. Je důležité, aby na to noví náhradní rodiče byli maximálně připravení. Dobrý zdravotní stav je při posuzování žadatelů o zprostředkování NRP velmi důležitý a to i s ohledem na prognózu vývoje do budoucna. Samozřejmě každá žádost je posuzována individuálně, např. vzhledem k věku dítěte, které by žadatelé přijímali.

V případě, že byste Vy nebo případně Vaše kamarádka chtěla celou situaci podrobněji prodiskutovat, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr. Jana Vilímková

Adopce a antidepresiva

datum: 04.09.2019 | autor: Eva

Dobrý den. Chci se zeptat zda je problémem, že manžel užíval
přechodné slabé dávky antidepresiv. Nyní léky nebere. Jak velkou
překážkou by to mohlo byt. Jinak jsme oba v pořádku. Zázemí i příjmy
dobre. Jen nemůžeme mít vlastní deti a manžel to jednu dobu těžce
nesl, proto ty leky. Snažíme se už dlouho a nejsem již nejmladší.
Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Evo,
v rámci procesu odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči, budete muset Vy i manžel, mimo jiné, dokládat lékařské potvrzení zdravotního stavu a to i od odborných lékařů, které oba navštěvujete, např. psychiatra. Z jeho zprávy by měl být,patrný typ léků, dávkování a důvod užívání. Lékařské zprávy jsou následně postoupeny posudkovému lékaři, který se vyjadřuje k aktuálnímu zdravotnímu stavu žadatelů i z hlediska rizik do budoucnosti. Píšete, že již nejste nejmladší, doporučujeme s žádostí neotálet. Při případném zamítnutí zařazení do evidence žadatelů z jakéhokoliv důvodu, máte možnost odvolání v rámci správního řízení. Pokud byste se potřebovala k tomuto tématu na cokoliv zeptat, neváhejte se na nás obrátit na tel. 233 355 309.
Hodně štěstí za SNRP přeje,

Mgr. Jana Vilímková

Dotaz

datum: 04.09.2019 | autor: Andreaaa83

Dobrý den. Během tohoto měsíce jsem podala návrh k soudu o
svěření sestry do pěstounské péče. Soud ještě neproběhl. Stala se
velice nemila věc. Přišla jsem o zaměstnání a jsem samozivitelka. Jakou
máme šanci? Sestra se domů vrátit nechce. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den.
soud bude v rámci Vašeho návrhu posuzovat také Vaši finanční situaci. Určitě, ale přihlédne k dalším skutečnostem, například, zda si aktivně práci hledáte. Neznáme další podrobnosti Vašeho případu (věk sestry, další děti ve Vaší rodině, důvod odchodu od rodičů, jejich postoj apod.). Názor sestry bude též brán v potaz. Doporučujeme Vám zkontaktovat sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě trvalého bydliště sestry. Informujte ji o nových skutečnostech a požádejte o pomoc, radu. Tento OSPOD je kolizním opatrovníkem sestry, pro soud bude zásadní jeho vyjádření a zároveň zná nejlépe situaci celé Vaší rodiny. Pokud byste chtěla situaci podrobněji probrat, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 233 355 309, případně si můžeme domluvit i osobní schůzku, sídlíme v Praze. Oceňujeme, že chcete sestru vychovávat a pomoci jí. Přejeme hodně sil.
Ze SNRP zdraví,

Mgr. Jana Vilímková

otázka

datum: 23.08.2019 | autor: Andrea

Dobrý deň bývam na Slovensku a chcem zobrať deti svojej sestry do
pestunskej starostlivosti deti sú českej národnosti aj trvalé bydlisko
majú v ČR.Ich matka aj s ďeťmi sa odsťahovala do Viedne deti sú so mnou
na Slovensku matka deti nekontaktuje nie je známa adrese pojednávanie
ohladom pestunstva bude 12.9.2019 čo v takom prípade ak nie je známa
adresa kde sa deti zdržujú

odpověď odborníka »

Dobrý den,
píšete, že se staráte o děti své sestry, které mají české občanství. Sestra žije ve Vídni, o děti nejeví zájem. Vy žijete s dětmi na Slovensku. 12.9. pravděpodobně proběhne soudní řízení ohledně svěření dětí do pěstounské péče.
Dále píšete, že není známá adresa pobytu dětí a ptáte se, jak v takovém případě dále postupovat.
Abych Vám mohla adekvátně pomoci radou, musela bych se doptat na další skutečnosti. Pokud jsem to dobře pochopila, adresa pobytu dětí známá je, protože děti žijí nyní s Vámi. Není jasné, zda nyní je jejich pobyt u Vás upraven nějakým soudním rozhodnutím, nevím, zda jsou u Vás jen dočasně, nebo u Vás bydlí již dlouhodobě. Také mi chybí informace, zda děti mají otce, který se o ně zajímá, a kde proběhne řízení o svěření dětí do pěstounské péče, zda se jedná o Vaši pěstounskou péči.
Můžete nás kontaktovat telefonicky, na naší poradenské lince: 233 355 309, kde můžeme probrat podrobnosti Vašeho případu, telefonické poradenství je též anonymní.
Neznám přesné postupy svěřování dětí do náhradní rodinné péče na Slovensku, v tomto případě by Vám byli více nápomocni kolegové z podobné organizace jako je naše, z občianskeho združenie Návrat: https://www.navrat.sk/kontakt tel.č.. +421 907 80 80 80.
Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě bude hrát jistou roli fakt, že děti mají české občanství, může se Vám hodit kontakt na UMPOD (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který sídlí v Brně): https://www.umpod.cz/,
tel.č. 00420 542 215 522.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Další dítě do pěstounské péče

datum: 23.08.2019 | autor: Jana

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jsem pestounkou 10let, 2
sourozence a před 6lety jsem si brala ještě jedno dítě, ale vrátilo se
zpět po 6letech k matce.Moje starší děti se navštěvují s rodinou, i
když ne moc morálně výchovnou.Bratr starší, který byl do dospělosti v
dětském domově by si chtěl zadat mě dítě do PP, ale syn nechce.Jeho
bratr nepracuje a proto by chtěl PP kvůli penězům.Chtěli bychom si
zažádat o pestounskou péči o jedno dítko, ale bylo mi řečeno, že
musím pockat 1/2roku, jak se vyvine situace ohledně syna,jestli o něho
zazada bratr.Nechapu,jak by se měl syn vracet k bratrovi a pretrhat vztah se
sestrou s kterou vyrůstá od narození. Vždyť se sourozenci nemají
rozdělovat, když na sebe mají takovou citovou vazbu.

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
není mi zcela jasné na co se ptáte. Pokud se Váš dotaz týká podání žádosti o PP, tak ano, v podání žádosti Vám nikdo nemůže bránit. Bude Vás čekat opět prověřování jako vhodného žadatele a přípravy na PP. Pokud Vám bylo doporučeno s podáním žádosti počkat, je třeba se ptát těch, kteří posečkání doporučili, (OSPOD či doprovodná organizace ?), na důvody tohoto doporučení. Od podání žádosti na PP a ke skutečnému přijetí dítěte do PP může uběhnou dost dlouhá doba.
Nebo Váš dotaz směřuje k situaci chlapce, kterého aktuálně máte v PP? Pravděpodobně se obáváte, aby nebyl svěřen do PP bratrovi? Jeho bratr si může zažádat o jeho svěření do PP, ale bude následovat prověřování, zda by tato změna byla chlapci ku prospěchu, soud se bude zajímat o názor, přání dítěte, bude se prověřovat, zda má jeho bratr podmínky k jeho výchově atd. To že se jedná o biologického sourozence neznamená, že bude dítě automaticky odvedeno s fungující náhradní rodiny. Z Vašeho dotazu vyplývá, že podporujete sounáležitost dětí s jejich biologickými rodinami, se kterými jsou v kontaktu, což bude případně kladně hodnoceno při evaluaci Vaší práce jako pěstounky.
K podrobnějšímu rozebrání situace nabízím možnost telefonické konzultace na tel. č. 233 355 309. Neváhejte se na nás obrátit.
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Dotaz

datum: 09.08.2019 | autor: Ivana

Dobry den,mela bych prosbu. Můžu prosim navstvit mimnko v kojeneckem ustavu ktre je ke me bohuzel cizi,je to miminko kolegyne z prace. Matka miminka mi slibila podepsat plnou moc ke svoleni navstev. Jenze ja bohuzel nevim jak tuto plnou moc sepsat,jestli je na to formular nebo bude stacit,sepsat si to sama a dat matce miminka k podpisu? Zrejme bude muset byt podpis uredne overen? Velice Vam dekuji za odpoved Ivana

odpověď odborníka »

Dobrý den,
plná moc nepotřebuje žádný zvláštní formulář. Musí z ní být patrno kdo ji uděluje, komu je udělována a za jakým účelem. Znáte jméno a příjmení dítěte, proto byste teoreticky měla možnost dítě navštěvovat. Nicméně Vám doporučuji kontaktovat konkrétní kojenecký ústav a domluvit se s ředitelem či jinou odpovědnou osobou ústavu, která Vám sdělí, za jakých podmínek můžete dítě navštěvovat. Bude se jednat o konkrétní domluvu ohledně tohoto dítěte.
Pokud budete ochotná dát dítěti svůj čas a otevřít mu náruč, prokážete mu tím velkou službu. To je přesně to, co dětem v KÚ chybí.
Hodně sil přeje Mgr. Tereza Landová

Dítě do adopce - náhradní rodinu

datum: 01.08.2019 | autor: Lucka

Hledám rodiče pro své nenarozené dítě kontaktujte mne na xxxxxxxxxxxx

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velmi líto, že jste se ocitla v životní situaci, ze které nevidíte jiné východisko než adopci dítěte. Rozumíme tomu, jak nesmírně těžké rozhodnutí nyní děláte.
Velmi oceňujeme, že zodpovědně přemýšlíte o budoucnosti a miminku. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti, jak dítěti zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí. Bohužel Vám zde nemůžeme uveřejnit Váš kontakt. Naše poradna neslouží ke zprostředkování adopce tímto způsobem.

Adopci dítěte v ČR mohou zprostředkovávat pouze úřady. Doporučuji Vám o Vašem úmyslu informovat sociální pracovnici OSPOD v místě Vašeho trvalého bydliště, případně sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit. Mohou Vám pomoci s řešením Vaší tíživé situace, abyste si případně mohla děťátko ponechat, zároveň však budou respektovat Vaše přání, pokud se nakonec opravdu rozhodnete pro adopci dítěte. Naše organizace ani jiná Vám se zprostředkováním adopce nemůže bohužel pomoci.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. Z praxe víme, že přístupy jednotlivých sociálních pracovníků, soudů a porodnic se mohou lišit. U přímé adopce se předpokládá, že již znáte rodiče, kteří by si mohli dítě převzít do péče.

U adopce, kterou zprostředkovává úřad, máte jistotu v tom, že se bude jednat o rodiče, kteří byli prověřeni státem a jsou připraveni na to převzít dítě do své péče.

Je dobré si zvážit, zda budete chtít dítě po porodu vidět či ne, můžete si domluvit přeložení z porodnice na gynekologické oddělení. Pro děťátko je nejlepší, pokud může být co nejdříve v péči jedné osoby. Vy sama můžete projevit přání, aby Vaše dítě přešlo do péče budoucích osvojitelů nebo do péče pěstounů na přechodnou dobu přímo z porodnice a nemuselo se tak ocitnout v ústavní péči. V porodnici dáte tzv. předběžný souhlas k adopci.

Souhlas k adopci však můžete dát až 6 týdnů po porodu. Tento souhlas je potřeba udělit před soudem, nemusíte mít však obavy, Váš souhlas je povinen přijmout kterýkoliv soud, vždy je u něj soudce, který souhlas k adopci může přijmout. Vaše sociální pracovnice bude stát i v tomto kroku při Vás a pomůže Vám. Zároveň je velmi podstatné, abyste na udělení souhlasu nezapomněla, urychlí dítěti možnost stát se definitivně součástí nové rodiny. Souhlas poté můžete ještě odvolat do 3 měsíců. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození.

Dítě jednou velmi ocení, pokud bude mít na Vás nějakou památku. Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci. Velmi jim pomáhá, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí, že to není jejich chyba. (Děti si myslí, že byly tak strašné, že je ani biologická máma nechtěla). Pokud chcete svému dítěti pomoci vyrovnat se s jeho minulostí, doporučuji Vám napsat mu dopis, ideálně, pokud by mohl být co nejvíce pozitivní vůči dítěti. Můžete v něm uvést jakou barvu, jídlo máte, nemáte ráda, jaké filmy, knihy, co ráda-nerada děláte, co jste studovala, jak jste se učila, jaké jsou Vaše sny apod. Též můžete připojit svoji fotografii. Můžete vybrat dítěti jméno, nechat mu něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče velmi zajímá např. průběh těhotenství, nemoci- zátěž ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli o Vás dítěti jednou hezky vyprávět.

Přikládám ještě kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci (poradna i ubytování):

www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
Finanční a právní problémy
www.obcanskeporadny.cz
Problémy s bydlením
www.azylovedomy.cz
Podpora rodin s dětmi a těhotných žen
www.hostcz.org, 272 656 031, 777 926 801

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309. I telefonická poradna je anonymní.

Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Ze Středisko NRP, Veronika Fišerová, DiS.

jak a kde zjistit zda mám sourozence

datum: 01.08.2019 | autor: Jiří

Dobrý večer já mám dotaz jak a kde najít zda mám sourozence. nehledám své biologické rodiče oty nemám zájem jen sem uplně sám a nevým zda je někdo ještě zmé pokrevní linye ale nevím kde hledat děkuji nezlubte se že otravuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Obracíte se na nás s dotazem ohledně biologické rodiny. Naše organizace bohužel nedisponuje s žádnými informacemi o dětech. a jejich biologických rodinách.

Doporučujeme zkusit se ptát ve svém nejbližším okolí, pokud to je možné. Adoptivní rodiče/pěstouni/ vzdálenější příbuzní mohou nějaké informace mít. Třeba si někdo vybaví nějaké další podrobnosti, které Vás dále nasměruji v hledání.

Nejsou nám bohužel známy celé okolnosti Vaší situace, zda vyrůstáte či jste vyrůstal u někoho z příbuzných, v adopci, v pěstounské péči či mimo rodinné zázemí. V případě, že jste již starší 18 let, můžete zkusit navštívit oddělení sociálně právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště tam, kde jste vyrůstal. Zde by byl Váš spis, ve kterém možná naleznete nějaké informace o Vašich sourozencích. Pokud Váš případ někdy v minulosti řešil opatrovnický soud, můžete nějaké informace naleznout zde. Je potřeba navštívit příslušný soud, který Váš případ řešil.

Jestliže jste mladší 18 let, doporučujeme Vám Váš zájem o kontakt s biologickou rodinou probrat s někým, komu důvěřujete a kdo zná Vaši situaci.

Pokud budete znát jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, můžete využít službu Ministerstva vnitra, která slouží k vyhledávání osob. Posílám Vám na tuto službu odkaz:
https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx
Žádost o tuto službu můžete vyplnit na nejbližší matrice. Platí se za ni poplatek 500,- Kč. Pokud se jim podaří Vaše příbuzné vypátrat, osloví je a předají jim na Vás kontakt. Oni se sami rozhodnou, zda se s Vámi budou chtít spojit.

V případě dalších dotazů se můžete s důvěrou obrátit na naši infolinku č. 233 356 701 a vše ještě můžeme probrat po telefonu.

Přejeme Vám mnoho štěstí při hledání Vaší rodiny.

S pozdravem za Středisko NRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Přímá adopce

datum: 29.07.2019 | autor: L

Najde se žena, která si z jakéhokoliv důvodu nemůže dítě nechat? Jsme zajištěný manželský pár (37 a 34 let) , který je ve šťastném svazku již 14 let jenomže nemůžeme mít vlastní miminko. Moc
bychom si přáli prostřednictvím příme adopce poskytnou milujúci a bezpečný domov plný smíchu a rodinného zázemí holčičce, která by pro nás byla splněným snem. Vše potřebné zařídíme.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
poradna SNRP je určena dotazům, které se týkají tématiky náhradní rodinné péče.
Naše organizace v žádném případě neslouží k umožnění kontaktů vedoucích k přímé adopci. Taková aktivita nebude na stránkách poradny Střediska NRP umožněna. Z těchto důvodů je kontakt na zasilatele dotazu vymazán.
Středisko NRP nepodporuje přímou adopci. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl. V rámci prověřování jsou vyloučeny osoby pro osvojení či pěstounskou péči nevhodné. V průběhu příprav jsou žadatelé seznamováni s obecnými tématy ohledně výchovy dítěte, ale i s tématy pro náhradní rodinnou péči specifickými. Např. budování identity dítěte, ztráta, opuštění, biologická rodina, attachement, adaptace, potřeby dětí apod.

Všem maminkách, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou dát dítě k adopci doporučujeme zvolit oficiální cestu, tzn. předběžný souhlas k adopci v porodnici, kontakt se sociální pracovnicí, souhlas s adopcí po šesti týdnech od porodu. Prověření a proškolení žadatelé o osvojení jsou větší zárukou jistoty a bezpečí pro jejich dítě.
S pozdravem
Veronika Fišerová, DiS.

Stránky