Poradna

Kačka

datum: 31.01.2019 | autor: Přímá adopce

Dobrý den ozvala se mi paní že dává mimi do přímé adopce že už má 2 zájemce a že se musí odstěhovat od přítele a potřebuje 30000 na kauci a pak podporu v těho.nedá se to nějak právnicky ošetřit? Ať nepříjdu o peníze i dítě?zdá se mi to jako podvod .člověk je zoufalý i by zaplatil kdyby to vyšlo ale asi ne předem děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.
Dovolujeme si Vás upozornit, že adopce dítěte nesmí proběhnout za finanční úplatu či jiné obohacení. Poskytnutí finanční úplaty za možnost adopce dítěte vykazuje rysy trestného činu obchodu s dětmi. Ohledně finančních transakcí s biologickou matkou dítěte nebudeme žádné poradenství podávat. Matkou dítěte je vždy žena, která dítě porodila, souhlas k adopci dítěte (který má právní dopad) může dát až 6 týdnů po porodu. I potom však ještě může své rozhodnutí změnit ve lhůtě dalších 2 měsíců. Žádné dohody či smlouvy v těhotenství ženy (byť učiněné u právníka) nemají žádnou právní závaznost.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje.

Středisko NRP nepodporuje přímou adopci, která je založena na vyhledávání matek na sociálních sítích a figuruje v ní finanční transakce. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl.

Doporučujeme Vám zajímat se o státem zprostředkovanou adopci. Více o celém procesu se můžete dočíst v této brožurce:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zakladni_informace_o_o...

Vše dobré přeje,

Veronika Fišerová,DiS
sociální pracovnice

Výživní

datum: 29.01.2019 | autor: Zdenka

Dobrý den.Mám dotaz.
Mám ve své péči vnuka kterému je 6 let.Otec na výživné má dávat 1.800 kč.V prosinci 2018 si otec odvezl ( vnuka) svého syna k sobě.Měl ho u sebe do 12.ledna 2019.Pak jej předal mi babičce. Za prosinec 2018 mi nedal výživné které činí 1800 kč.To beru nebyl u mne. Ale za leden
2019 jen 900kč.Odůvodnil to tím že vnuk u mne nebyl celý měsíc.Volala jsem soc pracovníci a ta mi řekla že otec má pravdu a na celé výživné nemám nárok.Tak se ptám.Mám nárok jako babička na celé výživné pro vnuka?

odpověď odborníka »

Přímá adopce

datum: 12.12.2018 | autor: Ivana

Dotaz: Dobrý den, rozhodli jsme se s manželem, že bychom moc rádi adoptovali jedno nebo dvě děti ( sourozenci). Sami máme 10letého syna.Momentálně vyřizujeme veškeré potřebné dokumenty. Jen bych se chtěla zeptat zda jsou třeba dětské domovy, kde jsou umístěny děti k prímé adopci. Nemo máme čekat až se nám někdo po absolvování všech postupů ozve. Děkuji za

odpověď odborníka »

Vážená Ivano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Zařízení, které výše popisujete,kde by byly umístěné děti vhodné k přímé adopci neexistují.

Dětí, které jsou vhodné do osvojení, bývají zpravidla v dětských centrech, dětských domovech či u pěstounů na přechodnou dobu. Těmto dětem, které jsou právně volné do osvojení, hledají zaměstnanci krajské úřadu rodiče, kteří jsou schopni konkrétní dítě přijmout s veškerou jeho zaznamenanou osobní, sociální a zdravotní anamnézou. Systém zprostředkování náhradní rodinné péče funguje na myšlence hledání nejvhodnějších rodičů, pro konkrétní dítě.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. U přímé adopce se předpokládá, že znáte rodiče dítěte, kteří vyjádří přání, aby dítě šlo do osvojení právě Vám. K tomuto seznámení by mělo dojít tak, že znáte ve svém okolí matku, která se z různých důvodů nemůže či nedokáže postarat o své dítě.

Doporučujeme Vám projít si oficiální a státem zprostředkovanou adopcí. Více o celém procesu se můžete dočíst v této brožurce:

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naší infolinku 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz

S pozdravem,

Rada ohledně přímé adopce

datum: 12.12.2018 | autor: Marie

Dobrý den,

vím, že nejste organizace, která jakýmkoli způsobem pomáhá či podporuje přímou adopci, ale i tak si dovoluji obrátit se na vás s otázkou.

Jsme schválení žadatelé, ale právě díky přípravce, kterou jsme prošli, jsem přesvědčená, že přímá (případně otevřená) adopce je tím nejlepším řešením pro všechny strany. Samozřejmě za předpokladu, že se ze strany matky jedná o dobrovolné rozhodnutí.

Existuje v současné době (tedy po úpravách v roce 2014) nějaká organizace/cesta/seznamka, kde případně najít maminku, co chce dát dítě k adopci? Na internetu jsem narazila na ledajaké inzeráty, většinou zdrazňují slovo "solventní". My si v žádném případě nechceme dítě kupovat, chceme pomoct někomu, kdo pomoc potřebuje a zároveň nám všem dát nejlepší možný start.

Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní Marie,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Přímou adopcí se rozumí taková adopce, která není zprostředkována státními orgány. Přímou adopci - tedy adopci, která není zprostředkována státními orgány, česká legislativa umožňuje, ale nijak zvlášť ji neupravuje. U přímé adopce se předpokládá, že znáte rodiče dítěte, kteří vyjádří přání, aby dítě šlo do osvojení právě Vám. K tomuto seznámení by mělo dojít tak, že znáte ve svém okolí matku, která se z různých důvodů, nemůže či nedokáže postarat o své dítě. Bohužel Vám nemůžeme doporučit žádnou takovouto seznamku, vzhledem k tomu, že zde ve většině případů dochází k obchodu s dětmi, který je ze zákona trestný.

Doporučujeme Vám spíše volit bezpečnější cestu zprostředkování osvojení prostřednictvím státních institucí, byť chápeme, že tento způsob může někomu připadat poněkud zdlouhavý a náročný. Pokud budete vytipováni jako vhodní rodiče pro konkrétní dítě, budete zde seznámeni s jeho zjištěnou osobní i zdravotní anamnézou, případně i riziky a nároky spojené s výchovou daného dítěte. Budete mít zde čas si rozhodnutí promyslet a případně jej probrat s odborníky.

Zároveň chápeme Vaší touhu po co nejmenší miminku, které za sebou nebude mít zkušenost z pobytu jak v kojeneckém ústavu, v biologické rodině či u pěstounů na přechodnou dobu. Oficiální proces Vám však umožňuje mít v žádosti uvedeno, že jste schopní a ochotní přijmout dítě, které současně není právně volné k osvojení. V praxi to znamená, že můžete být osloveni po porodu dítěte, v době, kdy neuplynou veškeré lhůty pro odvolání souhlasu ze strany rodičů. Může se jednat o matky, které již začaly svou situaci řešit před porodem dítěte a OSPOD bude mít jejich předběžný souhlas k osvojení. Tento souhlas však posléze nemá takovou právní váhu, jako po 6 týdnech, kdy matka dítěte může tento souhlas udělit jakémukoliv soudu.

Riziko je zde však stejné jak u přímé adopce, tedy že si to matka může během této doby rozmyslet a svůj souhlas vzít zpět, či se objeví někdo z příbuzných, kdo by se mohl o dítě postarat. V obou případech by se dítě mohlo vrátit zpět do biologické rodiny. Podat žádost soudu o osvojení dítěte můžete, až bude dítě uvolněné právně k adopci, tedy proběhnou veškeré odvolací lhůty.

Pro Vaši informaci u tzv. právně volného dítěte, byste však měli mít jistotu toho, že již proběhly veškeré odvolací lhůty či byla oslovena nejbližší rodina.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na naší infolinku 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Podmínky pro PP

datum: 29.11.2018 | autor: Barbora

Dobrý den,
ráda bych se zeptala můj partner má sourozence v dětském domově kteří se sem dostali následkem úmrtí obou rodičů s partnerem by jsme chtěli požádat o pěstounskou péči ale nejsme si jisti jaké podmínky přesně musíme splňovat. Děti si pravidelně bereme každé prázdniny. Co nás především zajímá je jestli stačí rozměry našeho bytu 3 plus 1 na dvě holčičky ve věku 11 a 7 let dále máme dotaz ohledně příjmu kterých musíme dosahovat aby nám děti byly svěřeny a také jestli není problém že partnerovi je sice 30 ale mě pouhých 18 let děkuji

odpověď odborníka »

Milá Barboro,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve Vašem dotazu se ptáte, za jakých podmínek lze převzít sourozence Vašeho partnera do pěstounské péče. Vážíme si toho, že Vám život dívek není lhostejný a rádi byste si je převzali do své péče.

Dovolte mi úvodem pár slov o pěstounské péči. Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá k dítěti vyživovací povinnost. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soudu.

Jedná se o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče. Dávky pěstounské péče by měly zajišťovat základní hmotné zabezpečení dítěte a zároveň zohledňovat náročnost této péče poskytováním odměny pěstouna. Pěstouni mají povinnost uzavřít zpravidla s doprovodnou organizací či úřadem Dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečujících osob.

Ve Vašem případě bychom Vám doporučovali péči poručenskou, vzhledem k tomu, že dětem rodiče zemřeli. Jedná se o podobný typ péče, poručníci mají však k dětem větší práva.
Poručník vystupuje v roli zákonného zástupce dítěte. Povinností poručníka je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má nárok na dávky pěstounské péče.

Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. Poručník podává soudu zprávy o poručenci, zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.

Vzhledem k tomu, že jste partneři, může o pěstounskou péči/ poručenskou péči (dále PP) požádat pouze jeden z Vás. Ve Vašem případě by bylo lepší, kdyby si o PP požádal bratr dětí, tedy Váš partner.

Doporučujeme Vám zajít si na oddělení sociálně právní ochrany dětí (zkráceně OSPOD), v místě trvalého bydliště dívek. Toto oddělení je opatrovníkem dívek, zastupuje dívky u soudu a zároveň hájí jejich nejlepší zájem. Zde Váš partner může vyjádřit zájem o svěření dívek do PP. OSPOD by mu měl pomoci sepsat návrh k soudu o svěření dívek do jeho péče. V případě, že by OSPOD nesouhlasil s tímto svěření a nechtěl sám podat tento návrh, může takto učinit sám i Váš partner. Je však lepší, pokud OSPOD bude na jeho straně. O celém pak bude rozhodovat soud.

Soud bude také k rozhodnutí požadovat od OSPODu prověření partnera, Vás, Vašeho zázemí i Vašich sociálních a ekonomických podmínek. Zároveň můžete očekávat návštěvu ve Vašem bydlišti. Zde sociální pracovníci budou zkoumat, zda zázemí, ve kterém žijete je dostačující pro výchovu dívek. Pracovníky bude především zajímat to, kde by například dívky měly postele, stůl do školy apod. Předem nemusíte mít tyto věci připravené, zároveň však musíte mít přehled, jak a kam tyto věci obstaráte. Během tohoto šetření, bude pracovníky posléze i soud, zajímat Váš postoj k PP, jelikož sdílíte s partnerem společnou domácnost a budete se pravděpodobně podílet na výchově dívek.

Váš věk, by neměl být překážkou pro svěření dívek do Vaší péče, vzhledem k tomu, že poručníkem/pěstounem by byl pouze Váš partner.

V případě negativní postoje ze strany OSPOD, můžete argumentovat tím, že dle úmluvy o právech dětí, mají děti právo vyrůstat v rodině, která má mít přednost před péčí ústavní. Dále můžete svůj zájem odůvodnit tím, že v PP máte právo na služby a podporu doprovázející organizace, která by Vám byla oporou při výchově dívek. Péče o dívky může být díky událostem, které nastaly, náročná. Doprovodná organizace Vám bude v tomto případě oporou a může Vám pomáhat překonávat překážky, které mohou ve výchově nastat. Doporučujeme Vám, vybrat si takovou organizaci, která Vám bude příjemná, a budete mít v nich popsanou oporu.

Více informací o PP naleznete v této brožurce: https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zi_o_pestounske_peci_a...

Můžete nás také kontaktovat na infolince 233 355 309 či na e-mail info@nahradnirodina.cz.

Přejeme Vám mnoho štěstí.

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Druhá adopce

datum: 27.11.2018 | autor: Eliška

Dobrý den,

již máme s manželem adoptovaného chlapečka a teď nás krajský úřad oslovil s tím, že máme možnost o osvojení jeho bio sestry(1rok).Syn je
3,5 roku starý a podanou druhou žádost máme rok. Všichni nám říkali, že na druhé dítě nemáme moc šance a tak nás informace o druhém dítěti dost překvapila a nejsme si jisti, zda do toho máme jít či ne. Holčička se narodila předčasně, navštěvuje neurologii, trpí dušností a má menší potíže se zrakem. Máme pochyby ohledně zdravotního stavu a dalšího prospívání a dále nás také trápí to jak se holčička již po roce v pěstounské rodiče začlení, zda to zvládne a zda to zvládne náš chlapeček, který je na mě dost citově fixovaný. Holčičku jsme zatím viděli pouze na fotografii. Vím, že rozhodnutí je jen na nás, ale myslíte, že pokud tam jsou takové obavy máme do toho vůbec jít?

odpověď odborníka »

Vážená paní Eliško,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Vážíme si toho, že reflektujete obavy ohledně přijmutí sourozence do rodin s anamnézou, kterou výše popisujete. Bohužel Vám nemůžeme říci, zda máte dívku přijmout či ne. Pokusíme se Vám však pomoci k rozhodnutí.

Vaše rozhodnutí by se mělo opírat o argumenty, které uvádíte. Péče o takovéto dítě může být v jistých ohledech náročná. Doporučujeme Vám shromáždit co nejvíce informací o dívce, popřípadě si sjednat schůzku s jejími ošetřujícími lékaři, kteří by Vám mohli lépe přiblížit prognózu jejího stavu. Popřípadě se poradit s Vaším pediatrem, kterému můžete nastínit informace, které máte.

Situace se zdravotním stavem se také bude hodně odvíjet od toho, jakou máte dostupnost služeb ve Vašem okolí. Zda by pro Vás bylo například reálné pravidelně dojíždět do nějakého zařízení, kde dívku budou léčit, pozorovat, apod.

Co se týká adaptace na Vás, bude hodně záležet na tzv. překlopení vazby. U pěstounské péče na přechodnou dobu je důležité, pokud si dítě dokázalo vytvořit vztah k pěstounovi. Pokud je takovýto vztah vytvořený, může z toho dítě v budoucnu pouze získávat. Pěstouni s podporou doprovázející organizace tento vztah a vazbu, překlápějí na budoucí rodiče. Adaptaci dívky v rodině můžete i podpořit různými technikami, jako je například dotyková terapie apod.

Z Vašeho dotazu není zcela patrné, jak dlouho je již syn ve Vaší péči. Dá se však předpokládat, že se také stále nachází v procesu adaptace. Přijetí sestry by pro něj mohl znamenat šok. Zároveň však do budoucna může mít jeden v druhém velkou oporu v otázkách spojených s adopcí, identitou, atd. V případě přijetí dívky Vám doporučujeme navštívit, popřípadě se poradit s nějakou organizací, která zná problematiku náhradní rodinné péče. Mohou Vám zde více poradit jak uzpůsobit život v rodině tak, aby ani jeden ze sourozenců ve vztahu nemusel tolik strádat.

Doporučujeme Vám si společně s partnerem sednout a probrat všechny důvody pro přijetí či nepřijetí dívky do Vaší péče. Pokud by však jeden z Vás, byl spíše nakloněn k nepřijetí dítěte, je dobré na jeho rozhodnutí dát. V budoucnu by rozhodnutí pro přijetí dívky, i přes druhého nesouhlas, mohlo mít fatální následky.

Pokud byste měla zájem, můžeme Vám nabídnout osobní schůzku u nás ve Středisku. Naše organizace sídlí na adrese Jelení 91/7, Praha 1. Předem je nutné objednání na konkrétní datum a čas. Můžeme Vám zde více poradit a poskytnout Vám větší náhled na situaci.

Můžeme s Vámi Vaši situaci probrat i na naší infolince 233 355 309 popřípadě přes e-mail info@nahradnirodina.cz

Přeje Vám mnoho pevných sil.

S pozdravem,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Dotazník

datum: 26.11.2018 | autor: Hana

Dobrý den,
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku.
https://www.survio.com/survey/d/A6A5N2R2O6H4T2H6L

Dotazník je zaměřen na téma adopce. Dotazník je anonymní!

Děkuji za spolupráci

Hana

odpověď odborníka »

Rodičovský příspěvek

datum: 16.11.2018 | autor: Iva

Dobrý den!
Máme dítě svěřené do adopční péče, předtím bylo v péči pěstounů na přechodnou dobu. Já pobíram peněžitou pomoc v mateřství, která mi skončí v prosinci. Budu si proto žádat o rodičovský příspěvek. Na toto dítě už čerpala rodičovský příspěvek i pěstounka. Chci se proto zeptat, jestli mám nárok čerpat celých 220 000Kč anebo se mi výše příspěvku sníží.

Ráda bych si ujasnila ještě jednu věc. Převzaly jsme rok a půl staré dítě. Rodičovský příspěvek se vyplácí do 4-let věku dítěte ale zaměstnanec má povinnost mi držet pracovní místo jen do 3 let věku dítěte - tedy vzhledem k věku dítěte jen rok a půl. Tedy 22 týdnů je mateřská a potom za cca rok musím vyčerpat 220 000,-Kč. Jako na ten rok je to slušná částka. Ale bohužel to dítě bylo volné k adopci tak pozdě právě kvůli špatnému zdravotnímu stavu, který se postupně zlepšoval. Ale nějaké následky si ponese i dále. Takže já jsem nucená tohle dítě dát za rok do školky nehledě na jeho zdravotní stav a bez ohledu na to, jak moc si na nás zvykne. Všechna jednání s pracovníky krajského úřadu byly o tom, jak v prvním řade vybírají rodiče pro konkrétní dítě (a né naopak) a dělají vše v zájmu dítěte.
Takže je to skutečně tak? Normální rodiče se těší 3 roky ze svého dítěte, učí ho atd. a naše dítě dostane jen rok a půl, protože takové jsou podmínky v zákoně?

Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve Vašem prvním dotazu se ptáte, zda máte nárok na celou částku rodičovského příspěvku, v případě, kdy jistou jeho část již vybrali pěstouni na přechodnou dobu.

Dle vyjádření metodiků MPSV, můžete celkovou částku rodičovského příspěvku navýšit o částku, kterou pěstouni na přechodnou dobu vybrali. Celková částka by se Vám od 1. 1. 2018 měla automaticky dle jejich slov navýšit a nemusíte na ÚP o nic žádat.

Doporučujeme Vám, zajít si na Váš příslušný ÚP a tuto záležitost s nimi ověřit.

Ve Vašem druhém dotazu se ptáte, jak dlouho má zaměstnavatel povinnost držet pracovní místo, při převzetí dítěte do péče či narození dítěte. Bohužel je tomu tak jak uvádíte. Zaměstnavatelé mají povinnost držet místo do 3 let věku dítěte i v případě převzetí dítě do péče. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek lze však čerpat, při převzetí dítěte do péče, až do 7 let věku dítěte.

Doporučujeme Vám probrat Vaši situaci se zaměstnavatelem, a požádat jej, zda by Vám pracovní místo nemohl podržet alespoň do 4 let věku dítěte. Můžete se také zkusit domluvit na nějakém částečném úvazku či umožnění práce z domova. Ze zkušeností, které ve Středisku máme, je čas, který můžete s dítětem na začátku strávit nezbytný pro jeho zdravý a úspěšný vývoj.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit bud na naší infolinku 233 355 309 nebo na e-mail info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho pevných sil.

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Pro paní Marii

datum: 12.11.2018 | autor: Klára

Paní Marie, pokud byste se ráda seznámila s rodinou, která hledá miminko do přímé adopce, tak mi napište na mail xxxxxxxxxxxx.
Budeme se těšit

odpověď odborníka »

Dobrý den,
poradna SNRP je určena dotazům, které se týkají tématiky náhradní rodinné péče.
Naše organizace v žádném případě neslouží k umožnění kontaktů vedoucích k přímé adopci. Taková aktivita nebude na stránkách poradny Střediska NRP umožněna. Z těchto důvodů je kontakt na zasilatele dotazu vymazán.
Středisko NRP nepodporuje přímou adopci. Věříme, že systém prověřování a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči má svůj významný smysl. V rámci prověřování jsou vyloučeny osoby pro osvojení či pěstounskou péči nevhodné. V průběhu příprav jsou žadatelé seznamováni s obecnými tématy ohledně výchovy dítěte, ale i s tématy pro náhradní rodinnou péči specifickými. Např. budování identity dítěte, ztráta, opuštění, biologická rodina, attachement, adaptace, potřeby dětí apod.

Všem maminkách, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou dát dítě k adopci doporučujeme zvolit oficiální cestu, tzn. předběžný souhlas k adopci v porodnici, kontakt se sociální pracovnicí, souhlas s adopcí po šesti týdnech od porodu. Prověření a proškolení žadatelé o osvojení jsou větší zárukou jistoty a bezpečí pro jejich dítě.
S pozdravem
Veronika Fišerová, DiS.

Počítá se do potřeb dítěte i poměrná část najmu

datum: 07.11.2018 | autor: Martina

Počítá se do potřeb dítěte i poměrná část najmu
Dotaz: Dobrý den chci se zeptat co vše se dá počítat jako potřeba dítěte?Muze to být i poměrná část nájemného za být?

odpověď odborníka »

Dobrý den,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Omlouváme se Vám, ale bohužel zcela nerozumíme a nejsou nám známi okolnosti Vašeho dotazu. Obecně lze však říci, že mezi potřeby dítěte patří i stále bytové zázemí.
V případě zájmu se můžete ozvat na naši e-mailovou či telefonickou poradnu, kde můžete více specifikovat Váš dotaz. Rádi Vám zde poradíme.

E-mailová poradna info@nahradnirodina.cz
Tel. poradna: 233 355 309

Za Středisko NRP, Veronika Fišerová, DiS.

Stránky