Poradna

V domácnosti bydli vice členů rodiny

datum: 09.08.2021 | autor: Zuzana

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat zda je možná adopce když v domě bydlí manžele
kteří chtějí adoptovat a zaroveň s nimi bydlí jedna z babiček
manželů. A trvalé bydlení v domě má nahlášené ještě strýc, který
tam nebydlí. Je možné i tak získat adoptované dítě? Děkuji za
odpověd

odpověď odborníka »

Dobrý den.Zákon nestanovuje jaký je minimální počet osob žijící ve společné domácnosti pro podání žádosti. V rámci procesu očekávejte otázky, jak se bude babička popřípadě strýc, který je zde hlášen, podílet na výchově dítěte. O celém procesu se můžete více dočíst v naší brožuře od adopci https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19312_a5-zi-o_osvojeni...
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na čísle 725 756 505.
S pozdravem,V. Fišerová, DiS.sociální pracovnice

Pěstounská péče na přechodnou dobu

datum: 26.07.2021 | autor: Lenka Č.

Dobrý den,
jmenuji se Lenka Č, a jsem 44 letá matka 14ti leté dcery. Moc ráda bych se stala "pěstounkou na dočasnou dobu". Bydlím na Vysočině u Pelhřimova. Kam se prosím mohu obrátit pro více informací. Děkuji.
S pozdravem
Lenka Č.

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Lenko.

Velice nás těší Váš zájem o dočasnou/přechodnou pěstounskou péči. Tato péče je velice záslužná, potřebná avšak také velmi náročná.
Doporučuji Vám shlédnout dokumenty ČT. Jeden je s názvem Rodiče napořád, kde v rámci jednoho dílu je zaznamenám příběh pěstounky na přechodnou dobu. Dále v rámci cyklu dokumentů Český žurnál vyšel díl V nejlepším zájmu dítěte, kde se dokumentaristé snaží poukázat na rozdíly mezi ústavní a přechodnou rodinnou péčí.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11417732385-rodice-naporad/216562261...

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/21556226...

Žádost jako taková se podává na oddělení sociálně právní ochraně dětí obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Uvádíte, že bydlíte u Pelhřimova, tudíž příslušné kontakty a pracovníky naleznete zde: https://www.mupe.cz/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/os-1095
Náhradní rodinnou péči má zde na starost paní vedoucí oddělení Bc. Irena Hlaváčková.

Pokud byste měla zájem, rádi Vám nabídneme konzultaci o tomto typu péče. Můžeme Vám nabídnout konzultaci přes telefon na čísle 725 756 505. Je možné si domluvit konzultaci na konkrétní termín přes zoom. Konzultace poskytujeme na půdě organizace v Praze (Jelení 91/7a, Praha 1). Předem je nutné se domluvit na konkrétní termín.

Další informace o pěstounské péči můžete nalézt na níže uvedených adresách:

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...
https://hledamerodice.cz/pestounska-pece/kdo-jsou-pestouni/
https://www.rpp.cz/

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na naši tel. poradnu.
S pozdravem,
V. Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Osvojení dítěte

datum: 22.07.2021 | autor: Jitka

Dobrý den, dvanáct roků vychovávám s manželem jeho syna.
Matka ho opustila a před rokem zemřela. Chlapci je 18 roků.
Cítím se jako jeho matka a tak jsme si řekli, že bych si ho chtěla
osvojit.
Mít ho za syna i úředně. Prosím proto o radu, co pro to musíme udělat.
Předem děkuji za odpověď.

odpověď odborníka »

Vážená paní Jitko, 
děkujeme, že jste přijala a s láskou se starala o dítě svého manžela, víme, že to není samozřejmé. Vzhledem k tomu, že je již chlapec plnoletý, bude se jednat o tzv. adopci dospělého. Na ni též OZ pamatuje. 

Dle § 846 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, je možné osvojit i zletilou osobu. Při osvojení zletilého se už nezkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy osvojované osoby, ale osvojení nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Zákoník přitom rozlišuje dva typy tohoto osvojení:
- osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého
- osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého: 
a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem
b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti
d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela

Vaší situaci odpovídá c) a d). Tento typ osvojení je u vás možný. 
Vzhledem k tomu, že biologická matka osvojence již nežije, nemusí se brát zřetel na odůvodněné zájmy pokrevního rodiče. Jediné, co mě v této souvislosti napadá je, zda už je uzavřeno dědické řízení po matce, aby nedošlo ke komplikacím.  
V tomto typu osvojení se stanete matkou chlapce se všemi právy a povinnostmi, včetně vyživovací povinnostíi (pokud stále studuje). Právní vztahy jsou stejné jako v biologické rodině. 

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého, lze realizovat z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud je to přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich. Důležitou podmínkou v tomto případě je, že osvojení není na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele nebo potomků osvojovaného. Pokud Vy nebo chlapec nemáte potomky, potom ani tomuto typu osvojení nic nebrání. 
Rozdíl oproti prvnímu typu osvojení je v tom, že nevzniká příbuzenský vztah ani práva a povinnosti z toho plynoucí. Nevzniká osvojiteli vyživovací povinnost, ani osvojenec ani osvojitel nenabývá majetkových práv vůči druhému.   

Pro oba typy osvojení je pak společné pravidlo, že osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců společně s osvojitelovými dětmi a jeho manželem/manželkou. Může však dědit pouze v první dědické třídě, ostatní pravidla pro dědění se na něj nevztahují. 

Návrh na osvojení je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště osvojovaného (syna). K návrhu je nutné přiložit souhlas osvojovaného, bez tohoto souhlasu soud návrh odmítne. 

Krásné letní dny přeje,
 Mgr. Tereza Landová 

Svěření do péče v případě úmrtí 2.

datum: 29.06.2021 | autor: Blanka P.

Dobrý den, vážená paní Landová,

chtěla bych Vám velice poděkovat za Vaši odpověď a za příslušná doporučení, jak postupovat. Pokud by to bylo možné, ráda bych si ještě upřesnila několik věcí.

Pokud by prarodiče zájem neprojevili, znamená to, že by neměl být problém se svěřením do péče osoby, kterou bychom určili?

Jen pro upřesnění - prarodiče ze strany otce dítěte žijí zvlášť a situace u nás není taková, že bychom byli jakkoli rozhádaní a nebo se vedly rodinné spory, spíše za zásadní považujeme jejich nezájem o vnouče. Konkrétně - vnučku vidí cca 3x do roka na "slušnostních návštěvách", dcera nemá biologického dědečka a jeho partnerku ráda, je to pro ní nějaký pán s paní - jen jí vadí, že se jí nevěnují a ani si s ní nepovídají... ; k babičce nemá emocionální pouto, protože prakticky se jí věnuje na návštěvě chvíli a pak povídá o "svých věcech". Z naší strany byla po narození dcera velká snaha o sblížení (já sama jsem vyrostla se skvělými vzpomínkami na své prarodiče a na to, co všechno jsem s nimi zažila), nicméně reakce prarodičů je ve smyslu preference vlastních zájmů a naše představa o výchově dítěte, trávení času s dítětem apod. velmi liší.

Není pro nás problém prarodiče s podobným dokomentem seznámit, nicméně očekáváme jejich nechápavou reakci - nejen proto, že nejsou schopni hovořit o tématu smrti, ale sami mají pocit, že jejich vztah k vnučce je zcela v pořádku a nijak jim nevadí, že vnučka je z jejich přístupu zklamaná. A poslední dotaz - pokud by prarodiče nebyli proti, neměl by tedy být problém svěření do péče určen osobě a dcera by se tak vyhla případnému umístění do dětského domova či náhradní rodinné péče u cizích lidí?

Strašně moc Vám děkuji!
S pozdravem a přáním krásného dne
B. P

odpověď odborníka »

Dobrý den.

Vztahy v rodinách bývají složité. Je vhodné s prarodiči o Vašem záměru mluvit i s vysvětlením Vašeho stanoviska. Uvést důvody, např., že péče o dítě je náročná a vy stojíte o to, aby zůstali v životě dítěte v roli babičky a dědy, ale ne v roli rodičovské.

Jak uvedla kolegyně ve své odpovědi, pokud by nastal případný spor mezi prarodiči a vámi určenými pečovateli, řešil by následně soud, co je v nejlepším zájmu dítěte. Dále by jej zajímal i názor dítěte, pokud by bylo již ve věku, kdy může názor vyjádřit. Pokud by prarodiče neusilovali o péči o dítě, soud by měl respektovat Vaše přání a vyhovět návrhu potencionálních pečovatelů.

Pokud prarodiče nebudou proti, ani nikdo dalšíá z širší rodiny, nebude nic bránit tomu, aby se dítěte ujal Vámi určený pečovatel (pokud soud neshledá závažné důvody, které by tomu bránily). Náhradní rodinná péče u cizích lidí je volbou, pokud se nenajde nikdo jiný, kdo by měl k dítěti vztah. Ústavní zařízení by mělo být vždy až poslední volbou v řešení situace dítěte.

S přáním všeho dobrého,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Adopce

datum: 21.06.2021 | autor: Denisa

Dobrý den.
Měla bych zájem o pěstounskou péči či adopci.
Nejsem vdaná ,je mi 45 let, zdravotní stav výborný ,žijí ve vlastním
3+1,děti bohužel nemám .Mám nějakou šanci ,pokud nejsem vdaná? Jinak
mám báječnou rodinu a sestra má tři děti .

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Deniso.

Zdravím Vás ze Střediska NRP a děkuji Vám za dotaz. Ptáte se na možnost osvojení (adopce) nebo pěstounské péče.
Osvojit si nebo vzít si dítě do pěstounské péče může i osoba, která nežije v partnerském či manželském vztahu. Ovšem mezi oběma variantami je rozdíl v právní volnosti dítěte.
Dále bude záležet na Vašich představách o přijímaném dítěti, ve smyslu požadavků na věk dítěte, jeho pohlaví, Vaší toleranci vůči jinému etniku. Vždy se hledá pro konkrétní dítě, konkrétní osvojitel, pěstoun.
Pokud byste chtěla vše podrobněji probrat, případně měla nějaké další dotazy, můžete nás kontaktovat na infolince 725 756 505, případně na emailu info@nahradnirodina.cz.
Přeji Vám hodně štěstí na Vaší cestě

Za SNRP
Mgr. Jana Vilímková
Sociální pracovnice

Svěření do péče v případě úmrtí

datum: 18.06.2021 | autor: Blanka P.

Krásný dobrý den,

řeším situaci se svěřením dětí do péče v případě úmrtí obou rodičů zároveň. Původně jsem chtěla u notáře rozšířit Závěť, ale bohužel tato cesta prý není možná. Proto bych se s Vámi ráda
poradila o naší situaci.

Pokusím se stručně, v případě potřeby jakékoli bližší informace,ráda obratem dodám - s partnerem (jsme spolu přes 20 let, ale nejsme manželé) máme dceru a čekáme druhé dítě. Rádi bychom vytvořili právně závazný dokument, ve kterém by bylo ošetřeno, komu by děti byly svěřeny do péče v případě, že bychom oba zároveň zemřeli. Jde o to, že já rodinu již nemám (nemám sourozence a rodiče již nežijí) a považujeme za nepřijatelné, aby v případě našeho úmrtí dostal dceru do péče někdo z partnerovy rodiny. Dospěli jsme společně k závěru, komu bychom dítě/děti rádi svěřili a dotyčná osoba souhlasí. Je tedy možné sepsat nějaký dokument, případně přiložit k již existující závěti (mám ji já i partner), který by tuto problematiku řešil? V případě, že ano, můžete mi poradit, jaký by byl postup?

My jako rodiče, kteří se snaží dbát na nejlepší zájem dítěte nechceme, aby dítě bylo v případě našeho nenadálého úmrtí svěřeno někomu, kde nebudou hájeny jeho nejlepší zájmy. Je tedy možné někde něco podobného sepsat, kde by byla alespoň uvedena osoba, která by se o děti starala, dokud by o tom nerozhodl soud?

Moc Vám děkuji za jakékoli informace.

S pozdravem a přáním krásného dne
Blanka P.

odpověď odborníka »

Dobrý den Blanko,
 v případě úmrtí se dítě svěřuje obvykle nejbližšímu příbuznému, pokud o něj projeví zájem.  Prarodiče navíc mají k vnoučatům vyživovací povinnost v případě, že ji  z objektivních důvodů nemohou plnit rodiče. (Zkoumá se však majetková situace prarodičů.) Zároveň je důležité uvést, že prarodiče mají právo na kontakt s dítětem:  §927 OZ: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.“Můžete napsat svoji představu o tom, kdo by měl dítě po Vaší případné smrti vychovávat. Ideální je, aby případní účastníci byli s Vaším záměrem seznámeni. Tj. nejen osoba, kterou jste vybrali, ale též prarodiče. Tento dokument, kde bude jasně vyjádřeno a zdůvodněno Vaše přání, s Vašimi ověřenými podpisy, přiložte jak k závěti, tak jej předejte osobě, která by měla být osobou pečující, tak prarodičům. Vyberte další důvěryhodnou osobu, u které můžete dokument uložit. V případě, že by opravdu došlo k vašemu společnému úmrtí, někdo z těchto osob musí dokument předložit OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) a soudu, došlo-li by ke sporu o děti. Po Vašem úmrtí by si dítě převzala do péče Vámi určená osoba (pokud by se tuto skutečnost dozvěděla) a má povinnost bezodkladně péči o dítě nahlásit na již zmíněný OSPOD. Nicméně, příslušné orgány jako první kontaktují nejbližší příbuzné dětí. Pokud by se prarodiče o děti zajímali, chtěli je vychovávat a obrátili se na soud, bude soud rozhodovat co je  v nejlepším zájmu dětí a k Vašemu přání může, ale nemusí přihlédnout.
Přeji vám oběma pevné zdraví a mnoho společně prožitých dní. 
Pokud byste měla další otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. č. +420 725 756 505
Vše dobré přeje Mgr. Tereza Landová 

Zrušení pěstounskou

datum: 20.05.2021 | autor: Tomáš G.

Dobrý den.
Moje paní má 4letou dceru, ale díky okolnostem po porodu(ztráta bydlení a finanční tíseň), ji musela svěřit své babičce do péče a ta si následně zažádala o pěstounství, které jí bylo schváleno soudem. Dnes jsme spolu s partnerkou přes rok, máme spořádanou domácnost oba stálou práci já jeden zaměstnavatel 6let partnerka přes rok u jednoho zaměstnavatele.
Jen doplním biologický otec není v rodném listě uveden. Tak a otázka, dá se nějak zrušit pěstounská péče? A pokud bych se nechal doplnit do rodného listu na základě prohlášení
rodičů,pomohlo by to. Sám jsem vychovával po rozvodu dceru 14let a ospod nikdy neměl nějaké výhrady.

odpověď odborníka »

Dobrý den,
píšete, že Vaše žena má umístěné dítě do pěstounské péče babičky a ráda by ji dostala zpět do své péče.

Doporučujeme Vaší partnerce zajít na příslušné oddělení sociálně právní ochrany dětí, v místě trvalého bydliště dcery. Tam ať mluví o situaci, ve které se nyní nachází. Sociální pracovnice bude kolizním opatrovníkem dítěte, bude zastupovat jeho zájem, a bude se u soudu vyjadřovat k návrhu navrácení dítěte do plné péče matky. Je samozřejmě v zájmu Vaší partnerky, aby její návrh podpořila. Matka dítěte bude podávat návrh na svěření dítěte do své péče. Soud bude prošetřovat poměry, bude chtít důkazy o tom, zda matka vede řádný život, jaké jsou finanční, bytové poměry matky, zda již pominuly důvody, kvůli kterým bylo dítě do pěstounské péče svěřeno.

Píšete, že holčička je nyní čtyřletá. Je potřeba vnímat, že každá změna prostředí je určitou ztrátou jistoty a stability, dětem velmi prospívá, pokud se dospělí dokáží mezi sebou domluvit a naplánují všechny kroky přechodu společně a citlivě vůči potřebám dítěte. Zároveň je vhodné, aby babička zůstala i nadále v životě dítěte.

Pokud se domníváte, že byste mohl být biologickým otcem dítěte, můžete se souhlasným prohlášením nechat zapsat do rodného listu. Vznikne Vám tak vyživovací povinnost k dítěti i všechna ostatní práva a povinnosti.

S pozdravem za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Roman S.

datum: 20.05.2021 | autor: Trestní bezúhonnost

Dobrý den
S partnerkou žijeme ve vlastním domku a máme spolu syna 7 roků. Já mám stabilní práci. Po dlouhých společných úvahách jsme do domluvili ze si moje partnerka zažádá o dočasnou pěstounskou péči. Myslíme si ze vše splňujeme jen mě trápí že já jsem v podmíněném trestu za podnikání. Je to překážka aby má partnerka uspěla s žádostí?!

Děkuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den.
Každá žádost o náhradní rodinnou péči se posuzuje individuálně vzhledem k dalším okolnostem v žádosti. U trestního záznamu se pracovníci úřadu dívají na charakter trestního činu. Nelze předem predikovat jejich rozhodnutí. Vaše partnerka je ta, která bude žádost podávat, nicméně další osoby v domácnosti jsou společně posuzované osoby. Vaší partnerce doporučuji žádost podat, bude s ní zahájeno řízení, proti kterému se může případně odvolat.

Píšete, že Vašem synovi je 7 let. Věk syna může být vyhodnocen jako nízký. Pěstounská péče na přechodnou dobu je náročná, jak pro dospělé, tak pro děti. Odcházení a přicházení dětí do rodiny má vliv na stávající děti v rodině, nemusí vzhledem ke svému věku rozumět tomu, co se v rodině děje. Může to pro něj znamenat znejistění, ztrátu bezpečí nebo pro něj může být velmi těžké se s dítětem rozloučit. Doporučuji vám tyto okolnosti dobře promyslet. Budou s Vámi o tom pravděpodobně hovořit i pracovníci úřadu.
Přeji Vám i partnerce mnoho štěstí na Vaší cestě.

Za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Vnouček

datum: 19.05.2021 | autor: Eva D.

Dobrý den,jsem slovenka, bydlime s manželem v ČR. Máme vnoučka, který žije s rodiči na Slovensku. Chceme si vzit dite do pestounske peče. Je to možne? Dekuji za odpověď

odpověď odborníka »

Dobrý den,
Váš dotaz bych potřebovala více specifikovat. Z dotazu není zcela jasné, zda je vnouček slovenské národnosti, a jaké jsou důvody pro jeho případné přijetí do pěstounské péče, zda je na tom shoda s rodiči dítěte, kde je dítě nyní, zda žije u rodičů, jaké jsou u nich poměry, zda s manželem pobýváte většinu roku v ČR.

V obecné rovině, přeshraniční "pohyb" dětí spadá do kompetencí Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (UMPOD), který sídlí v Brně. Doporučuji Vám kontaktovat tento úřad na čísle +420 542 215 522. Zde Vám poradí, zda, a za jakých podmínek lze dítě z jiné země mít v ČR v pěstounskou péči. O převzetí dítěte z ciziny referuje i tento jejich poradenský článek:
https://www.umpod.cz/s-cim-muzeme-pomoci/odebirani-deti-z-rodin-zijicich...
Legislativa ČR upravuje pěstounskou péči cizinců tak, že cizinci zde musí žít minimálně po dobu 365 dní (mít zde bydliště, práci). Pokud tuto podmínku nesplňují, tak bude jejich žádost zamítnuta.

Nicméně, ve Vašem případě se jedná o příbuzenskou péči (která může, ale nemusí být pěstounskou péčí) a velmi záleží na celkových okolnostech případu.

Váš dotaz nám můžete blíže specifikovat na infolince +420 728 756 505 nebo na email info@nahradnirodina.cz. Rádi Vám poradíme.

S pozdravem za SNRP,
Veronika Fišerová, DiS.
Sociální pracovnice

Chci se stát pěstounem

datum: 17.05.2021 | autor: Věra

Mám 59let,chtěla bych se starat o dítě než se dostane zpět do své rodiny nebo do Rodiny, která ho adoptuje. Mám šanci při svém věku? Žijí sama, děti mám už dospělé. Můj zdravotní stav je dobrý. Neberu žádné léky. Pobírám vdovský důchod a příležitostně si přivydělávám. Zkušenosti s dětma mám, protože mám , vnoučata kterým se občas věnují. Obracím se na Vás o radu, jestli si mám podat žádost o pěstounskou péči. Děkuji

odpověď odborníka »

Dobrý den paní Věro,
péče, kterou v dotazu popisujete, se nazývá pěstounská péče na přechodnou dobu. Jedná se o péči, která je dočasná a slouží k umístění dítěte před tím, než se bude moci navrátit do původní rodiny či mu bude nalezeno nové rodinné zázemí. Zkušenosti s výchovou dětí jsou v tomto typu péče důležité. Váš věk není důvodem pro nepřijetí žádosti. Za tuto péči dostávají pěstouni odměnu. Žádost jako takovou, můžete podat na oddělení sociálně právní ochrany dětí úřadu s rozšířenou působností, v místě Vašeho trvalého bydliště. Zde s Vámi zahájí proces a následně Vám započnou i přípravy o náhradní rodinnou péči.
Více o celém procesu se můžete dočíst zde:
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19319_a5-zi-o_pestouns...

Mohu Vám na základě Vašeho zájmu doporučit díl z dokumentární série Rodiče napořád, kde jeden z příběhů je o přechodné pěstounské péči.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11417732385-rodice-naporad/216562261...

Dále Vám doporučuji shlédnout dokument v nejlepším zájmu dítěte, ve kterém je zmapován příběh jedné pěstounky na přechodnou dobu.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/21556226...

V případě dalších dotazů se na nás můžete obrátit.

S pozdravem,

V. Fišerová, DiS.
sociální pracovnice

Stránky