Poradna

Asistovaný kontakt svěřeného dítěte s matkou

datum: 01.11.2017 | autor: Eva S.

Dobrý den,prosím o radu zda jako pěstouni ročního chlapečka máme určité "právo",kdy první asistovaný kontakt našeho svěřeného chlapce -s matkou,bude sice i dle určení soudu "asistovaný,ve spolupráci s centrem psychologické pomoci......Ovšem před sjednáním dohody s tímto centrem nám bylo sděleno,že pěstouni u asistovaného kontaktu dokonce musejí být.

Nyní jsme byli vyrozuměni,že po půl roce se syn uvidí s matkou ,sice za asistence pracovnice poradny,ALE MY S MANŽELEM MUSÍME ZA DVEře.

NA MŮJ DOTAZ,PROČ SE MUSÍ ČEKAT AŽ JE DÍTĚTI ZPŮSOBENA URČITÁ PSYCHICKÁ ÚJMA,KDY DALŠÍ JEHO SOUROZENCI JSOU V JINÝCH RODINÁCH A STYK S MATKOU MAJÍ I SOUDNĚ ZAKÁZÁN.Vím,že my řádně musíme i chceme respektovat ostatní povinnosti s pěstounstvím spojené,ALE prosím o informaci,zda tento postup můžeme odmítnout,kdy ostatní sourozenci ,kteří jsou starší,a bohužel si chování matky pamatují,ale my s nejmladším chlapcem,který si za 3/4 roku každodenní péče zvykl a vlastně se i přizpůsobil řádnému dennímu režimu a péči,tudíž nebyl zanedbávající výchovou jetě tolik poznamenán jako starší sourozenci.Proto prosím o "radu,zda jsme povinni vždy vyčkávat až se jakoby negativní způsob návštěv projeví,a nebo můžeme trvat na tom co nám bylo přislíbeno od začátku,abychom u kontaktu v tichosti byli opodál a né za zavřenými dveřmi.Takové podrobnosti žádná smlouva neuvádí,proto prosím o radu,zda opravdu musíme vždy čekat až matka pod vlivem náv.látek bude před dítětem jen plakat a teprve pak návštěva údajně ihned ukončena.Nechceme mít žádné rozpory,proto Vám budu nesmírně vděčna za radu,kdy i návštěvní čas je v době kdy dítě spí ale vzhledem k první asistované návštěvě jsme souhlasili.Mrzí mne,že to co nám jasně bylo přislíbeno je v tak krátké době změněno,proto děkuji předem o radu,abychom pak neměli nepříjemnosti ,že snad něco neplníme.Děkuji vřele,pěstouni.

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme Vám, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu. Z Vašeho dotazu nám nejsou zcela jasné detaily situace, pokusíme se Vám však odpovědět v obecné rovině.
Ptáte se, zda je ze zákona možné, aby pěstouni nebyli přítomni asistovaného kontaktu s matkou.

Zákon konkrétně podobu asistovaného kontaktu s biologickou rodinnou neupravuje. Uvádí pouze povinnost dítěti kontakt zprostředkovat, jestliže to je možné a je-li to v jeho zájmu.

Jaká bude tedy podoba kontaktu dítěte s biologickou rodinou probíhat, by tedy mělo vyplývat z konkrétní aktuální situace.

Centrum psychologické pomoci Vám účast na kontaktu přislíbilo a nyní došlo ke změně jejich názoru. Co vedlo pracovníky Centra k takové změně by Vám mělo být vysvětleno.
Požádejte tedy Centrum o vysvětlení, případně se obraťte na příslušný OSPOD, který dítě zastupuje.

Jestliže Vás důvody, které se dozvíte, neuspokojí, tak s ohledem na to, co jste napsala, bychom Vám doporučovali trvat na tom, že chcete být přítomni i u prvního kontaktu dítěte s matkou.

V případě problémů můžete poukázat na § 966 občanského zákona 89/2012, který uvádí:
(1) Pěstoun je povinen a oprávněn o dítě osobně pečovat.

(2) Pěstoun při výchově dítěte vykonává přiměřeně povinnosti a práva rodičů. Je povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, v těchto záležitostech dítě zastupovat a spravovat jeho jmění. Má povinnost informovat rodiče dítěte o jeho podstatných záležitostech. Vyžadují-li to okolnosti, stanoví další povinnosti a práva pěstouna soud.

V každém případě Vám doporučujeme zaujmout vůči matce dítěte vstřícný postoj, uvidíte, že se to pro další komunikaci s ní vyplatí.

Věříme, že se vše vysvětlí a kontakt proběhne ke spokojenosti dítěte.

V případě jakýkoliv dalších dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Přeji Vám příjemně prožité podzimní dny.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Odklad adopce

datum: 18.10.2017 | autor: Olga Martynková

Dobrý den. Obracím se na vás s dotazem o odklad osvojení. Před lety jsme prošli s manželem celým požadovaným systémem a zdárně jsme se dostali do pořadníku pro adopci dítěte. Žádali jsme holčičku, nejraději kojence. Před podáním žádosti jsme měli velmi malé šance pro vlastní potomky, měla jsem za sebou několik zamlklých těhu a navíc byl i velký problém s otěhotněním, podstoupila jsem několikrát umělé oplodnění, a však otěhotnět se nepodařilo. V době, kdy nám došel dopis, že jsme všechny testy, vyšetření a šetření zdárně absolvovali a dostali jsme se do pořadníku, čekala jsem svého prvního syna, bylo to už daleko za kritickou hranicí 12 týdne a tak byla velká naděje, že to tentokrát dopadne dobře. Narodil se nám chlapeček. V době, kdy mu byl cca rok, přišel dopis z Měu, že se celá administrativa stěhuje z krajů do obcí a co tedy s naší žádostí. Paní mi ochotně vysvětlila, že pokud žádost zruším a budeme chtít v budoucnu adoptovat děťátko, že budeme muset celý proces opakovat znova. Proto jsem se s paní dohodla, že žádost nestáhneme, ale jen odložíme na neurčito a jak to bude aktuální, že dám paní na úřadě vědět. Po 5 letech od narození syna se na nás znova usmálo štěstí a narodil se druhý chlapeček. Teď máme dva syny 15 a 10 let a zvažujeme k nim ještě sestřičku. Mě je 41, proto bych už do vlastních nešla, ale holčičku by jsme si s manželem i dětmi moc přáli. Máme rodinný domek, velkou zahradu. Holčičku bychom chtěli vzít do adopce. Může být už větší, ale nejlépe předškolního věku. Od podání žádosti už uplynula dlouhá doba, s manželem jsme už spolu přes 20 let, máme dva syny. Proto jsem se chtěla zeptat, stačí jen asi dodatečně udělat šetření a nemusíme už vše absolvovat znovu? Nebo je už to moc dlouhá doba a musíme zas všechno na novo, i když máme jen odložení v pořadníku pro adopci? Děkuji za odpověď. S pozdravem Martynková Olga

odpověď odborníka »

Vážená paní Martynková,
děkujeme za Váš dotaz i ochotu přijmout starší holčičku do osvojení.
Procesem posuzování a příprav jste s manželem prošli před dlouhou dobou. Řada věcí, včetně právní úpravy a obecně pohledu na osvojení se změnila (platí nový občanský zákoník). Změnila se také situace ve vaší rodině. Přijetí dítěte do rodiny je závažné rozhodnutí a bude mít dopad na všechny členy rodiny. Je nezbytné (stanovuje to i zákon), aby na přijetí dítěte byli připraveni také děti, pokud v rodině jsou, což je nyní i Váš případ. Samozřejmě, je velmi významné, že s nimi o přijetí holčičky hovoříte, zároveň jsou věci, na které zájemci o osvojení předem nemyslí a je vhodné, když se předejde případnému rozčarování nebo konfliktům. Domnívám se, že z těchto důvodů bude nezbytné, abyste procesem prošli znovu.
Nicméně o tom, jak byste měla postupovat, rozhodují kraje a praxe na jednotlivých krajských úřadech může být různá. Proto Vám doporučuji, abyste se s dotazem obrátili na pracovníky oddělení náhradní rodinné péče, případně oddělení sociálně právní ochrany dětí na krajském úřadě (magistrátě) v místě Vašeho trvalého bydliště a zeptejte, jak byste měli postupovat pro obnovení žádosti.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši infolinku. Využít můžete kromě elektronické poradny také email info@nahradnirodina.cz nebo telefon 233 356 701.
S pozdravem,
Bc. Jan Vrzáček
Středisko náhradní rodinné péče

Dávky pro LMR chlapce

datum: 13.10.2017 | autor: Ludmila

Dobrý den, dovolte mi předem mého dotazu krátce popsat situaci. Naši internátní střední školu navštěvuje druhým rokem lehce mentálně retardovany chlapec.Je umístěn od mala v pěstounské péči a je sirotek, bez jakékoli blízké osoby. Nedávno dovršil 18let. Pěstounka je bohužel osoba, která se o chlapci vyjadřuje velmi pohrdavě, chová se k němu hrubě, chlapec se jí bojí. Hoch je zcela bez prostředků, nemá peníze ani na svačinu. Veškeré dávky pobírá pěstounka. V rodině pěstounky má začít probíhat šetření v podezření z týrání svěřené osoby, pěstounka ale také zároveň podala žádost o zbavení chlapce svépravnosti. Škola na žádost soudu podala vyjádření o prospěchu a chování chlapce při jeho pobytu ve škole a také byla kontaktována kurátorem pro mládež příslušného úřadu (chlapci bylo již 18let).
Náš dotaz zní:
Existuje nějaká možnost, jak chlapci zajistit alespoň minimální finanční prostředky po dobu, než proběhnou příslušná šetření, posudky a soud? Chlapec zatím ještě není schopen sám zvládnout hospodaření s účtem nebo velkou finanční hotovostí a nemá žádnou blízkou osobu. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Vážená paní Ludmilo,
děkujeme za Váš dotaz a především za zájem, který o chlapce máte.
Podle popisu situace chlapce existuje několik příspěvků, na které by mohl mít nárok. Předně jsou to příspěvky z dávek pěstounské péče. Pokud bylo chlapci 18 let, studuje a před dovršením 18 let byl svěřený do pěstounské péče, může si požádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tento příspěvek byl do jeho 18 let vyplácen pěstounce, po zletilosti dítěte přísluší přímo jemu. Jsou tam jistá omezení, např. pokud nezaopatřená osoba pobírá důchod (sirotčí nebo invalidní), náleží jí pouze částka, o kterou je příspěvek vyšší než vyplácený důchod. Příspěvek vyplácí úřad práce a tam by si měl chlapec podat žádost na vyplácení.
Pokud by došlo k ukončení pěstounské péče (např. z důvodu ukončení studia), potom by měl chlapec nárok na jednorázový příspěvek 25000 Kč. Také tento příspěvek je vyplácen úřadem práce a také na něj se žádá právě tam.
Na obě dávky, tedy na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a na jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče, má chlapec ze zákona nárok.
Je-li chlapec sirotek, měl by mít nárok na sirotčí důchod. O ten se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud chlapec zatím sirotčí důchod nepobíral, může o něj požádat. Více informací poskytne Česká správa sociálního zabezpečení (www.cssz.cz nebo tel: 257 062 860).
Další možností jsou dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. Pro jejich využití by bylo důležité vědět, na co chlapec finanční prostředky potřebuje. Obě dávky vyplácí opět úřad práce. O jednotlivých dávkách se můžete dočíst například na stránkách:
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane (státní sociální podpora)
http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane (hmotná nouze)
Pokud chlapec nezvládne hospodařit s účtem a hotovostí, je však na zváženou, jak postupovat. Soud může stanovit opatrovníka, který by měl jednat za opatrovaného v právním jednání, ve kterém opatrovaný nemůže jednat sám.
Doporučoval bych Vám v tomto konzultaci s kurátorem, který má chlapce na starosti. Pomoci by mohly také organizace, které podporují mladé dospělé, např. tzv. domy na půl cesty, případně organizace, které se věnují odchodům dětí z náhradní péče. Tyto služby můžete vyhledat přes adresář služeb věnujících se náhradní rodinné péči. http://www.nahradnirodina.cz/adresar Pod mapou můžete vybrat druh služeb: „Služby během odchodu dítěte z náhradní výchovy“.
O situaci chlapce by se měli zajímat a pomáhat s jejím řešením kurátoři. Doporučujeme Vám, abyste s nimi další postup konzultovala.
Pokud byste měla další otázky, neváhejte se na nás obrátit. Přejeme Vám a chlapci, aby se brzy situace vyjasnila.
S pozdravem,
Bc. Jan Vrzáček
Středisko náhradní rodinné péče

Syn

datum: 30.08.2017 | autor: Romana

Dobrý den, nevím na koho se mám obrátit a našla jsem si Vás na internetu. Chtěla jsem se Vás zeptat zda se zabýváte tím co Vám zde popíšu, zda bychom jste nám poradili na koho se obrátit. Máme adoptované dva sourozence, již jsou s námi 4 roky, s dcerou Martinkou (8 let) je vše v pořádku, ale syn Lukáš nám dělá starosti. Nechtěla jsem si je připouštět, ale časem vidím, a radí mi to i rodina a okolí, že to budu muset řešit s nějakým odborníkem. Lukáškovi je nyní 7 let, od 4 let chodil do školky, kde si paní učitelky neustále stěžovaly, že zlobí a je neposlušný. Dokonce to řešily tak, že chtěly vyšetření z pedagogiko psychologické poradny, kde nenašli žádné abnormality. Já sama za sebe musím říct, že mě nikdy nezlobí, nikdy přede mnou nikomu neubližuje a vždy mě poslechne. Většinou se na něj zlobím hlavně z toho důvodu, že si na něj stěžují. Zdá se, že když mě (maminku) nevidí, ztrácí zábrany a ignoruje pokyny dospělých, chytne se nějakého zlobivého kamaráda a zlobí s ním, nebo on sám jiné děti. V 6-ti začal chodit do přípravně třídy a v družině se opakovalo to co s učitelkami ze školky. Skoro denně stížnosti. Přihlásila jsem ho na fotbal a začal si stěžovat i trenér, tajně jsem pozorovala Maxovo chování na tréninku a je pravda, že se mi nelíbilo. Nyní nastupuje do první třídy a obávám se, že se bude opět opakovat jeho zlobení. Nevím zda se zabýváte touto problematikou dětské výchovy, ale budu ráda za jakoukoliv odpověď či radu. Děkuji moc Renata

odpověď odborníka »

Vážená paní Renato,

děkujeme za Váš dotaz a odvahu se s obtížemi svěřit. Děti (a to nejen osvojené) se chovají jinak v přítomnosti rodičů a jinak v prostředí bez nich. Z našeho pohledu je důležité, aby učitelé, trenéři, vychovatelky byli seznámeni s otázkami spojenými s výchovou a péčí o děti přijaté do osvojení nebo pěstunské péče. Středisko náhradní rodinné péče vydalo publikaci určenou pedagogům. Nabízíme ji k prostudování, případně Vám ji můžeme poskytnout v tištěné podobě k předání trenérovi, učitelům, apod. Elektronickou verzi naleznete zde: http://nahradnirodina.cz/sites/default/files/dite_v_nrp_potrebuje_vasi_p...

V případě Vašeho zájmu Vám můžeme nabídnout osobní konzultaci zaměřenou na Vaši podporu syna a jednání učiteli, trenéry a přípravu syna na školní docházku. Pokud byste měla o konzultaci zájem, napište nám na mailovou adresu info@nahradnirodina.cz nebo zavolejte na telefonickou linku 233 355 309. Pokud by pro Vás konzultace ve Středisku NRP nebyla možná, pomůžeme Vám najít organizaci, která pomáhá osvojitelským rodinám v místě Vašeho bydliště.

Určitě Vám doporučujeme vyhledat pomoc a podporu.

S přáním všeho dobrého,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Adopce

datum: 23.08.2017 | autor: LenaVackova

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda je možné žádat o adopci,když jsem prodělala rakovinu dělohy,ale bez následné léčby,můj manžel má částečný důchod a já mám ještě do března 2018 insolvenci.nebo zkusit žádat až po zaplacení insolvence.děkuji za odpověď Čermáková

odpověď odborníka »

Vážená paní Čermáková,

děkujeme za Váš dotaz. Zajímá Vás, zda je možné podat žádost o zprostředkování osvojení (adopce) vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a ekonomickým poměrům. Podat žádost o zprostředkování adopce můžete v každém případě. Při procesu zprostředkování osvojení prochází žadatelé posuzováním, ve kterém se mimo jiné zdravotní stav žadatelů a jejich ekonomické a sociální poměry prověřují. Žádosti jsou posuzovány individuálně, v kontextu celkové situace rodiny.

Jedním z dokumentů, který je třeba k žádosti doložit, je zpráva o zdravotním stavu každého žadatele od praktického lékaře. Zpráva je poté postoupena posudkovému lékaři, který v zásadě zvažuje, zda je zdravotní stav žadatele stabilizován a umožní celodenní řádnou péči o dítě s výhledem do budoucnosti, tedy zda lze předpokládat, že zdravotní stav žadatelů je natolik dobrý, aby mohli o dítě pečovat do jeho dospělosti. Více o zdravotním posuzování se můžete dočíst v dokumentu na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: doporučený postup pro posudkové lékaře http://www.mpsv.cz/cs/14502)

Ekonomická stabilita rodiny je dalším z předpokladů pro vytvoření harmonického a stabilního prostředí, které je pro dobrý vývoj dítěte zásadní. Insolvence obvykle představuje náročnou životní situaci. Doporučuji Vám být k pracovníkům sociálně právní ochrany dětí při dotazování upřímní a otevření, bude je především zajímat, zda jste schopni svoje závazky plnit, a jaký vliv má tato skutečnost na Váš každodenní život, opět s výhledem do budoucnosti. Proces prověřování určitou dobu trvá a Vaše situace se bude vyvíjet a měnit.

Přejeme Vám hodně štěstí a dostatek sil k úspěšnému zvládnutí všech životních nároků. Pokud byste si chtěli o Vaší situaci blíže promluvit, získat další informace nebo si ujasnit Vaše představy a očekávání, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. 233 355 309.

Pohodový zbytek léta Vám ze SNRP přeje Mgr. Tereza Landová

Adopce lesbickým párem

datum: 21.08.2017 | autor: helena89

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké máte zkušenosti s adopcí lesbickými páry. Je realistické o takové možnosti do budoucna uvažovat? Chápu, že by si dítě osvojit mohla jenom jedna z nás, jako v případě nesezdaných párů a chápu, že adopci jedincem by úřady neměly odmítat z důvodů sexuální orientace - ale jak se to děje v praxi? Berou to odborníci posuzující vhodnost rodiny jako překážku? Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz. V našich podmínkách mohou o osvojení (adopci) žádat buď manželské páry nebo jednotlivci, tzv. samožadatelé. Osvojení je velmi závažné rozhodnutí, při kterém se zásadním způsobem mění život dítěte (někdo, kdo ho neporodil, se právně stává jeho rodičem) i pro osvojitele. Zároveň výchova a péče o přijaté děti přináší předem těžko odhadnutelné výzvy. Pro děti, které zažily již jedno odmítnutí, hledají pracovníci sociálně právní ochrany dětí stabilní zázemí. Z tohoto důvodu je kladen velký důraz na výběr a přípravu zájemců o osvojení, případně pěstounskou péči.

Ze zákona o tom, zda budou žadatelé zařazeni do evidence, rozhoduje krajský úřad. Zákon (konkrétně § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) stanovuje, co má být obsahem posuzování, konkrétně jsou to: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, předpoklad vychovávání dítěte, motivace, která vedla k žádosti o osvojení, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte. Každý kraj má v posuzování svá specifika. Někde např. u sezdaných párů požadují minimální dobu trvání manželství. Jinde je to jedno. Samotná sexuální orientace by neměla být překážkou, pokud budete splňovat všechny ostatní předpoklady.

Co má dále vliv na šanci na přijetí dítěte je otevřenost zájemců k přijetí dítěte se specifickými potřebami. V současné době chybí rodiny pro děti z etnických menšin, starší děti, děti se zdravotním znevýhodněním, sourozenecké skupiny. Zároveň je třeba, aby žadatelé zvážili veškeré důsledky, které péče o děti se specifickými potřebami přináší.

Neumíme Vám odpovědět, jak přistupují k žádostem jednotlivců žijících v homosexuálním vztahu v jednotlivých krajích. Doporučili bychom Vám obrátit se přímo na příslušný krajský úřad nebo úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, na kterém byste případně podávaly žádost.

V případě dalších otázek se můžete obrátit na naší info linku 233 356 701, email info@nahradnirodina.cz , případně využít osobní konzultaci.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Adopce konkrétního dítěte

datum: 16.08.2017 | autor: Katrin

Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli je možné adoptovat dítě, které právě nosí jedna konkrétní žena ( má porodit cca za 4 měsíce) a chce jej dát k adopci. Může sama určit, že chce dát dítě k výchově určitým rodičům? Pokud bychom se společně dohodli, je možné to dle zákona provést, s tím, že se vzdá veškerých práv na dítě? Děkuji.

odpověď odborníka »

Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz i to, že zvažujete stát se osvojitelkou dítěte, jehož matka ho chce dát k adopci.

O osvojení u nás rozhodují soudy na základě (nového) občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí. Tyto zákony upravují pravidla a postupy osvojení a mimo jiné stanovují, že k osvojení je nezbytný souhlas rodičů.

Je několik možností, jak osvojení může proběhnout. Jednou z variant je, že rodiče si přejí, aby dítě osvjil konkrétní člověk nebo manželský pár. Rodič může v takovém případě navštívit orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě svého trvalého bydliště. OSPOD vystupuje u soudu v roli opatrovníka a hájí zájmy dítěte. Sociální pracovnici může rodič sdělit své přání dát dítě k osvojení a určit osobu, kterou si přeje, aby dítě osvojila. Zároveň je nutno podotknout, že toto vyjádření není nikterak právně závazné. Pokud byste navštívili OSPOD společně s rodiči, můžete za pomoci sociálních pracovníků koordinovat další postup.

Podle nového občanského zákoníku (§809 a dále) mohou dát rodiče souhlas s osvojením až po narození dítěte, otec ihned po narození, matka šest týdnů po narození. Souhlas dávají osobním prohlášením u soudu. Je jedno, zda dávají souhlas adresně s vyjádřením osoby, která má dítě osvojit nebo nikoli. Dále je třeba mít na paměti, že rodiče mohou do 3 měsíců souhlas odvolat. Teprve po uplynutí této lhůty může být dítě svěřeno na 6 měsíců do péče před osvojením a následně může dojít k samotnému osvojení. Do té doby může být dítě svěřeno do péče budoucích osvojitelů (případně může být využito jiné formy náhradní rodinné péče), aniž by došlo k samotnému osvojení, tedy převodu rodičovských práv na osvojitele.

Jinou formu, jak může dojít k osvojení, představuje zprostředkování osvojení. Zprostředkování probíhá vždy, pokud nebyla rodičem určena osoba, která má dítě osvojit, nejedná se o osvojení příbuzným nebo manželem rodiče dítěte. Zprostředkování mohou provádět pouze orgány sociálně právní ochrany. Zákon stanovuje, že nikdo nesmí ze zprostředkování osvojení získat nepřiměřený zisk.

Soud vždy posuzuje vzájemnou vhodnost dítěte a osvojitelů zejména se zřetelem na osobnost a zdravotní stav, sociální prostředí, schopnosti pečovat o dítě, etnické, náboženské a kulturní zázemí osvojitele a dítěte.

V případě dalších otázek nebo nejasností se můžete obrátit také na naší infolinku 233 356 701, mail info@nahradnirodina.cz

Přeji hodně štěstí, Vám, matce a děťátku.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Středisko náhradní rodinné péče

Zvažování o PP

datum: 08.08.2017 | autor: Gabriela

Dobrý den, s manželem jsme se pokoušeli 10 let o dítě (vše v IVF,sama mít nemohu) a teď i po zdravotní stránce jsme řekli dost.Ale uvažujeme teď nově o pěstounské péči, dát nějakému dítěti šanci žít v normální rodině.Máme vlastní bydlení i finance by byli, ale kuráž do toho jít a informace jsou z internetu kladné i záporné, tak nevím.A jedna věc je,máme doma dva psy a těch bych se nemohla vzdát, je to problém kdybychom si zažádaly o PP. Děkuji moc za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

píšete, že jste si přáli mít biologické dítě, ale Váš zdravotní stav Vám toto přání neumožňuje naplnit. Zvažujete v současné době možnost pěstounské péče a máte obavy, zda by nebyli překážkou Vaši dva psi. Mluvíte o možnosti pěstounské péče, která má svá specifika, napadá mě i možnost osvojení dítěte. Posílám Vám odkaz, kde najdete základní informace o pěstounské péči i o osvojení (adopci) a procesu zprostředkování NRP.

http://www.nahradnirodina.cz/pruvodce_nahradni_rodinnou_peci

http://www.nahradnirodina.cz/zprostredkovani_nahradni_rodinne_pece

V procesu zprostředkování osvojení či pěstounské péče jsou žadatelé prověřováni. Součástí tohoto prověřování je psychologické posouzení žadatelů, jejich ekonomické stability, sociálních poměrů, zdravotního stavu aj. Vlastnictví pejsků a priori není překážkou, zároveň je důležité tuto skutečnost v žádosti uvést, vždy se hledá vhodná rodina pro konkrétní dítě.

Pokud byste měli zájem si ujasnit své možnosti a představy nebo se zúčastnit některého programu pro zájemce či žadatele o NRP, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poskytneme bližší informace.

Přejeme Vám pohodové léto.

Ze SNRP zdraví Mgr. Tereza Landová

Ukončení PP

datum: 12.05.2017 | autor: Jarmila

Dobrý den, mám v pěstounské péči chlapce, který je již zletilý ale nezaopatřený, žije se mnou v jedné domácnosti a letos v červnu ukončí střední školu. Mám dotaz, bude mít o prázdninách ještě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte pokud nebude výdělečně činný. A má na pobírání těchto dávek vliv to jestli na něj dostávám (nedostávám) přídavek na dítě. Práci má přislíbenou, ale až od září. Děkuji

odpověď odborníka »

Zpřesnění k původní odpovědi ze dne 13.6.2017

Dítě zůstává nezapotřeným nejen do konce školního roku, ale ještě v období školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia. Výjimky z tohoto pravidla upravuje odst. 3. Jsou jimi například pokud dítě vykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Omlouváme se za mylně uvedenou informaci.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Vážená paní, pane,

děkujeme za Váš dotaz. Nezaopatřenost dítěte upravuje zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, který v §13 říká, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání (která je podmínkou nezaopatřenosti u zletilých dětí) se považuje také doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána. Z tohoto pohledu tedy chlapec ztratí nárok na výplatu jak přídavku na dítě, tak i příspěvku na úhradu potřeb dítěte na konci června, pokud si nepodá přihlášku na další školu.

Doporučujeme další postup konzultovat přímo na úřadu práce, který jednak vyplácí dávky a jednak by se na něm chlapec po absolvování mohl registrovat jako nezaměstnaný. Stát by za něj dál platil zdravotní pojištění (sociální pojištění by platit nemusel, pokud by neměl zdanitelný příjem). Pokud pracovat nezačne, nebude dál studovat, ani se nepřihlásí na úřad práce, bude si chlapec muset začít platit zdravotní pojištění.

S pozdravem,

Bc. Jan Vrzáček

Přímá adopce

datum: 08.05.2017 | autor: admin

Dobry den, potrebovali bychom vedet jakou mame sanci u soudu v pripade prime adopce. Jsme manželský pár, který má zažádáno o klasickou adopci, avšak z důvodu onemocnění ženy bylo posudkovým lékařem krajskeho uradu doporučeno žádost o adopci přerušit a za 10 měsíců dodat novou lékařskou zprávu. V případě, že se onemocnění nebude horšit by nás nechali v klasické adopci pokračovat. Nyní naše známá je těhotná, ona ani otec ditete si miminko nechat nechteji. Chtěla by po narození dítě svěřit výhradně do naší péče přímou adopcí. Jsme v situaci, kdy nevíme zda by nevznikl problém u soudu nebo na OSPOD v řízení o osvojeni, právě kvůli tomu, že nejsme státem ověření žadatelé o adopci. A nebo, aby to nezamítli z důvodu onemocnění ženy. Meli bychom spolecne zajit na OSPOD a oznamit jim nas zamer jeste pred narozenim ditete? Budou po nas v porodnici neco vyzadovat, kdyz by matka ditete chtela, aby s nim v porodnici byla budouci matka a odvezli si dítě z porodnice jiz budouci rodice? Jak prosim pokracovat po porodu, kdy bychom meli kam zajit ohlasit situaci a zadat o osvojeni. Jak je to v tomto případě s narokem na materskou a jak to resit v zamestnani? Moc dekujeme za odpoved. Katka

odpověď odborníka »

Stránky