Poradna

Pěstounská péče po 18. roku

datum: 03.12.2016 | autor: janakopecka

Dobrý den, mám v pěstounské péči studenta SŠ (4. ročník, 19 let). Po delších hádkách kvůli jeho dluhům a prospěchu se minulý měsíc odstěhoval k rodině své 16-ti leté přítelkyně, ale tomuto pobytu nepřikládám dlouhého trvání. Přeposílám mu příspěvek na úhradu potřeb dítěte a část odměny pěstouna, platím školné a stravné. Mám zrušit pobírání odměny pěstouna? Také by mě zajímalo, zda nebude problém v budoucnu mu zrušit trvalý pobyt u nás, pokud budou hádky pokračovat? Já už vlastně nestojím o to, aby u nás bydlel, protože hádky jsou nepříjemné, na druhou stranu "vyhodit na ulici" ho nemůžu. Děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

víte vše je opravdu na Vašem uvážení.

Dávky pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte a výplata odměny pěstouna - jsou v případě studenta vázány po dosažení jeho zletilosti na trvání společného trvalého bydliště s pěstouny a hrazením nákladů na potřeby společně s osobou pečující.

Pokud by chlapec změnil trvalé bydliště, pak by v případě , že bude dále studentem měl jako nezaopatřené dítě nárok na jiné dávky - dávky státní sociální podpory j- např. příspěvek na bydlení apod. Znamená to, že kdyby žil např. na nějakém podnájmu bylo by mu nájemné úřadem hrazeno tak, aby mu zůstávalo jeho životní minimum. Doporučujeme Vám poradit se s kurátory na příslušném úřadu nebo přímo s pracovníky oddělení státní sociální pdopory.

Hezký den přeje

za Středisko náhradní rodinné péče

Alena Vávrová

Adopce miminka

datum: 03.11.2016 | autor: admin

Dobrý den, s manželem máme 2,5 letou dcerku po umělém oplodnění. Máme problém s plodností a už nechceme podstupovat další léčbu, raději bychom chtěli udělat hezký život nějakému "nechtěnému miminku". Rádi bychom se dostali k co nejmenšímu miminku. Zatím se poohlížíme po tom, jaké jsou v naší republice možnosti. Ráda bych se zeptala, jak je možné získat miminko nejlépe přímo z porodnice, aby nebylo umístěno v kojeneckém ústavu, je-li to vůbec u nás právně možné. Děkuji za informace.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče.

Možnost získat miminko přímo z porodnice existuje - připouští ji nový občanský zákoník, č. 89/2012 Sb. , který v § 823 uvádí toto:

(1) Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.

(2) Péče o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Po tuto dobu ten, komu bylo dítě předáno do péče, má pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je, v záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba.

Abych to trošku vysvětlila : Souhlas k osvojení může otec udělit hned po porodu dítěte, u matky je to však jiné. Ta může k osvojení přivolit nejdříve po uplynutí 6ti týdnů od narození dítěte. Tato lhůta je ochranou lhůtou pro matku. Jde o to, aby jisté, že souhlas dává aniž by byla pod vlivem hormonálních změn a zároveň aby měla dostatek času se opravdu zodpovědně rozhodnout. Většina dětí je tedy po dobu, než rodiče udělí souhlas s osvojením až do doby , než mohou svůj souhlas s osvojením odvolat ( ustanovení §817 NOZ (1) Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.) umisťována do pěstounské péče na přechodnou dobu. Jsou však případy, kdy si rodiče dítěte přejí, aby dítě šlo do péče budoucích osvojitelů rovnou z porodnice a vyhlo se tak změnám výchovného prostředí a vychovatelů. To právě umožňuje § 823 NOZ viz. výše. Má to však svá rizika. Takové svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů není anonymní a poměrně dlouhou dobu jsou budoucí náhradní rodiče v nejistotě, zda rodiče k osvojení skutečně přivolí, a když ano, zda souhlas neodvolají.

Svěření dítěte podle § 823 NOZ má možnost zprostředkovat příslušný krajský úřad žadatelům o osvojení ze své evidence. Pokud tedy zvažuejte takovou možnost, pak Vám doporučujeme podat si co nejdříve žádost o zařazení do evidence budoucích osvojtitelů krajského úřadu. Žádosti se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. V průběhu odborného posuzování a příprav na budoucí náhradní rodičovství získáte dostatek informací, abyste se mohli správně rozhodnout. Jak jsem zmiňovala určitá rizika to s sebou nese, ale je jasné, že mít dítě v péči od nejútlejšího věku je samozřejmě pro ně a i pro jeho budoucí náhradní rodiče ideální.

Přejeme Vám hodně štěstí a hezký zbytek dne

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dlouhodobá PP

datum: 01.11.2016 | autor: admin

Dobrý den, s manželem jsme úspěšně absolvovali přípravu pro NRP a jsme rok zařazeni jako dlouhodobí pěstouni (máme své vlastní odrostlejší děti, vlastní dům a jsme stabilně pracující).Před 3 lety v roce 2013 jsme si podali žádost pro NRP s tím, že nám bylo při naší žádosti sděleno,že dlouhodobých pěstounů je nedostatek a na dítě nebudeme dlouho čekat.Nejen, že nás kraj zařadil do přípravy,údajně z nedostatku zájemců o přípravu až po 2 letech, ale i nyní je nám neustále sdělováno, pokud se z vlastního zájmu na kraji informujeme, že pro nás vhodné dítě nemají. V požadavcích máme: dítě vět.etnika, bez většího zatížení do 6 let. Opravdu je takových děti pro DPP v naší republice nedostatek? Máme několik kamarádek, nejen v našem kraji, pěstounek na PP-děti u nich procházejí péčí-my se však ze zákona nesmíme touto cestou o takové dítě zajímat ,o všem rozhoduje OSPOD a kraj , který nám opakuje, že pro nás vhodné dítě nemá... Na přípravných přednáškách znělo neustále heslo : "Vše v zájmu dítěte!" Je v " zájmu dítěte" aby bylo v ústavní péči měsíce-roky? Co studie a odkaz pana Prof. Zdeňka Matějčka?Proč přibírá náš kraj další pěstouny na školení? Jsme zcela odkázáni na rozhodování paní pracovnic z patřičného KÚ? Co můžeme pro danou situaci udělat? Cítíme se klamáni a zklamáni... děkujeme

odpověď odborníka »

Dobrý den,

zdravíme Vás ze Střediska náhradní rodinné péče. Plně rozumíme Vašemu rozčarování. Bohužel čas od času se s podobnou zkušeností setkáváme, je nám z toho smutno a moc tomu nerozumíme. Doporučovali bychom Vám napsat dopis ve kterém popíšete podrobně sitauci ve Vaší rodině. Prostě napište něco o Vás, kolik Vás doma je, jak žijete i jaká je Vaše motivace k přijetí dítěte a Vaše představy o tom, jaké dítě jste připraveni do své péče přijmout. K dopisu přiložte kopii rozhodnutí krajského úřadu o Vašem zařazení do evidence pěstounů, případně kopii o absolvování příprav a dopis rozešlete pracovištím náhradní rodinné péče jiných krajských úřadů. Věříme, že se Vám některý kraj ozve. Pokud se budete jevit jako vhodní pěstouni pro některé dítě z jejich regionu, mají možnost si vyžádat kopii Vaší dokumentace a spojit se ohledně dalších kroků s Vaším krajským úřadem. Pěstounská péče Vám pak může být zprostředkována i jiným krajem. Jediné co může být pak pro Vás náročnější, bude možná navazování kontaktu s dítětem,za kterým budete nuceni jezdit někam dál.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Prima adopce

datum: 24.10.2016 | autor: Katka84

Dobrý den, kamarádka má za měsíc rodit a miminko si nechce z mnoha důvodů nechat.Otec neni znán. Chtěla by ho dát nám, ve formě přímé adopce. Absolvovali jsme již několik sezení u právníka, bohužel nám nebyla poskytnuna žádná rada, jak postupovat a kam se obrátit.Nechce rodit v místě bydliště a ani se tam obracet na sociální pracovnice, jelikož bydlí na malém městě. Doufám, že nám dokážete poradit, aby vše proběhlo podle zákona a miminko se nedostalo do kojeneckého ústavu. Děkuji Oli

odpověď odborníka »

Dobrý den,

bohužel asi Vás naše odpověď moc nepotěší, jelikož bez spolupráce s OSPOD se taková záležitost neobejde. Nechce-li kamarádka jít na OSPOD v místě bydliště bude třeba, aby se obrátila na OSPOD úřadu obce s rozšířenou působností v místě, kde bude rodit. Má možnost požádat o anonymní porod, ale v případě jejího úmyslu dát dítě do přímé adopce, takové utajení, dle našeho názoru, asi ani nebude možné.

OSPOD je v každém případě ze zákona opatrovníkem dítěte, měl by tedy být informován o úmyslu rodičů a bude také tím, kdo bude hájit zájmy narozeného dítěte a bude dítě u soudu zastupovat. Vhodné by bylo, aby se matka na úřad vypravila společně s Vámi a sdělila , pro co se rozhodla. Věříme, že Vám sociální pracovnice OSPOD poradí co dál.

K přímé adopci je ve finále možné přivolit jen osobním prohlášením a to přímo před soudem. ( § 810 zákona č. 89/2012 Sb.) Matka však takové prohlášení může učinit až po šesti týdnech od porodu. (Upozorňujeme, že souhlas může dále (dle § 817 )odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán).

Pokud by OSPOD prověřil Vaše poměry a na základě toho navrhl soudu vydat předběžné opatření a soud by takovému návrhu vyhověl, pak by mohlo být dítě z porodnice propuštěno do péče přímo Vám. S takovou praxí se však moc nesetkáváme, nebo respektive spíše to vychází v takovém případě, kdy budoucí osvojitelé jsou již prověřenými žadateli o osvojení zařazenými v evidenci příslušného krajského úřadu.OSPOD má v tako o co návrh na vydání předběžného opatření opřít, jelikož jde již o psychologicky prověřené a připravené zájemce o osvojení. To ale asi není Váš případ. Z tohoto důvodu se domníváme, že to bude opravdu trošku složité.

Jestli by takové řešení nevyšlo, pak by dítě mohlo být svěřeno do zatimní péče pěstounů na přechodnou dobu, tím by se vyhnulo pobytu v ústavní péči. Do Vaší péče by se však dostalo až na základě rozhodnutí soudu o osvojení.

Hezký den

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Otázka

datum: 19.10.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Poskytli jsme ubytování dívce z pěstounské péče, které pěstouni řekli, že má odejít. Letos v únoru jí bylo 18. Je tedy plnoletá, ale studuje na denním studiu. Je ve třetím ročníku. Zatím nám bylo řečeno, že má nárok pouze na přídavek na dítě a má si podat Žádost o příspěvek na živobytí. Pěstounská péče byla končena a bude jí vyplacen jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč. Zajímalo by mne, zda by v případě, že by si našla samostatné bydlení (pronajala si byt) mohla požádat a dostala i dávku doplatek na bydlení. Může nadále chodit do školy na denní studium a pobírat dávky? Má i brigádu. Moc bychom jí chtěli pomoct, ale nevíme jak. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

je to smutné, protože kdyby dívenka, mohla nadále pobývat ve své původní pěstounské rodině, měla by nárok i na příspěvek na úhradu potřeb dítěte a to v případě trvání studia až do jejích 26 let. Nyní je pěstounská péče ukončena, ale pokud by si pronaja byt ,získala by nárok i na příspěvek na bydlení ,případně dávky v hmotné nouzi, jelikož je nezaopatřené dítě. Ať se určitě obrátí na příslušný Úřad práce. Doporučujeme též pokusit se získat stipendium na škole, případně by bylo dobře obrátit se i na některý Nadační fond. Také by bylo dobře ještě se obrátit na sociální kurátorku, zda by nebylo možné získat ještě nějaké výživné od biologických rodičů.

Hezký den a hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Bydlení

datum: 18.10.2016 | autor: admin

Dobrý den,chtěl bych se zeptat.. Nedávno mi bylo 18 let a stále žiju v pěstounské rodině a chtěl bych se osamostatnit.. Chci si najít byt a potřeboval bych vědět jestli je nějaký příspěvek na nájem nrbo na bydlení.. Jsem student a měsíčně mám 7300,-

odpověď odborníka »

Dobrý den,

pokud budete jako nezaopatřená osoba ,pak byste měl nárok na příspěvek na bydlení. Informujte se u své sociální pracovnice v místě svého bydliště.

Hezký den a hodně štěstí

za Střžedisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 10.10.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co bych musela udělat, kdybych chtěla do péče děti mého švagra, které jsou nyní v domově protože oba rodiče jsou alkoholici a jejich babička už se necítí na to aby si je vzala k sobě. Dětem je 6 a 8 let.Mě je 39, pracuji na 3 směny a starám se o své rodiče, bydlím v rodinném domě kde žiji se strýcem dětí v bytě 3 + 1, jsme ale rozvedeni.( po rozvodu jsme se dali opět dohromady a žijeme spolu již 4 roky).Vlastní děti nemám kvůli gynekologickým potížím. Moc děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

doporučujeme Vám nejprve zajít na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště dětí. Tam vyhledejte sociální pracovnici, která má děti na starost. Ta je totiž také jejich opatrovníkem a bude u případného soudního řízení zájmy dětí zastupovat. Tuto pracovnici informujte o tom, že se zajímáte o děti Vašeho švagra a zvažujete požádat o jejich svěření do Vaší pěstounské péče. Je to důležité, sociální pracovnice dětí by měla vědět, že se někdo z osob dětem blízkých. o ně zajímá. Určitě se spojí se sociální pracovnicí v místě Vašeho bydliště a může Vám též pomoci sepsat návrh k soudu na svěření dětí do Vaší pěstounské péče.Počítejte s tím, že bude nutné prověřit jaké máte podmínky pro péči o děti a soud bude též zkoumat jaké jsou Vaše vzájemné vztahy s dětmi. Pokud bude vše v pořádku věříme, že šanci získat děti do péče máte.

Hodně štěstí

přeje

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Dotaz

datum: 18.09.2016 | autor: admin

Nacházíte některé metodicky nevyjasněné oblasti v problematice pěstounské péče? Co považujete za možné limity pěstounské péče ze strany dítěte? Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

omlouváme se, ale Váš dotaz je příliš široký na to, aby mohl být zodpovězen pár větami na této online poradně. Pokud máte zájem toto téma prodiskutovat nabízíme osobní schůzku v našem Středisku náhradní rodinné péče. Sídlíme v Jelení 91,Praha 1. Termín schůzky je možné domluvit na tel. 233 355 309, nebo 605785307

za Středisko náhradní rodinné péče

hezký den

přeje

Alena Vávrová

Pěstounská péče

datum: 05.08.2016 | autor: admin

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Můžu si jako studentka vzít do péče mojí mladší sestru? Obě dvě nás měla v péči babička, která onemocněla tak už se o mojí sestru nezvládala starat a ona nakonec skončila v dětském domově. A já jí tam nechci nechat.

odpověď odborníka »

Dobrý den,

moc si vážíme Vašeho rozhodnutí. Pokud jste již plnoletá tak, taková možnost existuje. Zajděte za sociální pracovnicí na sociální odbor v místě vašeho bydliště. Ta Vám jistě poradí, co by bylo nejvhodnějším řešením. Z našeho pohledu bychom doporučovali podat si k soudu návrh na svěření Vaší sestry do Vaší pěstounské péče. Tak byste měla možnost pokrýt alespoň část nákladů spojených s výchovou sestry dávkami pěstounské péče. Soud bude při svém rozhodování zkoumat, zda je u Vás předpoklad, že své sestře budete schopna zajistit patřičnou výchovu a péči.

Přejeme Vám hodně štěstí

za Středisko NRP

Alena Vávrová

Zletilost

datum: 06.06.2016 | autor: admin

Dobrý den,mám dotaz nedávno mi bylo 18 let,a mí pěstouni na mě dostávají příspěvek 6600,- ,mám pocit že se na mě tak trošku obohacují,jsem stále student ale z peněz nevidím skoro vůbec nic...chtěl bych se tedy zeptat jestli je nějaká možnost že bych peníze které na mě dostávají dostával přímo já na bankovní účet nebo jinou cestou.. Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,

příspěvek, o kterém píšete, se nazývá „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“ a upravuje ho zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Dle § 47f, odst. 2 tohoto zákona: „Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.“

Dávky pěstounské péče vyplácí Úřad práce, případná změna způsobu výplaty je tedy možná také tam. Počítejte prosím ovšem zároveň s tím, že zákon mluví o společném uhrazování nákladů na potřeby, předpokládá se tedy Vaše spoluúčast na nákladech na vedení domácnosti (nájem, jídlo, apod).

Všechno nejlepší k Vaší zletilosti, ať se Vám v životě daří!

Za SNRP Pavla Pokorná

Stránky