Poradna

jsem nemocná a hledám rodinu pro své děti

datum: 06.08.2018 | autor: eva z

Přemýšlím, zda je lepší najít rodinu s tím, že jim jednou děti předám sama. Nebo snad varianta, že to mám nechat být. Děti již v zařízení byly - z důvodu mé nemoci byly v klokáncích a byly to špatné zkušenosti.Celé dny se pouze trápím co s nimi bude, jelikož se mi to zdraví zhoršuje.
Děti jsou navíc barevné a živé. Cítím jenom zmar.
Chtěla bych si poslechnout zkušenosti lidí s podobným osudem - lidí bez rodiny a jak to dopadlo s dětmi co osiřely či kdo se o ně zajímá i dál...
Ještě bych uvedla, že sem hledala pomoc i u tzv odborníků, ale ti vše obrátili proti mě, že se špatné starám a že sem špatná matka.
Samozřejmě, že děti jsou na tom sociálně a emočně hůře, když nikoho léta nemají než mě a všude jen cizí tváře...
díky za váš čas

odpověď odborníka »

Vážená paní Evo,
zdravíme Vás ze Střediska NRP. Je vidět, že zodpovědně přemýšlíte nad osudem dětí, není Vám lhostejná jejich situace a záleží Vám na nich.

Možná budeme radit věci, které jste již udělala, za to se omlouváme, neznáme všechny okolnosti Vašeho případu. Doporučujeme si znovu projít a tzv. zmapovat všechny možnosti. Zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:
Máte ve své i vzdálenější rodině někoho, kdo by se byl schopný a ochotný o děti postarat, např. vzdálená teta, strýc, prarodiče atd. Jakou roli v životě dětí hraje jejich otec (otcové)? Jsou aktivní, byl by někdo z nich ochotný a schopný se o ně postarat? Zná Vaše okolí, příbuzní, otcové dětí realitu Vašeho zdravotního stavu? Jaká je prognóza? Potřebujete trvalou péči o děti nebo spíše péči přechodnou pro akutní krizové situace? Jste ve spojení s pracovnicí OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí)? Píšete, že jste hledala pomoc u odborníků, kteří Vám nepomohli a s Klokánky máte špatnou zkušenost. Důležité je tedy Vaše očekávání jak od odborníků (kterých?), tak i od Klokánku a v čem konkrétně špatná zkušenost spočívala, např. Děti byly rozděleny? Nebyl Vám umožněn kontakt? Nebyla jste spokojena s péčí v Klokánku? Čím konkrétněji budete mít pojmenované co očekáváte a potřebujete vy, a hlavně Vaše děti, tím bude jasnější, jaké řešení vlastně hledáte.

Nyní Vám nastíním několik hypotetických možností. Pro děti je vždy nejlepší, pokud mohou vyrůstat v rodinném prostředí a zázemí. Děti zároveň mají být přednostně umístěny do rodinného prostředí dle Úmluvy o právech dítěte. O umístění dítěte do jakéhokoliv druhu náhradní rodinné péče vždy rozhoduje soud. Sociální pracovnice OSPOD bude vždy vyjadřovat svůj názor a postoj, který má hájit nejlepší zájem dítěte.

1. V případě, že by se jednalo o zdravotní stav, který je řešitelný, ale v určitých sekvencích se vždy zhorší, a vy musíte být hospitalizována. Zde přichází v úvahu buď zařízení poskytující okamžitou pomoc tj. např. i Klokánek nebo institut tzv. přechodné pěstounské péče. Přechodní pěstouni jsou profesionálové, kteří poskytují dětem lásku, domov a péči dokud se nenajde pro děti dlouhodobé řešení. (Např. dokud se Váš zdravotní stav nestabilizuje). V tomto druhu péče mohou děti pobývat maximálně jeden rok. Ideální by bylo, pokud by mohly jít vždy ke stejným pěstounům na přechodnou dobu, což se však nedá vzhledem k vytíženosti těchto pěstounů zaručit. Zde hodně záleží na konkrétních okolnostech, o jak dlouhou dobu by se jednalo apod. Také je otázka, o jak velkou sourozeneckou skupinu se jedná. Toto je však nutné prodiskutovat se sociální pracovnicí místně příslušné OSPOD, můžete vyjádřit své přání, aby děti mohly být prioritně umístěny do tohoto druhu péče.
2. Najít někoho ve svých příbuzenských kruzích či někoho známého, ke komu máte důvěru, kdo by se byl schopen a ochoten o děti postarat ať již krátkodobě či dlouhodobě. Pokud by se jednalo o příbuzné, mohou být děti svěřeny i do příbuzenské pěstounské péče. Pokud by se jednalo o kamarády, mohou se i oni stát pěstouny dětí, při splnění určitých podmínek.
3. Děti dále mohou přejít do péče tzv. dlouhodobých pěstounů, kteří nejsou z řad Vašich příbuzných. Jedná se o státem prověřené a vybrané lidi, kteří mají možnosti a prostor starat se o děti, které z jakýkoliv důvodů nemohou vyrůstat ve své stávající rodině. Tito lidé si také sami volí, o jaké děti se jsou schopni postarat. Nemělo by se tedy stát, že by děti přišly do rodiny, která by nebyla vnímavá k jejich potřebám či k jejich etniku, handicapu apod. Pěstouni také mají povinnost udržovat sounáležitost s biologickou rodinnou, tzn. již předem avizovat, že máte zájem s dětmi udržovat kontakt.
Pěstouni mají určitá práva a povinnosti. Za péči o děti dostávají dávky pěstounské péče. Dále mají povinnost se vzdělávat a právo být doprovázeni.
4. Všechny výše uvedené typy péče zajišťují výchovu dětí v rodinném prostředí. Nejkrajnějším způsobem jak zajistit péči o děti je dětský domov.

V každém případě je nutné, abyste komunikovala s oddělením sociálně právní ochrany (zkráceně OSPOD) v místě trvalého bydliště Vašich dětí. Zde by Vám měli pomoci. Zároveň toto oddělení bude opatrovníkem dětí a má hájit jejich nejlepší zájem. Tento orgán mimo jiné prošetřuje situaci budoucích pěstounů, zda mají podmínky vhodné pro výchovu dětí. Vyjádřete své přání, jak byste chtěla, aby bylo o děti postaráno v případě, že byste se sama starat nemohla, ať se s přípravou na tuto situaci začne v čas.

Více o pěstounské péči si můžete přečíst v této brožurce https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zi_o_pestounske_peci_a....

Pokud byste měla zájem, můžete nám napsat město odkud jste a my bychom Vám mohli zaslat organizace, které by Vám mohli ve Vašem kraji pomoci při osobním kontaktu.

Pokud byste měla jakékoliv další dotazy, můžete se na nás s důvěrou obrátit buď na tel.: 233 355 309 nebo na e-mail info@nahradnirodina.cz.

Přejeme Vám dostatek sil nelehkou situaci zvládnout a vše dobré.

S pozdravem za Středisko NRP,

Mgr. Tereza Landová
sociální pracovnice

Adopce

datum: 20.07.2018 | autor: Veronika

Dobrý den ,chci se zeptat jestli jde požádat o adopci v mistě současného bydliště ale nemám tam zapsane trvalé bydliště.

odpověď odborníka »

Milá Veroniko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Každý úřad si situaci, kterou v dotazu popisujete, řeší jinak, proto je potřeba v první řadě kontaktovat úřad v místě Vašeho trvalého bydliště. Obvykle však pracovníci úřadu předávají kompetenci k prošetření Vaší situace úřadu, kde máte bydliště současné.

Pokud by se jednalo o jiné kraje, je třeba tuto situaci s nimi také projednat. Přípravy pro žadatele jsou Vám nabízeny z kraje, kde máte trvalé bydliště. O možnost příprav v jiném kraji, musíte Váš příslušný úřad požádat.

Více o celém procesu osvojení se můžete dočíst zde: http://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zakladni_informace_o_os...

V případě dalších otázek se můžete obrátit na naší infolinku tel.: 233 356 309 nebo na e-mail: info@nahradnirodina.cz .
Můžeme Vám také nabídnout osobní schůzku. Naše organizace sídlí na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Je nutné se předem objednat na konkrétní datum a čas.

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě za dítětem.

S pozdravem,

Ukončení pěstounské péče

datum: 20.07.2018 | autor: Lucie

Dobrý den, chtěla bych se optat, při ukončení pěstounské péče, pak,,dítěti'' příjde jednorázový příspěvek ve výši 25 000,- Kč, v jaké lhůtě příjde?

Děkuji za odpoveĎ

odpověď odborníka »

Vážená Lucie,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednou z dávek pěstounské péče. Je určen na podporu prvních kroků do samostatného života po ukončení pěstounské péče. Vyplácí se jednorázově. Nárok na tento příspěvek má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Nárok na příspěvek vzniká ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. O příspěvek může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise.

Výplata dávek se bude řídit vnitřními předpisy Úřadu práce. Doba obvyklá však bývá kolem 30 dnů.

V případě dalších dotazů se na nás můžete znova obrátit buď na naší infolinku 233 355 309 nebo na email info@nahradnirodina.cz

S pozdravem,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Příbuzenská pěstounská péče

datum: 28.06.2018 | autor: Tereza

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Moje neteř čeká miminko, které si nechce nechat, ale zároveň nechce jít na potrat. Chtěla by, abychom si pak miminko vzali my do pěstounské péče. Jsem vdaná, s manželem bychom si miminko rádi vzali, když si to neteř nerozmyslí, ale nevím, zda to bude v naší situaci možné. Nikde jsem se nedocetla, zda jako prateta miminka, budu stále považována za příbuznou.? Mohu si miminko k sobě vzít hned po porodu a poté řešit všechny náležitosti?
Budu ráda za jakoukoliv radu k naší situaci. Předem moc děkuji. S pozdravem Tereza

odpověď odborníka »

Vážená Terezo,

zdravíme Vás ze Střediska NRP. Velice si vážíme toho, že byste se ráda s manželem postarala o dítě Vaší neteře, která si jej bohužel nemůže nebo nechce ponechat ve své péči.
Ano, máte možnost požádat soud o svěření tohoto dítěte do Vaší pěstounské péče, zákon příbuzenskou pěstounskou péči umožňuje.
Jestliže od rodičů převezmete dítě do péče hned po porodu s tím, že budete mít v úmyslu o něj trvale pečovat upozorňujeme Vás, že Vám vznikne, dle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.§ 10 a) odst. 2 povinnost tuto skutečnost nahlásit na příslušný OSPOD v místě trvalého bydliště Vaší neteře. Současně je vhodné abyste též informovali i pracovnice OSPOD v místě, kde bydlíte Vy. Tyto pracovnice Vám mohou být nápomocny se sepsáním návrhu k příslušnému soudu a vyřizováním dalších záležitostí.
Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do Vaší pěstounské péče soud upraví Vaše práva a povinnosti vůči dítěti, rodičovská zodpovědnost však nadále zůstane jeho rodičům. Na základě tohoto rozhodnutí získáte též nárok na dávky pěstounské péče a podporu doprovodné organizace. Soud rodičům dítěte uloží hradit výživné příslušnému úřadu.
Přejeme Vám i dítěti, aby se vše vyřešilo k jeho prospěchu

V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na naší infolinku 233 355 309 nebo na email info@nahradnirodina.cz

Alena Vávrová,
sociální pracovnice

Co může .... ?

datum: 27.06.2018 | autor: Kateřina

Dobrý den, sestra je v pěstounské péči u naši tety a strejdy.
Sestře je již 18 ale dále studuje. Chce žít s přítelem, tedy odstěhuje se od té tety. Pokud dál bude studovat bude pobírat stále peníze od Sociálky, jelikož stále studuje ?

odpověď odborníka »

Milá Kateřino,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Dávky pěstounské péče lze pobírat do 26 let věku dítěte, které je nezaopatřené. Nezaopatřeným dítětem se myslí i dítě, které stále studuje.

Dle informací, které máme z Úřadu práce, odstěhuje-li se sestra od tety, je pak na uvážení pracovníků Státní soc. podpory, zda by odměnu pěstouna ještě tetě dál vypláceli. Záleží na konkrétním posouzení, na rodinné situaci apod.

Doporučujeme Vám zajít si na Váš příslušný úřad, který tetě dávky vyplácí a situaci s nimi probrat.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit i na naší infolinku 233 355 309 nebo na email info@nahradnirodina.cz

S pozdravem za Středisko NRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Barbora

datum: 06.06.2018 | autor: Osvojení dítěte partnera

Dobrý den,
je možné podle českého občanského zákoníku osvojit dítě partnera,
který si dítě adoptoval? Bylo by to možné i pro stejnopohlavní pár?
S pozdravem
Barbora

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Barboro,
dle českého právního řádu nelze osvojit dítě partnera bez ohledu na sexuální orientaci páru bez toho, aby původní partner ztratil rodičovská práva k dítěti.
Konkrétně osvojení upravuje Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 800:
„ (1) Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.
Jinými slovy, osvojitelem se může stát též osoba, která nežije v žádném partnerském svazku či žije v partnerském svazku bez uzavření manželství, např. i v registrovaném partnerství. Jedná se však vždy jen o jednu osobu z tohoto páru.
Osvojit dítě partnera je pro heterosexuální pár možné až po uzavření manželství, pokud se původní (druhý) biologický rodič dítěte vzdá či byl zbaven svých rodičovských práv a povinností. V případě homosexuálního páru tato možnost není. (V ČR může homosexuální pár uzavírat registrované partnerství ne manželství).

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 233 355 309.
Ze SNRP zdraví Mgr.Tereza Landová

Adopce dítěte v pěstounské péči

datum: 06.06.2018 | autor: Tereza

Dobrý den,
je možné adoptovat dítě žijící v pěstounské rodině? Tzn. jsou tyto
děti zavedeny v evidenci dětí hledajících osvojitele?
Děkuji a přeji pěkný den,
Tereza

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Terezo,
předně bych Vám ráda objasnila, že mezi adopcí a pěstounskou péčí jsou zásadní rozdíly. Osvojením vzniká nová rodina rovna biologické rodině se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
Pěstouni mají omezen výkon práv a povinností vůči dítěti, mají povinnost se každoročně vzdělávat, mít svoji doprovodnou organizaci, ale jsou finančně ohodnoceni za péči o dítě.
Náhradní rodiče mají též povinnost podporovat sounáležitost dítěte vůči biologické rodině.

Děti v pěstounské péči mají jiný právní status než děti osvojované. Nejsou tzv. právně volné, tzn., biologičtí rodiče nebyli zbaveni či se nevzdali svých rodičovských práv a povinností. Takové děti proto nejsou vedeny v evidenci dětí vhodných k osvojení a je jim hledána jiná forma náhradní rodinné péče. V některých případech se může stát, že se jejich právní situace změní a budou tudíž mít možnost být osvojeny.
Podrobnější informace o jednotlivých formách náhradní rodinné péče naleznete zde: http://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/adopce_com-brozura_2014...,

Publikace ohledně osvojení, pěstounské péče a jiné naleznete zde:
http://www.nahradnirodina.cz/publikace

Případné dotazy rádi odpovíme na tel. č. 233 355 309, můžeme se domluvit i na osobní konzultaci.
Přejeme Vám vše dobré.
Ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Počet osvojitelných dětí

datum: 06.06.2018 | autor: Šárka

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, kolik je v současnosti právně volných dětí k
adopci a kolik je žadatelů, tedy počet podaných žádostí.
Předem děkuji.

S přáním pěkného dne,
Šárka

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Šárko,
bohužel na Váš dotaz nejsme schopni kvalifikovaně odpověď. Naše organizace je neziskovou organizací, která poskytuje pomoc a podporu zájemcům o NRP nebo těm, kteří již děti v NRP vychovávají. Zprostředkovávat NRP mohou dle zákonů ČR pouze státní orgány, tedy Krajské úřady či Magistrát hl. města Prahy. Vzhledem k těmto faktům nemáme údaje o počtu podaných žádostí, o adopci ani o počtu právně volných dětí. Ze statistické ročenky MPSV vyplývá, že k 31. 12. 2016 bylo 1225 nevyřízených žádostí o osvojení. Ke stejnému datu bylo svěřeno do osvojení 377 dětí a do péče jiné osoby 1297 dětí. Podrobnější informace naleznete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/7260
Statistické ročenky, za rok 2017 ještě nejsou k dispozici.

Přeji Vám krásné dny a zdravím ze Střediska NRP, Mgr. Tereza Landová

Výchova nevlastních dětí

datum: 06.06.2018 | autor: Zdeněk

Dobrý den. V roce 1982 Jsem si vzal ženu se dvěma dětmi.Bylo to
spíše kvůli jejímu otci kterého jsem znal a byl ti férový chlap.Ta
jeho dcera měla částečný důchod 150 kč.K tomu pracovala jako
uklizečka v nemocnici.Bylo vidět že ty děti neuživí.Já jsem v té
době pracoval v podzemí Uranových dolů.takže jsem je snadno
uživil.Každé prázdniny jsme jezdili na 6 týdnů na dovolenou.Jenže po
35 letech se manželka se mnou rozvedla a i ty její děti mě odkopli a vše
co jsem měl mi ukradli,dokonce i úsporné žárovky z lustru.Takže jsem v
75 letech úplně sám.Tak se ptám zdali mají nějakou povinost ke mě.

odpověď odborníka »

Dobrý den pane Zdeňku,
velice nás mrzí, že prožíváte takto těžkou životní situaci a zůstal jste ve stáří sám. Píšete, že jste si kdysi vzal ženu se 2 dětmi, která se s Vámi nyní rozvedla a s dnes již dospělými dětmi nejste v kontaktu.
Ptáte se, zda mají vyživovací povinnost vůči Vám. Bohužel z Vašeho dotazu není jasné, zda jste si děti po svatbě osvojil (adoptoval) či ne. Pokud byste děti adoptoval, měly by děti vůči Vám vyživovací povinnost dle § 915 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. :
„(2) Dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu.“
Vyživovací povinnost přechází na dítě ve chvíli, kdy rodič pomoc skutečně potřebuje – tzn., že jeho starobní nebo invalidní důchod je tak nízký, že mu již nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Pokud bylo v rodině vychováno více dětí, týká se vyživovací povinnost každého z nich, ovšem nikoliv rovným dílem, ale v takovém poměru jaký odpovídá jejich schopnostem a možnostem vůči schopnostem a možnostem ostatních sourozenců.

Další částí je otázka vyživovací povinnosti ze strany Vaší bývalé manželky. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely skutečně za určitých podmínek existuje. Je upravena opět v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. v § 760:
„(1) Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.“
Podmínek, při jejichž splnění je možno výživné od bývalého manžela/ky požadovat je více, záleží na Vašem konkrétním životním příběhu.
Občanský zákoník v § 762 dále říká:
„(1) Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.“

Doporučuji Vám se obrátit na nejbližší Občanskou poradnu, kde Vám mohou poradit konkrétněji v závislosti na všech okolnostech Vaší rodiny.
Přeji Vám, abyste i své stáří mohl prožívat v radosti a plnosti života.
Ze SNRP Mgr. Tereza Landová

Velikost bytu

datum: 30.05.2018 | autor: Monika

Ráda bych se zeptala, zda je podmínkou pro svěření dítěte do péče velikost bytu nebo popřípadě zda je překážkou bydlení s rodiči děkuji za odpověd

odpověď odborníka »

Vážená Moniko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Všeobecně stát nemá stanovené konkrétní podmínky, proto jak velký byt musí být, pakliže v něm bude vyrůstat dítě. Byt by měl však být dostatečně velký na to, aby zde mohlo vyrůstat dítě. Sociální pracovníky, kteří budou z jakýkoliv důvodů prověřovat Vaši situaci, může zajímat, kde v bytě bude mít dítě potřebný prostor na hraní, na učení i pro své soukromí.

Co se týká bydlení s rodiči, platí zde to samé. Pracovníky bude zajímat, zda se takový počet osob, do jednoho bytu vejde. Společné soužití s rodiči dává předpoklad, že se budou nějakým dílem na výchově přijatého dítěte také podílet, proto je třeba počítat s tím, že budou také nějakým způsobem prověřováni. Podstatné bude, aby i z jejich strany bylo dítě přijímáno s radosti a láskou.

Pokud byste měla jakékoliv další dotazy, můžete se obrátit na naši infolinku 233 355 309 nebo na e-mail info@nahradirodina.cz

Přejeme Vám příjemný zbytek dne.

S pozdravem,

Stránky