Poradna

Přímá adopce

datum: 22.05.2018 | autor: Alena

Dobry den, je mozne si adoptovat miminko primo od maminky ktera miminko chce dat k adopci? Je to v Cechach mozne? Kde nam poradi?
Dekuji

odpověď odborníka »

Vážená Aleno,
zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče a děkujeme za Váš dotaz.

Dle naší současné legislativy, rodiče dítěte mohou dát souhlas s osvojením bez určení budoucích osvojitelů, ale i s určením konkrétních osob, kterým chtějí své dítě svěřit do osvojení.
Souhlas musí učinit vždy oba rodiče osobním prohlášením před soudem. Otec může k osvojení přivolit hned po narození dítě, matka však až po šesti týdnech od porodu. O osvojení vždy rozhoduje soud, který zkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy dítěte. V případě konkrétního souhlasu jsou rodiče dítěte účastníky řízení o osvojení, nejedná se tedy o anonymní osvojení, což má svá rizika. Dle § 798 zákona č. 89/212 Sb., který osvojení upravuje, nesmí z činností související se zprostředkováním osvojení nikdo získat nepatřičný zisk. Též upozorňujeme, že pokud někdo převezme do své péče dítě za účelem budoucího osvojení, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud přemýšlíte o osvojení a nemáte již vytvořený vztah ke konkrétnímu dítěti, pak bychom Vám spíše doporučovali volit bezpečnější cestu zprostředkování osvojení prostřednictvím státních institucí, byť chápeme, že tento způsob může někomu připadat poněkud zdlouhavý.

Více informací o podávání žádostí a zprostředkování osvojení získáte v naší brožurce na přiloženém odkazu:
http://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zakladni_informace_o_os...

V případě, že byste měla jakékoliv další otázky, můžete se na nás znovu s důvěrou obrátit.

Můžeme Vám nabídnout také osobní schůzku u nás ve Středisku náhradní rodinné péče, které sídlí na adrese Jelení 91/7a, Praha 1. Dále nás můžete kontaktovat na infolince 233 356 701

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě.

S pozdravem,

Alena Vávrová, sociální pracovnice

Náhradní mateřství

datum: 09.05.2018 | autor: Monika

Měla bych dotaz ohledně přímého osvojení v případě náhradního mateřství. Pokud je náhradní matkou žena v manželství jakým způsobem mohu dítě přímo osvojit já sama, biologická matka, bez partnera, kterého aktuálně nemám? Předpokládám ze výsledkem bude zápis mě jako matky do rod listu. Ale jak by to bylo s otcem? Je nějak možné aby tato kolonka v rod. listu zůstala prázdná? Otce, který byl použit pri umělém oplodnění, nehodláme sdělovat. A manžel náhradní matky nechce zůstat otcem, nejlépe kdyby v rod listu vůbec nefiguroval.

Předem moc dekuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
náhradní mateřství je pojem, který česká legislativa v podstatě neupravuje. Jediná zmínka o náhradním mateřství je pouze v § 804 nového Občanského zákoníku 89/2012 Sb.
„Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství.“
Otázka náhradního mateřství je právně i eticky sporná, v některých zemích je náhradní mateřství protizákonné, jiné země se k němu nevyjadřují, což je i případ ČR.

Každopádně, matkou je z pohledu práva vždy žena, která dítě porodila. Váš předpoklad je tedy chybný, do RL dítěte bude zapsána jako matka dítěte žena, která ho porodí. Pokud je taková žena vdaná, je automaticky považován za otce dítěte manžel této ženy. Tato žena a muž budou mít tedy k dítěti veškerá práva a povinnosti. Jakékoliv předešlé smlouvy ohledně nenarozeného dítěte nemají žádnou právní platnost.

Po narození dítěte se tedy jedná o klasickou přímou adopci, tedy adopci, kterou nezprostředkuje krajský úřad. Otec může dát svolení k adopci ihned po porodu, matka až 6 týdnů po porodu. Pokud by otec tj. manžel rodičky nechtěl figurovat jako otec dítěte, je zde též možnost podat návrh k soudu na určení otcovství, věc doporučuji konzultovat s právníkem, každopádně to bude znamenat prodloužení doby procesu adopce.

Z pohledu náhradní rodinné péče je však zásadní zájem dítěte. Dítě má právo znát své biologické rodiče a v rámci svého života bude hledat své kořeny a budovat svoji identitu. I na tyto otázky by bylo vhodné si odpovědět, dříve, než učiníte jakákoliv další rozhodnutí.

Přejeme Vám, ať v životě naleznete své štěstí!
Ze SNRP Tereza Landová

Zdravotní stav žadatelky

datum: 03.05.2018 | autor: Jana

Dobrý den,
mám podanou žádost o osvojení jako samožadatelka, absolvovala jsem, spolu se svým partnerem, který je pro krajský úřad (KÚ) osoba spoluposuzovaná, povinnou přípravu žadatelů o osvojení. Nyní po mně KÚ žádá doložení nálezu odborného lékaře z oboru gynekologie s douškou, že doložení nálezu z tohoto oboru je povinné. Předesílám, že jsem zdravá, ke své žádosti jsem dodala zprávu praktického lékaře (dle pokynů soc. pracovinice OSPOD), za poslední kalendářní rok jsem neměla v zaměstnání jedinou absenci z důvodu nemoci. V gynekologické ambulanci jsem samozřejmě evidovaná, tak jako téměř každá žena. Má KÚ právo na takovéto informace? Domnívala jsem se, že posudkový lékař má zjistit, zda je žadatel, po zdravotní stránce, schopen přijmout dítě do péče.
Děkuji Jana

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
zdravíme Vás ze Střediska NRP.

Ve vašem dotazu se ptáte, zda krajský úřad a jeho posudkový lékař (dále KÚ) má právo na to, vyžádat si zprávu od Vašeho gynekologa.

Posudkový lékař KÚ má na tuto zprávu nárok za předpokladu, že by Váš praktický lékař ve své zprávě uvedl, že se léčite (léčila se) u odborného lékaře gynekologa. Tuto zprávu posudkový lékař kraje potřebuje k náležitému posouzení Vaší situace. Jedná se především o to, zda nemoc či případné její následky, by byly do budoucna ohrožující pro stabilitu rodiny a péči o dítě.
Viz § 27 odst. 2 zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/199 Sb.
(2) Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se
b) u žadatelů posuzuje
charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě (....).

Doporučené postupy pro posudkové lékaře a posuzující krajské lékaře lze nalézt na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v čl. 6. viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/20189/2015_4623_721_DP.pdfse

Zeptali jsme se na názor a praxi pražského magistrátu, kde nám bylo sděleno, že pokud ve zprávě, kterou Vám vystavil Váš praktický lékař nemáte uvedeno, že se léčíte s gynekologickými problémy u odborníka, není důvod, proč by po Vás KÚ měl takovouto zprávu chtít, což je i náš názor.

Je možné napsat čestné prohlášení,že se neléčíte a v minulosti jste se neléčila na gynekologické onemocnění, které by mělo dopad na Váš dlouhodobý zdravotní stav.

Pokud však nechcete,aby se celý proces zdržel, nechcete jít do sporu s krajským úřadem a jste zdravá, požádejte svého gynekologa o zprávu o Vašem zdravotním stavu. Ve zprávě by mělo být uvedeno, že z hlediska gynekologického se u Vás nevyskytuje žádný zdravotní problém, který by Vám znemožňoval přijetí dítěte a péči o něj s výhledem do budoucnosti.

Během procesu prověřování budete vystavena mnoha otázkám intimního charakteru, které Vám mohou být nepříjemné. Důvodem prověřování je snaha o podchycení všech potenciálních překážek pro péči o dítě.

Celý proces může být zdlouhavý a vyčerpávající, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme pomoc a podporu. Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat buď na tel.: 233 356 701 či na e-mail: info@nahradnirodina.cz

Přejeme Vám mnoho štěstí na Vaší cestě za dítětem.

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Mám vážný dotaz ohledně miminka

datum: 04.04.2018 | autor: Zlata

Dobrý den,představím se jsem Zlata G. jsem 16,ctileta slečna pouhou náhodou jsem otěhotněla a chtěla jsem se zeptat kde najdu vhodnou rodinu pro mě dítě děkuji :(

odpověď odborníka »

Milá slečno Zlatko,
zdravíme Vás ze Střediska NRP a děkujeme Vám, že se na nás s důvěrou obracíte. Chápeme, že rozhodnutí vzdát se svého dítěte není lehké, oceňujeme však, že jste se rozhodla dát mu život a možnost vyrůstat v rodině.
Nevíme, zda jste již o tomto svém rozhodnutí s někým mluvila, doporučujeme Vám se obrátit na někoho komu důvěřujete, kdo by Vám mohl být oporou. Neznáme Vaši situaci podrobně, jistě by bylo dobré situaci řešit s otcem dítěte. Doufáme, že Vám budou oporou též Vaši rodiče. Možná nakonec zjistíte, že se ve Vašem okolí najdou lidé, kteří Vám pomohou a budete si moci děťátko ponechat.

Pokud to však situace neumožňuje a vy se rozhodnete dát dítě k adopci, měly by Vaše první kroky směřovat na pracoviště sociálně právní ochrany dětí v místě Vašeho trvalého bydliště. Zkráceně se tomuto orgánu říká OSPOD. Zde pracují sociální pracovnice, které budou hájit nejlepší zájmy Vašeho dítěte, kterému soud určí po porodu poručníka, kterým bývá často OSPOD. Zde by Vám také mohli pomoci řešit Vaši situaci, pokud byste se rozhodla dítě si nechat a pečovat o něj, ale Vaše rozhodnutí budou respektovat.

Souhlas k osvojení můžete dát nejdříve 6 týdnů po porodu. Otec dítěte může dát souhlas s osvojením ihned po porodu, pakliže se rozhodnete jej uvést do rodného listu dítěte. Souhlas se uděluje u soudu. K němu Vás taktéž může doprovodit sociální pracovnice z OSPOD.
Doporučujeme Vám také komunikovat se sociální pracovnicí porodnice, ve které se rozhodnete rodit. Zde si můžete zkusit dojednat průběh porodu. Můžete požádat o to, zda chcete dítě po porodu vidět, či jestli chcete být po porodu převezena na gynekologické oddělení namísto porodnického, vzhledem k citlivosti a náročnosti situace.

Vhodnou rodinu pro dítě nebudete hledat Vy. Stát má k dispozici seznam prověřených žadatelů, kteří mají za sebou několik měsíců příprav a posuzování a jsou připraveni do svého života přijmout dítě. Pro každé konkrétní dítě sociální pracovníci hledají vždy nejvhodnější rodinu, která dítě příjme se všemi jeho specifiky. Vy můžete projevit přání, aby dítě šlo rovnou po porodu do péče budoucích osvojitelů či do pěstounské péče na přechodnou dobu a nemuselo projít kojeneckým ústavem. Děti v adopci se často ptají, proč je biologická maminka nechtěla a je pro ně velmi úlevné zjistit, že to není jejich vina. Způsob, jak svému dítěti pomůžete, aby se vyrovnalo v budoucnosti s faktem adopce je např. napsáním dopisu, kde pro něj zanecháte nějaký hezký vzkaz. Tento dopis můžete potom zanechat na OSPOD a požádat, aby byl připojen do spisu dítěte.

Níže vám posílám kontakt na organizace, které by Vám dále mohli ve Vaší situaci též pomoci.
www.napocatku.cz tel.: 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz tel.: 733 125 261, 605 329
www.linkabezpeci.cz tel.: 116 111 – linka je zdarma
www.azylovedomy.cz

Můžete kontaktovat i naši telefonickou linku 233 356 701, info@nahradnirodina.cz. Pokud byste měla zájem, je zde možná i osobní schůzka. Naše organizace sídlí na adrese: Jelení 91/7a, Praha 1. Rádi Vás vyslechneme a pomůžeme Vám v naplánování dalších kroků.

Rádi bychom ještě na závěr ocenili, s jakou zodpovědností k celé záležitosti přistupujete a přemýšlíte o budoucnosti dítěte. Přejeme Vám mnoho sil, kéž situaci vyřešíte v nejlepším zájmu Vás i dítěte.

Ze SNRP s pozdravem Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Pomoc

datum: 21.03.2018 | autor: Karolina

Dobry den, chtela bych se zeptat zkracene pokud je dite ktere ma oba rodice ve vykonu trestu v pestounske peci na prechodnou dobu je možné, aby příbuzní nezletile dite u pestouna navstivilo?? Tedy jestli rodina ma pravo vedet kde je dite umistene ?? Dekuji

odpověď odborníka »

Dobrý den Karolíno,
ptáte se, zda příbuzní mohou navštívit dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu a zda mají právo vědět, kde je.
Doporučujeme Vám v této věci kontaktovat OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) na úřadě v místě trvalého bydliště dítěte a s Vaším zájmem dítě navštěvovat jej seznámit. Příslušná sociální pracovnice bude také vědět, kde je dítě umístěno a může Vám pomoci zprostředkovat návštěvu. Bude mít také aktuální informace o situaci dítěte.
Obecně platí, že pěstoun na přechodnou dobu by měl podporovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. To znamená, že pokud má biologická rodina zájem dítě navštěvovat, tak by jí to mělo být umožněno.
Výjimkou může být situace, kdy by takové návštěvy nebyly v souladu se zájmy dítěte, tzn. pokud by dítě nějakým způsobem ohrožovaly.
Pokud byste potřebovala uvedené informace upřesnit, můžete zavolat na naši poradenskou telefonní linku č. 233 355 309.
Za SNRP, Veronika Sedmíková

Dotazníky pro pěstouny

datum: 20.03.2018 | autor: Monika Hutyrová

Vážená paní, vážený pane,

mé jméno je Monika Hutyrová, jsem studentkou třetího ročníku Slezské univerzity oboru sociální patologie a prevence a právě píšu bakalářskou práci na téma Sociální opora a pěstounská rodina. Proto mi prosím dovolte obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Dotazník je zcela ANONYMNÍ, všechny Vámi poskytnuté údaje mi budou sloužit pouze ke zpracování mé bakalářské práce. Dotazník se skládá ze tří částí. Odpovědi kroužkujte, popřípadě doplňte.

Vyplnění dotazníku trvá asi 10 minut.

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, které investujete při vyplnění mého dotazníku. Vážím si toho J.

ODKAZ: https://www.survio.com/survey/d/G4U6Q7V2V3T7I0C4O

DĚKUJI, OPRAVDU MOC MI TO POMŮŽE :)

odpověď odborníka »

Vážená paní Hutyrová,

zdravíme Vás ze Střediska NRP. Váš dotazník k bakalářské práci zde rádi zveřejníme. Pokud bude někdo z návštěvníku poradny chtít, může Vám dotazník vyplnit. Děkujeme Vám za Váš zájem o danou problematiku a přejeme Vám úspěšné ukončení studia.

S pozdravem za SNRP,

Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

nevim

datum: 05.03.2018 | autor: Barbora

Mám dotaz,mám sestru která bydlela u cizích lidí kteří si pak zažádali aby jí meli v péči.Je možne to takhle udelat bez predvolani pred soud nebo bez schvaleni zakoneho zastupce ?

odpověď odborníka »

Dobrý den Barboro,
pokud Vašemu dotazu dobře rozumím, tak se ptáte, zda mohla být Vaše sestra svěřena do péče cizích osob bez předvolání zákonných zástupců k soudnímu jednání nebo obecně bez jejich souhlasu.
Pokud chce nějaká osoba svěřit dítě do své péče, ať už je to pěstounská péče, osvojení nebo tzv. péče jiné osoby, tak o tom vždy rozhoduje soud. Ten také hodnotí, zda je takové svěření do péče jiných osob než rodičů v zájmu dítěte. Pokud se jedná o větší dítě, zjišťuje se také názor dítěte. Soud by měl upřednostňovat péči osob, které jsou dítěti blízké (příbuzní, známí).
Soud také ve většině případů zjišťuje názor rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte a k soudnímu jednání je tedy předvolává.
Výjimkou jsou některé okolnosti, kdy vyjádření rodičů není možné získat nebo soud vyhodnotí, že souhlas rodičů se svěřením do péče není potřeba. Je to např. v situaci kdy se soudu nepodaří rodiče dohledat nebo když rodiče o dítě dlouhodobě neprojevují zájem.
K podrobnějšímu zodpovězení dotazu bychom potřebovali vědět, o jaký druh péče se u Vaší sestry jednalo. Pokud tedy máte bližší informace a budete chtít, napište znovu sem na poradnu nebo nás kontaktujte na email: info@nahradnirodina.cz, na telefon 233 356 701 nebo můžete po domluvě přijít k nám do Střediska náhradní rodinné péče na osobní konzultaci. Rádi se Vám budeme věnovat.
S pozdravem
Za SNRP, Veronika Sedmíková

Žádost o PP

datum: 27.02.2018 | autor: Lucie

Dobrý den. Jsem samoživitelka 39 let s 16letým synem. Chtěla bych, tedy spíše mám potřebu se o někoho starat, mám moc ráda děti a jsem ve fázi podání žádosti o PP. Bydlíme se synem v rodinném domě a troufám si říci, že i v harmonii. Vždycky jsem si přála mít holčičku, ale osud mi asi nebyl nakloněn.Chtěla bych požádat o svěření do PP dítěte do 4 let věku. Je jedno, jestli to bude holčička nebo kluk, ale když napíši, že bych raději holčičku, tak jestli je to problém. A také, jestli je problém, že bych chtěla dát domov, péči, výchovu a lásku dítěti zdravému a z většinového etnika. Máme vlastní dům, domácí mazlíčky. Také jsem vystudovala na vysoké škole v programu Specializace v pedagogice, obor Sociálně pedagogická asistence.

Děti mám moc ráda. Také jsem učila na základní škole a jezdím na letní tábory jako vedoucí. Děkuji Vám za odpověď. Lucie

odpověď odborníka »

Dobrý den Lucie,

děkujeme za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši poradnu.

Velmi si vážíme toho, že chcete dát domov dítěti, které nemělo to štěstí, aby mohlo vyrůstat ve své vlastní rodině. Pro to, abyste se mohla stát pěstounkou, je jistě výhodou, že máte bohaté výchovné zkušenosti, ať již s výchovou vlastního syna, či s dětmi ze školy a letních táborů. Též Vaše odborná specializace dává dobrý předpoklad pro zvládnutí nároků, které pěstounská péče obnáší.

Ve své žádosti nemějte obavy uvést své současné představy a očekávání o tom, jaké dítě byste ráda do své péče přijala. Předpokládáme, že vše máte probráno se svým dospívajícím synem, jelikož jeho názor je v tomto ohledu také velmi důležitý. Přijetí dítěte do Vaší pěstounské péče se bude dotýkat i jeho nemalou měrou, byť si to možná ještě příliš neuvědomuje.

Navíc uvedené požadavky na dítě lze v průběhu příprav a odborného posuzování ještě měnit. Během tohoto procesu budete mít možnost získat reálnou představu o tom, jaké děti do pěstounské péče přichází i o tom, jaké jsou jejich potřeby, a to Vám jistě usnadní rozhodování. Pokud byste dospěla se svým synem k jinému názoru, než máte nyní, pak nebude problém žádost upravit.

Doporučujeme Vám pročíst si naši publikaci „Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka“, kterou Vám zasíláme v příloze. Pouze upozorňujeme, že u některých pěstounských dávek došlo od 1. 1. 2018 k navýšení. Bližší údaje Vám sdělí na úřadu práce, který dávky vyplácí.

Pokud byste měla ještě nějaké další dotazy, neváhejte se nás obrátit, a to buď prostřednictvím mailu, telefonicky na naši poradenskou linku č. 233 356 701 nebo po předchozí domluvě na osobní konzultaci u nás ve Středisku náhradní rodinné péče. Konzultace může být i anonymní.

Rádi Vám pomůžeme všechny Vaše dotazy zodpovědět a Vaše případné obavy rozptýlit.

S pozdravem

Bc. Veronika Sedmíková, DiS.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Nejsem adoptovaný?

datum: 26.02.2018 | autor: Tomáš Hanuš

Mám jednu otázku týkající se adopce.
Je mi 20 a narodil jsem se 24.5.1997 a myslím, že mi máma něco tají.
Myslím, že mi máma něco tají, a to něco může být právě adopce, ale teď k věci.
Bratrové jsou Jirka(1992), Martin(2000) a Matěj(2005).
Měřím 186-190 výšky.
Barva očí je modro zelená až modro šedo zelená(podle situace)

odpověď odborníka »

Vážený pane Hanuši,
děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši poradnu.
Máte pochybnosti, zda jste nebyl v minulosti adoptovaný.
Naše organizace nemá k dispozici údaje o tom, které děti v rámci České republiky byly adoptovány. Můžeme Vám ale poskytnout poradenství a podporu v tom, jak řešit Vaši konkrétní situaci.
Pokud jste stále v kontaktu s Vašimi rodiči, o kterých si myslíte, že by mohli být adoptivní, doporučili bychom Vám zvážit, zda se na skutečnost adopce nezeptat právě jich.
Jinak obecně platí, že v případě, že je dítě adoptované, zůstávají údaje o jeho původních rodičích zapsány v tzv. knize matriky. Vzhledem k tomu, že jste již dospělý, můžete do této matriky nahlédnout. Příslušnou matriku hledejte na obecním/městském úřadě v místě svého narození, které je uvedeno ve Vašem rodném listě.
Dále je také možno se zeptat na úřadě obce s rozšířenou působností – sociálním odboru, rovněž v místě Vašeho narození, který o adoptovaných dětech vede spisy. Tyto spisy se archivují po dobu 15 let od zletilosti osvojovaného dítěte. Pokud by se Vás některý spis týkal, měl by na úřadě stále být a Vy do něj můžete, po domluvě s úřadem, také nahlédnout.
V případě, že byste chtěl více promyslet, jak v této věci postupovat nebo pokud byste potřeboval v této věci jakoukoliv jinou pomoc nebo podporu, neváhejte se na nás obrátit. A to buď prostřednictvím telefonické linky 233 355 309 nebo po předchozí telefonické domluvě na osobní konzultaci na adrese Středisko náhradní rodinné péče, Jelení 91/7a, Praha 1. Rádi Vám pomůžeme. Chápeme, že pro Vás může být otázka Vašeho původu osobně velmi důležitá.
S pozdravem
za SNRP, Veronika Sedmíková

Adopce

datum: 26.02.2018 | autor: Jana

Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda můj přítel si muze adoptovat meho 8leteho syna, ktery ho vychovaval od narozeni. Biologický otec o nej nikdy nejevil zajem a pred dvema a pul roku zemrel. Zijeme spolu 8let a mame spolecnou 2 letou dceru na světě a v současné době čekáme dvojcata.
Syn ma za otce celou dobu pritele. Nechci se k vuli tomu vdavat. Je to uz i na hrane ve skole. Nechci synovy ublizit aby se jednou dozvedel proc v rodnem listu je psany nekdo jiny. Dekuji za odpoved

odpověď odborníka »

Vážená paní Jano,
píšete, že máte syna, kterému je 8 let, a pokud jsem dotaz správně pochopila, syn neví, že Váš přítel, který ho od narození vychovává, není jeho biologickým otcem. S biologickým otcem se nesetkával a on před 2 lety zemřel. Máte zájem, aby si přítel Vašeho syna adoptoval.
V otázce možnosti adopce syna přítelem Vás pravděpodobně zklamu. Zákon ČR umožňuje adopci (osvojení) buď manželům nebo jednotlivci. V tom případě se však vypouští zápis o druhém rodiči, což v praxi znamená, že byste nadále nebyla matkou Vašeho syna. Jinými slovy, aby mohl Váš přítel syna adoptovat, musel by být Vaším manželem. O osvojení vždy rozhoduje soud, a protože biologický otec dítěte již nežije, není nutný jeho souhlas k osvojení, a pokud byste byli manželé, neměl by být žádný problém syna osvojit. Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 800 odst. (1) říká: „Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.“ V současné chvíli nemá Váš přítel k synovi žádná práva ani povinnosti a zároveň ani Váš syn nemá stejná práva jako jeho sourozenci, tzn. např. právo dědit po Vašem příteli.

Váš dotaz má však ještě další rovinu, kterou je fakt, že Váš syn není o situaci informován. Tento problém by však osvojení syna přítelem neřešilo! Ideální je, pokud dítě vyrůstá v pravdě již od počátku, ale stále je ještě ve věku, kdy je možné zachovat vztah důvěry mezi vámi všemi a zároveň říci synovi pravdu, ideálně dříve, než se jí dozví od někoho zcela cizího. Věřím, že můžete mít mnoho obav či otázek. Jak, a kdy sdělit takto zásadní informaci je potřeba, s ohledem na věk syna, dobře promyslet a připravit. Pokud byste si chtěla o situaci více promluvit, podívat se na různé možnosti, neváhejte se na nás obrátit. Konzultace je možná i po telefonu.

Přeji Vám vše dobré a dostatek sil situaci zvládnout.
Ze Střediska NRP zdraví Mgr. Tereza Landová, sociální pracovnice

Stránky