Poradna

Přímá adopce

datum: 29.07.2019 | autor: V.

Dobrý den, dozvěděli jsme se o tzv. "přímé adopci". Můžete nám poskytnout více informací? Jak postupovat, pokud máme o tento způsob zájem? Děkuji.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.
Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány.
Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. Z praxe víme, že přístupy jednotlivých sociálních pracovníků, soudů a porodnic se mohou lišit. U přímé adopce se předpokládá, že znáte rodiče dítěte, kteří vyjádří přání, aby dítě šlo do osvojení právě Vám. K tomuto seznámení by mělo dojít tak, že znáte ve svém okolí matku, která se z různých důvodů nemůže či nedokáže postarat o své dítě.
Středisko NRP nepodporuje přímou adopci. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl. V rámci prověřování jsou vyloučeny osoby pro osvojení či pěstounskou péči nevhodné. V průběhu příprav jsou žadatelé seznamováni s obecnými tématy ohledně výchovy dítěte, ale i s tématy pro náhradní rodinnou péči specifickými. Např. budování identity dítěte, ztráta, opuštění, biologická rodina, attachement, adaptace, potřeby dětí apod. Zároveň zde i žadatelé získají veškeré informace při seznámení s anamnézou dítěte.

Doporučujeme Vám obrátit se na místní úřad, který má na starost péči o děti a přijímá žádosti o zprostředkování adopce.

Níže vám zasíláme odkaz na naši brožurku, která Vám může blíže představit proces zprostředkování.

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...

V případě dalších dotazů či nejasnosti nás můžete kontaktovat na infolince 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

pomozte

datum: 29.07.2019 | autor: Lu

Dobrý den, má známá je těhotná v 8mesici bohužel přítel je drogové závislí a nechce žádnou odbornou pomoc nemá se jak o matku ani dítě postarat . Známá nemá kde bydlet byla vyloučena ze
sociálka,nepobírá žádnou podporu ani příspěvky čeká ji rizikoví porod neboť bude třetí císařský řez chtěla by po porodu svěřit dítě do dočasně péče aby až sežene bydlení a zaměstnání si mohla
dítě vzít zpět a starat se o něj tak jak ma. Prosím poraďte kdo by ji mohl pomoct ? Kam se může obrátit ? Čas letí rychle a ona ztrácí naděje. Azylový dům si nemůže dovolit nemá s čeho zaplatit pobyt s rodinou nemá dobré vztahy zůstala na vše sama bez bytu bez peněz i přítele termín porodu se blíží a přesto ještě bojuje a nevzdává se ale možnosti i soli dochází je z ústeckého kraje. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc a radu děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Mrzí nás situace, do které se Vaše známa dostala. Je od Vás hezké, že se ji snažíte podpořit a hledáte společně možné řešení.
Vaší známé doporučujeme navštívit OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) v místě trvalého bydliště. Zde může sdělit situaci, ve které se současně nachází. Pokud ve svém okolí nemá nikoho (příbuzné, kamarády), kdo by ji mohl pomoci či případně se o děti nějaký čas starat, může zde vyjádřit zájem o umístění dětí do přechodné pěstounské péče. Jedná se o dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče. Zároveň však může být po celou dobu s dítětem v kontaktu. Dítě zde bude mít uspokojené veškeré potřeby. V případě dlouhodobých problémů, které by trvaly déle než rok, může být dítě umístěno do dlouhodobé pěstounské péče. I tento druh péče může být dočasné řešení do doby, než si rodiče upraví své poměry. Tato péče může však trvat déle než rok. Rodiče mohou být i zde s dětmi v pravidelném kontaktu a v případě úpravy jejich poměrů se dítě může vrátit zpět do rodiny.

Dále Vám zde zasílám organizace, které mohou být Vaší známe oporou.
Komplexní pomoc pro těhotné ženy v tíživé situaci:
www.napocatku.cz, tel.: 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz , tel.: 733 125 261
Finanční a právní problémy:
www.obcanskeporadny.cz
Pomoc pro rodiny
https://www.charitamost.cz/
http://www.vavrinec-zs.cz/

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat buď na infolince 233 355 309 nebo na mail info@nahradnirodina.cz .
Vše dobré a dostatek sil za SNRP přeje,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Chci dát své děti ke svým rodičům do péče

datum: 25.07.2019 | autor: Jana

Dobrý den,
Přišla jsem s dětmi o bydlení, můj bývalý přítel nás ze dne na den vyhodil na ulici a já neměla kam s dětmi jít. Jsem na rodičovské dovolené, teď jsem si tedy našla i práci, ale s bydlenim mám problém,sama bydlím u kamaráda (spolubydleni) a nechtěla jsem k němu brát i své dvojčátka, abych jim nemotala hlavu věčným stěhováním, přeci jen potřebuji trvale zázemí. Tak jsem své dcerky dala ke svým rodičům, vídat je mohu kdykoli, jen bydlí dal od místa mého bydliště a mé práce, proto přemýšlím, že je rodičům dočasně sverim do péče než zařídím bydlení. Moji rodiče plně souhlasí o svěření mých dcer do jejich péče , jen nevím jak postupovat. Takže má otázka zní jak mám postupovat a lze to řešit mimosoudně? Děkuji za odpověď Jana

odpověď odborníka »

Dobrý den Jano,
je nám líto, že jste se ocitla v takto složité životní situaci, díky které nemůžete nyní být se svými dětmi. Píšete, že jste na rodičovské dovolené, zároveň pracujete a dvojčátka jsou nyní u Vašich rodičů. Nepíšete jak staré jsou Vaše děti, ani nepíšete nic o otci dětí.
Nevíme, zda jste zvažovala i jiné možnosti řešení (např. přechodné bydlení u svých rodičů, kde byste měla jejich pomoc a zároveň byste zůstala pohromadě s dětmi nebo možnost azylového bydlení v zařízení, které umožňuje pobyt s dětmi a navíc Vám poskytne pomoc, žádost o sociální byt). Řešení, které by zahrnovalo Vaše společné setrvání s dětmi by bylo nejvhodnější. Zároveň chápeme, že někdy nejvhodnější řešení nejsou z nějakých důvodů možná.
Pokud tedy budete chtít, aby děti opravdu zůstali v péči prarodičů, upozorňuji na několik faktů:
1. Pokud mají děti otce, je důležité, aby s případným novým uspořádáním byl obeznámen a souhlasil s ním.
2. Nárok na rodičovskou dovolenou, jako i na rodičovský příspěvek Vám zanikne, pokud budou děti svěřeny do péče někoho jiného.

Pokud se rozhodnete hlídání o děti v době Vaší nepřítomnosti zajistit u svých rodičů, neporušíte tím podmínku celodenní řádné péče, bude to čistě vztah uspořádání péče o děti mezi Vámi a prarodiči dětí. V takovém případě nebude rozhodovat soud, Vy budete pobírat dále rodičovský příspěvek, můžete setrvat na rodičovské dovolené, ale Vaše děti budou u prarodičů pouze na hlídání na dohodnutou dobu.
Pokud byste chtěla děti oficiálně svěřit do péče rodičů, potom by Vaše kroky měly směřovat na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště. Tam ideálně běžte i s a prarodiči. Návrh k soudu budou podávat samotní prarodiče. Jedná se buď o návrh na svěření dětí do péče jiné fyzické osoby nebo do pěstounské péče.

V případě svěření dětí do péče jiné fyzické osoby nevzniká nárok na žádnou zvláštní podporu od státu, pouze na dávky, které jsou za určitých podmínek dostupné i všem ostatním rodičům (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.)
V případě svěření dítěte do pěstounské péče se může jednat o jednoho z prarodičů či o společnou pěstounskou péči manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. K pěstounské péči se váží dávky pěstounské péče. Prarodiče však mají ke svým vnoučatům podpůrnou vyživovací povinnost. Odměna pěstounům prarodičům náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry pěstouna(ů) a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
V případě, že byste potřebovala další konkrétní poradenství, neváhejte se na nás obrátit, poradenství poskytujeme též telefonicky na tel: 233 355 309 nebo v rámci osobních konzultací ve Středisku náhradní rodinné péče.

Vše dobré a dostatek sil Vám za SNRP přeje,
Mgr.Tereza Landová

Pěstounská péče na přechodnou dobu

datum: 23.07.2019 | autor: Irena

Dobrý den,
ráda bych chtěla získat nějaké informace ohledně pěstounské péče na přechodnou dobu.
Zda je získám u vás nebo někde jinde. Předem děkuji za odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Předem bychom Vás chtěli ocenit za zájem o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V pěstounské péči na přechodnou dobu se jedná se o dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

Díky rozvoji pěstounské péče na přechodnou dobu mají děti, které se ocitnou mimo vlastní rodinu, šanci zcela se vyhnout pobytu v kolektivních zařízeních.

Pěstouni na přechodnou dobu jsou finančně zabezpečeni dávkami pěstounské péče a je jim poskytována odborná pomoc a podpora ze strany doprovázejících organizací či odděleních sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů.

Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu procházejí procesem prověřování a příprav na náhradní rodičovství obdobně jako žadatelé o pěstounskou péči (jen s rozšířenými přípravnými kurzy k přijetí dítěte, jejichž minimální rozsah činí 72 hod.). Bližší informace o kritériích výběru pěstounů na přechodnou dobu naleznete na webových stránkách MPSV.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je specifická a poměrně velmi náročná forma náhradní rodinné péče, která na toho, kdo ji vykonává, klade velké nároky. Pěstouni na přechodnou dobu by měli tedy být velmi psychicky odolní. Děti, které k nim přichází, mají za s sebou různé ztráty a traumatické zážitky a pěstouni na přechodnou dobu by jim měli být schopni poskytnout vedle pocitu bezpečí a jistoty i určitou terapeutickou pomoc a péči.
Více informací o pěstounské péči na přechodnou dobu a o podmínkách podání žádosti naleznete také v brožuře Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka.

Pokud byste měla zájem, můžeme Vám na osobní schůzce u nás ve Středisku více představit tento druh péče. Naše organizace sídlí na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Je nutné se předem objednat na konkrétní termín.

V případě dalších dotazů se můžete se také obrátit na naší infolinku 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz.

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

Za Středisko NRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Adopce

datum: 17.07.2019 | autor: Václava

Dobrý den mám dotaz dostala jsem se do hodně špatné situace a
jsem těhotná a čekám dvojčatka ale už mám doma 2 děti a přítel se
na nás vykašlal mám 5 týdnů před porodem a zvažují adopci ale vůbec
netuším jak to chodi

odpověď odborníka »

Dobrý den,
je nám velice líto, že se nyní nacházíte v tak složité životní situaci. Vážíme si toho, že se zajímáte o možnosti jak dětem zajistit bezpečné a stabilní rodinné prostředí.

Adopci dítěte v ČR zprostředkovávají krajské úřady. Vaše první kroky by měly vést na OSPOD (orgán sociálně -právní ochrany dětí) na úřadu obce s rozšířenou působností (tam, kde se vyřizují např. občanské průkazy) v místě Vašeho trvalého bydliště. Tam o Vašem úmyslu informujte sociální pracovnici, případně sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit. Mohou Vám pomoci s řešením Vaší tíživé situace, abyste si případně mohla děťátka ponechat, zároveň však budou respektovat Vaše přání pokud se nakonec opravdu rozhodnete dát děti k adopci.
Je dobré si zvážit, zda budete chtít děti po porodu vidět či ne, můžete si předem domluvit přeložení z porodnice na gynekologické oddělení. Pro děťátka je nejlepší, pokud mohou být co nejdříve v péči jedné osoby. Vy sama můžete projevit přání, aby Vaše děti přešly do péče budoucích osvojitelů nebo do péče pěstounů na přechodnou dobu přímo z porodnice a nemusela se tak ocitnout v ústavní péči. Pro dvojčátka je nejlepší, pokud mohou po porodu zůstat spolu, být uložena do jedné postýlky. V jejich nejlepším zájmu je, aby byla umístěna do jedné rodiny.

Souhlas k adopci, který má právní platnost, můžete dát až 6 týdnů po porodu. (V porodnici dáváte předběžný souhlas s adopcí.) Tento souhlas je potřeba udělit před soudem, nemusíte mít však obavy, Váš souhlas je povinen přijmout kterýkoliv soud, vždy je u něj soudce, který souhlas k adopci může přijmout. Vaše sociální pracovnice bude stát i v tomto kroku při Vás a pomůže Vám. Zároveň je velmi podstatné, abyste na udělení souhlasu nezapomněla, urychlí dítěti možnost stát se definitivně součástí nové rodiny. Souhlas poté můžete ještě následně odvolat do tří měsíců od jeho udělení. Pokud budete do rodného listu dítěte uvádět otce dítěte, potom k osvojení nebude stačit jen Váš souhlas, ale je potřeba i jeho souhlasu. Otec může dát souhlas k adopci dítěte hned po jeho narození. Pro budoucí život dětí je velmi důležité slyšet, že je biologická maminka měla ráda, že fakt, že si je nemohla ponechat není jejich chybou. Pokud by to bylo pro Vás jen trochu možné, napište svým dětem dopis s nějakým hezkým poselstvím, můžete přidat něco málo o sobě např. co máte ráda, přiložit fotku. To jsou jednou pro děti velké poklady, které pro ně mají nevyčíslitelnou hodnotu a dávají jim pocit, že byly milované a na tomto světě chtěné. Dopis předejte sociální pracovnici a požádejte ji o vložení do spisu dítěte.
Další možností pro děti, o které maminky nemohou z nějakých důvodů pečovat, je institut pěstounské péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu je dočasným řešením, které by Vám mohlo dát čas svoji situaci a poměry upravit tak, abyste si mohla děti převzít zpět. Zároveň můžete být s dětmi po celou dobu v kontaktu. Dlouhodobá pěstounská péče je potom řešením dlouhodobým, kde však stále máte možnost být s dětmi v kontaktu.
Rozumíme tomu, že se nacházíte ve velmi těžké situaci, možná byste potřebovala čas a někoho, kdo by Vám ukázal možnosti, jak situaci zvládnout tak, abyste si děti mohla ponechat. Nebojte se požádat o pomoc.
Přikládám kontakty na organizace, které se specializují na pomoc těhotným ženám v tíživé situaci (poradna i ubytování):
www.napocatku.cz, 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz, 733 125 261, 605 329 232
www.hostcz.org, 777 801 404
www.klubsvobodnychmatek.cz

Potřebujete-li si cokoliv ujasnit, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309
Přeji Vám hodně sil a vše dobré.
Ze SNRP, Mgr. Tereza Landová

Barbora

datum: 28.05.2019 | autor: Barbora

Dobrý den,
Mám na vás dotaz.Byla jsem adoptovaná a později se mí náhradní
rodiče stali mými poručníky. "Otec" byl před pár lety zbaven
poručnictví. Je mi 15let.
Máma(poručník) by chtěla letos zažádat o pěstounskou dovolenou na
zhruba 13 dní. Takže by mě dali do jiné rodiny. Jenže já do jiné
rodiny nechci. Můj dotaz je jestli mám nějakého právo to odmítnout
když už mi je 15 let a letos mi bude 16. Radši bych po tu dobu byla u tety
nebo u kamarádky než u cizích lidí. Snad mě chápete. Předem děkuji za
odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den slečno Barboro,
z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda jste byla adoptovaná tj. osvojená či zda jste v pěstounské či poručnické péči. Předpokládám, že se jedná o pěstounskou či poručnickou péči vzhledem k tomu, že Vaši rodiče mají právo na dovolenou. Obvykle si rodiče vybírají dovolenou v době letních táborů či pobytů dětí u příbuzných. Doporučuji Vám obrátit se na sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště) a na doprovázející organizaci Vaší rodiny. Měli by Vám pomoci se domluvit v rámci rodiny, pobyt u tety, pokud tomu něco zásadního nebrání je vhodnější než-li v cizí rodině. Pokud nevíte kam se obrátit či byste potřebovala vědět konkrétnější postup, prosím, zavolejte na telefonní číslo: mobil: 603 248 021 , pevná linka: 233 355 309
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Mgr. Tereza Landová, sociální pracovnice
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Jelení 91
118 00 Praha 1
www.nahradnirodina.cz

tel. mobil: 603 248 021
tel.pevná linka: 233 355 309
mail: info@nahradnirodina.cz

Dotaz

datum: 16.05.2019 | autor: Roman

Dobrý den,
teď v únoru mi bylo 18 let a bydlím s bratrem. Akorát ten pobírá pěstounstvi a mě chodí příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jenže ho nezajímaj vůbec. Mám potíže a chtěl jsem pomoc od něj, ale nezajímá ho to. Jde mu jen o peníze. Chtěl bych se tedy zeptat, zda jde změnit Pestouna, když o to zažádám?
Děkuji

odpověď odborníka »

Milý Romane,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Ve Vašem dotazu uvádíte, že nejste spokojen s péčí Vašeho bratra o Vás a rád byste přešel k někomu jinému do péče.

Romane, 18. rokem pěstounská péče končí. Pokud budete i nadále studovat, bude Váš bratr i nadále pobírat dávky pěstounské péče a příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Pokud máte navázaný vztah se sociální pracovnicí příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí, v místě Vašeho trvalého bydliště nebo máte důvěru v někoho z doprovázející organizace, zkuste se na ně přesto obrátit, znají Vás a nasměřují Vás k pomoci nebo Vám mohou pomoci situaci řešit.

Bohužel nám z dotazu není zcela jasné, o jaké problémy se jedná, nemůžeme Vám tedy poskytnout rozsáhlejší odpověď. Pokud byste měl zájem, můžete zavolat na naší infolinku 233 355 309 nebo více specifikovat Váš dotaz na info@nahradnirodina.cz. Rádi Vám poradíme a případně Vás nasměrujeme dále.

Pokud máte v rodině někoho, komu důvěřujete a zároveň zná Vašeho bratra, můžete se tomuto člověku pokusit svěřit. Někdy komunikace v jistém stresu a zlobě nemusí být vždy to nejlepší a osoba, která není součástí konfliktu, se může pokusit mezi Vámi a bratrem situaci urovnat. Můžete o to požádat i někoho ze školy, pokud se stále vzděláváte a máte zde k někomu z učitelského sboru důvěru.
Dále je možné zavolat na linku bezpečí a sdílet svůj problém tam: 116 111

Přeji Vám mnoho štěstí.

S pozdravem,

Veronika Fišerová,DiS.
sociální pracovnice

chůva-matka,než jde dítě k adopci

datum: 16.05.2019 | autor: Lenka

Dobrý den,mám 52let,jednuddispělou dceru a velmi rtáda bych se stala dočasnou,maminkou pro dítě,které je určeno k adopci.Bydlím v rodinném domě na vesnici v okr.Nový Jičín.
Nevím ale,kde se mohu obrátit a vyřídit případné naležitosti,jak se stát dočasnou matkou.
Prosím o základní info,jak v těchto věcech postupovat.
Děkuji Vám za kladnou odpověď.

Lenka

odpověď odborníka »

Vážená Lenko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Ve Vašem dotazu se ptáte, za jakých podmínek se lze stát dočasnou maminkou.

Péče, kterou výše popisujete, se nazývá pěstounská péče na přechodnou dobu. Jedná se o dočasné řešení situace dítěte v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

Díky rozvoji pěstounské péče na přechodnou dobu mají děti, které se ocitnou mimo vlastní rodinu, šanci zcela se vyhnout pobytu v kolektivních zařízeních.
Pěstouni na přechodnou dobu jsou finančně zabezpečeni dávkami pěstounské péče a je jim poskytována odborná pomoc a podpora ze strany doprovázejících organizací či odděleních sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů.

Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu procházejí procesem prověřování a příprav na náhradní rodičovství obdobně jako žadatelé o pěstounskou péči (jen s rozšířenými přípravnými kurzy k přijetí dítěte, jejichž minimální rozsah činí 72 hod.).

Doporučuji Vám, pročíst si informace na stánkách, které Vám níže zasílám. Zde se více dozvíte o celém institutu přechodné pěstounské péče, o jejich náležitostech i o dětech, které do této péče přicházejí.

http://poradimesi.cz/pece/pestounska-pece-prechodnou-dobu-jako-profese/?...

https://www.rpp.cz/inpage/chci-byt-pestounem-pppd/

Brožurka o pěstounské péči a o procesu zprostředkování: https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...

Žádost o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu musíte podat v místě Vašeho trvalého bydliště na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Zde s Vámi vyplní žádost a budou po Vás chtít různé dokumenty apod.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je velice záslužná, ale zároveň náročná péče. Doporučuji Vám přečíst si články, které Vám zasílám níže. V rozhovorech vystupují pěstounky na přechodnou dobu, které hovoří o svých zkušenostech i o nárocích této péče.

https://www.novinky.cz/zena/deti/492264-pestounka-lenka-cingrosova-mimin...

https://zena.aktualne.cz/rodina/kdyz-dobre-predam-dite-nove-rodine-je-to...

Pokud byste měla zájem, můžete nám zavolat na naší infolinku 233 355 309, kde Vám blíže představíme tento druh péče.

Přeji Vám mnoho štěstí na této cestě.

S pozdravem,

Veronika Fišerová,DiS.
sociální pracovnice

Finanční zajištění žadatele

datum: 16.04.2019 | autor: Helena

Dobrý den,jsme manželé ve věku 44 a 46 let, bezdětní, splácíme
hypotéku a úvěry ze stavebního spoření na rodinný domek. Oba máme
stabilní zaměstnání. Nemáme a ani jsme neměli žádnou exekuci. Kromě
baráčku, který má tedy na katastru v zástavě banka kvůli hypotéce,
nejsme majiteli žádné nemovitosti, lesů, polí apod.Od známých, co jsou
v podobné situaci a žádali o dítě do NRP, jsme se dozvěděli, že od
nich sociálka chtěla, aby na sebe měli další majetek, tudíž rodiče na
němuseli přepsali jejich baráček a chatu. Chci se zeptat, zda je tohle
normální postup, tedy, když si pořídíte bydlení na úvěr, máte
práci jako zaměstnanci s čistým měsíčním rodinným příjmem 80.000,-
Kč, díky splácení bydlení nemáte naspořenou žádnou další
milionovou rezervu, jste pro posouzení nevhodní žadatelé pro osvojení
nebo adpci?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
nemohu posuzovat konkrétní případ Vašich známých, protože neznám přesné podrobnosti, postup jak ho popisujte, je velmi zvláštní. Navíc, sociálka, tedy OSPOD ani nikdo jiný nemůže po žadatelích vyžadovat navyšování majetku, nicméně soud sám si může vyžádat podrobné doložení majetkové situace.

V rámci posuzování žadatelů o NRP se posuzuje finanční situace rodiny, tedy především její finanční stabilita. Zejména, jedná-li se o adopci, kde nemají žadatelé žádnou finanční podporu od státu. Hypotéka ani jiné běžné finanční závazky nejsou překážkou, pokud jsou přiměřené vzhledem k příjmům rodiny a předpokládanému výpadku jednoho příjmu po přijetí dítěte v případě adopce. I při přijímání staršího dítěte je potřeba počítat s některými změnami. Dítě potřebuje stabilitu a čas k adaptaci na nové prostředí a novou životní fázi. K vytvoření vztahu mezi rodičem a dítětem je potřeba, mimo jiné, mít dostatek času pro dítě. Proto je na místě otázka, zda jsou žadatelé (jeden z nich) ochotni omezit svou pracovní činnost a zda jim to jejich finanční situace umožní. Žádná milionová finanční rezerva se od žadatelů o adopci nevyžaduje. Finanční situace rodiny je posuzována na základě výše uvedeného.
V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit, dotazy můžeme podrobněji zodpovědět telefonicky na tel. č. 233 355 309.
Ze SNRP Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová

Hledame nahradni maminku

datum: 06.02.2019 | autor: Jana

Dobry den,

jsme cesko francouzsky par zijici ve Francii. Neprijemna nemoc mi bohuzel vzala moznost mit vlastni deti, ale nevzala nam plno lasky, kterou bychom chteli miminku dat.
Hledame svobodnou nebo rozvedenou zenu, s jiz jednim nebo vice detmi, klinika v Brne.

V pripade vazneho zajmu me prosim kontaktujte na emailu xxxxxxxxxxxx

Jsem s pozdravem.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
poradna SNRP je určena dotazům, které se týkají tématiky náhradní rodinné péče.
Naše organizace v žádném případě neslouží k umožnění kontaktů vedoucích k přímé adopci. Taková aktivita nebude na stránkách poradny Střediska NRP umožněna. Z těchto důvodů je kontakt na zasilatele dotazu vymazán.

Středisko NRP nepodporuje přímou adopci. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl. V rámci prověřování jsou vyloučeny osoby pro osvojení či pěstounskou péči nevhodné. V průběhu příprav jsou žadatelé seznamováni s obecnými tématy ohledně výchovy dítěte, ale i s tématy pro náhradní rodinnou péči specifickými. Např. budování identity dítěte, ztráta, opuštění, biologická rodina, attachement, adaptace, potřeby dětí apod.

Doporučujeme Vám obrátit se na místní úřad, který má na starost péči o děti a přijímá žádosti o zprostředkování adopce. Zde Vám mohou více přiblížit podmínky a proces osvojení v dané zemi. Můžete se zde informovat i o možnosti osvojení dítě z ČR na základě mezinárodního osvojení.

Více informací o osvojení dítěte z ČR do Francie můžete také získat na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu děti. https://www.umpod.cz/

S pozdravem
Veronika Fišerová, DiS.

Stránky